СООПШТЕНИЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ

News  |  Jan 20, 2023
61 ТС1-265/22

Огласено на огласна табла на 20.01.2023 година

Симнато од огласна табла на 30.01.2023 година

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

61 ТС1-265/22

20.01.2023 година

С к о п ј е

 

 

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Спорот заведен пред овој суд по тужбата на тужителот РСМ - Агенција за млади и спорт Скопје, против тужениот Друштво за градежништво АЛКОНПРОЕКТ 2020 во реорганизација ДООЕЛ Тетово, за стекнување без основ, вредност на спорот 10.674.698,00 денари, тужениот Друштво за градежништво АЛКОНПРОЕКТ 2020 во реорганизација ДООЕЛ Тетово не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето до тужениот да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази од 05.12.2022 година. По истекот на рокот од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла, ќе се смета дека доставата е уредно извршена до тужениот Друштво за градежништво АЛКОНПРОЕКТ 2020 во реорганизација ДООЕЛ Тетово.

 

 

 

Одговорен работник,

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Decision search

Court
Case number
Date
_