С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  03.12.2021
59 ПЛ1-ТС-1955/20

                                                                  Огласено на огласна табла на 03.12.2021  година

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 59 ПЛ1-ТС-1955/20

 03.12.2021  година

С к о п ј е

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од   тужителот   Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ  Скопје , против тужениот  Друштво за транспорт, трговија и услуги ГОМА - ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ  во текот на постапката,  странката  Друштво за транспорт, трговија и услуги ГОМА - ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ  не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  налог за плаќање такса за жалба. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_