С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  22.11.2021
62 МАЛВТС-306/21

 

Огласено на огласна табла на 22.11.2021 година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

62 МАЛВТС-306/21

22.11.2021 година

С к о п ј е

 

 

 

 

                                                                        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Во спорот заведен пред овој суд по тужбата на тужителот Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје, против тужените 1.Друштво за трговија и услуги ЈОВ-АНТ ДООЕЛ Скопје и 2.Бојан Јовановски од Скопје, за долг, вредност на спорот 45.999,00 денари, во текот на постапката првотужениот Друштво за трговија и услуги ЈОВ-АНТ ДООЕЛ Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази од 06.10.2021 година. По истекот на рокот од 8 дена од денот на објавувањето на огласната табла, ќе се смета дека доставата е уредно извршена до првотужениот Друштво за трговија и услуги ЈОВ-АНТ ДООЕЛ Скопје.

 

 

 

                                                                                                                     Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_