С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  30.9.2022
«57» «МАЛВТС-190/22»

Огласено на огласна табла на «29.09.2022» година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

«57» «МАЛВТС-190/22»

«29.09.2022» година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот «» «Друштво за производство, градежништво и трговија ТЕХНИКА ДООЕЛ Радовиш» «», против тужениот «» «Друштво за производство,услуги и трговија,увоз-извоз ДАМАР ГРАДБА ДООЕЛ Скопје» «» во текот на постапката, странката «» «Друштво за производство,услуги и трговија,увоз-извоз ДАМАР ГРАДБА ДООЕЛ Скопје» «» не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_