С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

News  |  Nov 24, 2022
61 ТС1-236/22

Огласено на огласна табла на 24.11.2022 година

Симнато од огласна табла на 05.12.2022 година

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

61 ТС1-236/22

24.11.2022 година

С к о п ј е

 

 

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Спорот заведен пред овој суд по тужбата на тужителот Фонд за иновации и технолошки развој Скопје, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги АОКС ГРОУП ДОО Скопје, за неосновано збогатување и надомест на штета, вредност на спорот 684.674,00 денари, тужениот Друштво за производство, трговија и услуги АОКС ГРОУП ДОО Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето до тужениот да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази од 08.11.2022 година. По истекот на рокот од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла, ќе се смета дека доставата е уредно извршена до тужениот Друштво за производство, трговија и услуги АОКС ГРОУП ДОО Скопје.

 

 

 

Одговорен работник,

 

 

 

 

 

   


Decision search

Court
Case number
Date
_