СООПШТЕНИЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ

News  |  Jan 12, 2023
54 МАЛВТС-127/22

  Огласено на огласна табла на 12.01.202година

 

 

                          

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

  54 МАЛВТС-127/22

   12.01.2023 година

С к о п ј е

 

С  О   О  П   Ш  Т   Е   Н   И  Е

 

Во спорот заведен од   тужителот Агенција за вработување на РСМ-скопје, против тужениот дпту ОЛМА ТЕКС ДООЕЛ Демиор Капија во текот на постапката,  странката   дпту ОЛМА ТЕКС ДООЕЛ Демиор Капија ул.Маршал Тито бр.17 Демир Капија не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  Пресуда од 25.08.2022 и Жалба (копија) од 12.09.2022 .  По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Decision search

Court
Case number
Date
_