С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  25.11.2021
51 МАЛВТС-288/21

                                                Огласено на огласна табла на 23.11.2021  година,

Симнато од огласна табла на ________ 2021  година.

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 51 МАЛВТС-288/21

 23.11.2021  година

С к о п ј е

 

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Во спорот заведен од тужителот АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ, против тужениот  Друштво за прозводство, трговија и услуги ХАСИ КОМ ДООЕЛ увоз-извоз БИТОЛА, и Миневер Тоска од Битола, во текот на постапката,  странката   Миневер Тоска од Битола не го извести судот за промена на адресата на живеалиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_