С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

News  |  Mar 26, 2021
Х.МАЛВП-427/20

Огласено на огласна табла на 26.03.2021 година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- оддел за имотни спорови и

спорови од мала вредност -

Х.МАЛВП-427/20

26.03.2021 година

С к о п ј е

 

                                                                 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Тихо Наумовски од Скопје, против тужениот Огнен Зафировски од Скопје во текот на постапката, странката Огнен Зафировски не го извести судот за промена на адресата, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.128 ст.5 од Законот за парничната постапка, одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

Одговорен работник,

   


Decision search

Court
Case number
Date
_