СООПШТЕНИЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

News

%%
%%

СООПШТЕНИЕ

News  |  Jul 15, 2022
«58» «ТС1-184/19»

Огласено на огласна табла на «15.07.2022» година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

«58» «ТС1-184/19»

«15.07.2022» година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот «» «Трговско друштво за градежништво производство и услуги ДРИМ БИЛДИНГ ДОО увоз- извоз Струга» «», против тужениот «» «Асоцијација за заштита на цивилно општество и социјално загрозени категории МЕЃУНАРОДЕН СОЈУЗ СКОПЈЕ» «и» «Јасна Мандиќ» «» во текот на постапката, странката «» «Асоцијација за заштита на цивилно општество и социјално загрозени категории МЕЃУНАРОДЕН СОЈУЗ СКОПЈЕ» «» » «» не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла Решение од 30. 06. 2022. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

   


Decision search

Court
Case number
Date
_