С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  04.3.2021

Огласено на огласна табла

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

-оддел за имотни спорови и

спорови од мала вредност-

Х. МАЛВП-132/21

03.03.2021 година

С к о п ј е

 

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

Во спорот заведен од тужителите Татјана Димитриеска и Сашо Димитриески од Скопје, против тужениот Друштво за градежништво, инженеринг, трговија, промет и услуги НОВ ДОМ ИНВЕСТ ДОО-Скопје, ул.Иво Лола Рибар 149-1/12, Скопје, во текот на постапката, тужениот Друштво за градежништво, инженеринг, трговија, промет и услуги НОВ ДОМ ИНВЕСТ ДОО-Скопје, ул.Иво Лола Рибар 149-1/12, Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла тековна состојба од 02.03.2021 година со податок за сметка во НЛБ Тутунска банка, записник од 02.03.2021 година и поднесок за прецизирање на предлог за издавање на привремена мерка од 03.03.2021 година . По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_