С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  07.2.2023
54 МАЛВТС-125/22

                                               

                                                         Огласено на огласна табла на 07.02.2023 година

 

                      

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 54 МАЛВТС-125/22

 07.02.2023 година

С к о п ј е

 

 

                                                                                  С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

 

 

 

 

Во спорот заведен од тужителот Агенција за вработување на РСМ, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги СПАРКИ ГРУП ДООЕЛ СТРУМИЦА  во текот на постапката, странката Друштво за производство, трговија и услуги СПАРКИ ГРУП ДООЕЛ СТРУМИЦА   ул.Ристо Ќурчиев бр.12/5 Струмица не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  Пресуда поради неподнесување одговор на тужба од 25.08.2022 и Жалба од 12.09.2022 год.  По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_