Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  2

  Предмет: П4-193/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  02.06.2020, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-92/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-460/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС1-116/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-161/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-318/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-3194/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-179/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 19
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-29/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-288/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-698/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-11/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-456/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-П-234/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-1023/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-3194/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-245/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-2430/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-844/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-2925/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-2891/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-45/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-319/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 09:05
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-221/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 09:10
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-1300/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-2919/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1891/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-4315/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-174/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-129/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-1194/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-2919/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-305/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-2313/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  02.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-959/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.06.2020, во 09:25
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-2966/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-234/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П5-42/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 19
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-263/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-4483/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-1381/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1908/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-54/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: СТ-П4-4/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-2966/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-1532/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-761/17

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС-661/15

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-795/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-П-227/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-340/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ЗАВ-46/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1971/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-519/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-3865/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-131/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-77/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-386/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-3/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1896/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-4265/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-3873/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  02.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС-193/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-252/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-268/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-33/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1363/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-П-128/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-20/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-330/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1853/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-146/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-232/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-356/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: СТ-П4-6/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-3555/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-45/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-379/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-674/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-2592/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-480/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 19
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-317/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1058/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-2925/18

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-281/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-4376/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-335/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1254/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-4374/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-3878/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  02.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: СТ-П4-8/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-176/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-4437/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-322/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-378/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-1303/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-1416/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  02.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-551/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.06.2020, во 10:25
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-П-111/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-2313/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.06.2020, во 10:30