Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-П-11/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.10.2019, во 08:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-П-415/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-2132/18

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  17.10.2019, во 08:40
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2457/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-894/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  17.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-1043/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-910/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2967/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-795/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  17.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2366/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2152/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-1090/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВТС-170/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-3547/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П4-115/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-1054/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1984/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ТС-458/17

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-564/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-149/16

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-757/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ТС1-84/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2454/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-687/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-302/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ТС-220/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1606/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-П-594/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1894/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-416/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-2210/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П4-422/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2051/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2132/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1900/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1212/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-П-682/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-951/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-2188/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2118/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-205/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2226/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ТС1-131/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-923/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2219/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2416/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1898/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-3071/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1216/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1899/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2472/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-741/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-963/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-460/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-247/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-П-1273/16

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-798/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2210/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1244/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-2176/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-606/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1793/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-149/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ТС-406/14

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-1135/16

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П4-639/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-302/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-П-659/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-1209/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-983/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-472/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1177/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-2181/14

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1834/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Соба 23
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-2314/18

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1610/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-921/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1824/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2543/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1722/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Соба 23
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1828/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Соба 23
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2045/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1923/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2213/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1846/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-838/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1669/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1919/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-781/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1743/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Соба 23
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-920/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1339/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1859/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1262/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1657/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1792/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Соба 23
  17.10.2019, во 09:55
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-2023/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:55
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-1956/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Соба 23
  17.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ВПП1-91/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  17.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П4-128/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  17.10.2019, во 10:00