С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  07.10.2021
51МАЛВТС-123/21

                                                Огласено на огласна табла на 22.09.2021 година,

Симнато од огласна табла на ден _______ 2021  година.

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 51МАЛВТС-123/21

 22.09.2021 година

С к о п ј е

 

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт СКОПЈЕ, против тужениот Друштво за градежништво, трговија и услуги ЊУ ВЕЈС МЕНАГЕМЕНТ ДОО СКОПЈЕ (Предходен назив Централ Сити Билдинг), и Филип Жаков од Скопје, во текот на постапката странката Друштво за градежништво, трговија и услуги ЊУ ВЕЈС МЕНАГЕМЕНТ ДОО СКОПЈЕ (Предходен назив Централ Сити Билдинг) не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  покана за главна расправа за 17.01.2022 година, покана за одговор на тужба и тужба со докази, и одоговор на тужба од второтужен. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_