С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  15.6.2022
Огласено на огласна табла на 15.06.2022 година ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ - Одделение за трговски спорови - 55 ПЛ1-ТС број 1550/21 15.06.2022 година С к о п ј е С О О П Ш Т Е Н И Е

Огласено на огласна табла на 15.06.2022 година

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

55 ПЛ1-ТС број 1550/21

15.06.2022 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за производство, промет иуслуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ, против тужениот Стопанска интересна заедница за патен транспорт „Макеоднија Сообраќај АМЕРИТ-СКОПЈЕ во текот на постапката, странката Стопанска интересна заедница за патен транспорт „Макеоднија Сообраќај АМЕРИТ-СКОПЈЕ не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла Покана за главна расправа за 27.10.2022 година и вешт наод и мислење со прилози. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_