С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

News

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

News  |  Oct 12, 2021
«51» «МАЛВТС-131/21»
                                                                          Огласено на огласна табла на «12.10.2021»  година
 
                       
ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 
- Одделение за трговски спорови -     
 «51» «МАЛВТС-131/21»
 «12.10.2021»  година
С к о п ј е
 
 
                                                              С О О П Ш Т Е Н И Е
 
 
Во спорот заведен од   тужителот  Друштво за производство и трговија на големо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз ТЕТОВО» «», против тужените «» «Трговец поединец за трговија на мало со весници, тутун храна и пијалоци Ване Душко Ѓорѓиев АВАНГАРДА ТП Штип» «и» «Ване Ѓорѓиев од Штип» «» во текот на постапката,  странката «» «Трговец поединец за трговија на мало со весници, тутун, храна и пијалоци Ване Душко Ѓорѓиев АВАНГАРДА ТП Штип» «» не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.
 
Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.
 
Со ова соопштение се објавува на огласна табла ПРЕСУДА од 08.10.2021. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.
 
                                                                                                               Одговорен работник,
   


Decision search

Court
Case number
Date
_