С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  02.12.2022
54 МАЛВТС-219/22

                                   

           

 

 

 

Огласено на огласна табла на 02.12.2022  година

 

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 54 МАЛВТС-219/22

 02.12.2022  година

С к о п ј е

 

 

 

 

                                                     С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

 

 

 

Во спорот заведен од тужителот Агенција за вработување на Република Северна Македонија Скопје, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги МОРНАР ТЕКС-ВС ДООЕЛ НЕГОТИНО во текот на постапката, странката Друштво за производство, трговија и услуги МОРНАР ТЕКС-ВС ДООЕЛ НЕГОТИНО ул.Илинденска бр.59, Неготино  не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  ПРЕСУДА поради неподнесување одговор на тужба од 29.11.2022 год . По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_