Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  21

  Предмет: К-472/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 08:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-129/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-831/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-23/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П2-146/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-480/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-834/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:10
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-231/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-856/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:20
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-29/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-241/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-235/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: К-330/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-726/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-674/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-236/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-28/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-96/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-675/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:50
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ТС-20/18

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-221/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ТС1-3/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-81/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-14/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-502/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-193/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-241/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-907/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:10
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 10:15
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-38/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 10:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-57/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.05.2019, во 10:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-845/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:20
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-632/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-14/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-803/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-1119/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 10:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-635/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:40
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  21.05.2019, во 10:45
 • Мај
  21

  Предмет: ОДС-2/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:50
 • Мај
  21

  Предмет: СТ-18/18

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  21.05.2019, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-18/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  21.05.2019, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.05.2019, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.05.2019, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-156/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.05.2019, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-36/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.05.2019, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-166/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.05.2019, во 11:45
 • Мај
  21

  Предмет: К-6/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: П2-14/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  21.05.2019, во 12:15
 • Мај
  21

  Предмет: ИЗС-9/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.05.2019, во 12:15
 • Мај
  21

  Предмет: П1-60/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.05.2019, во 12:20
 • Мај
  21

  Предмет: РО-591/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.05.2019, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: П2-91/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.05.2019, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: П3-8/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.05.2019, во 14:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-850/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-326/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-908/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-7/19

  Судија Мери Гичева, Судница Судница 8
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-5/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-855/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-330/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: П1-12/19

  Судија Мери Гичева, Судница Судница 8
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-331/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-686/18

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-191/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-95/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: К-257/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-395/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-877/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: К-379/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: К-385/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: П2-6/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.05.2019, во 09:35
 • Мај
  22

  Предмет: РО-32/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 09:40
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-350/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: РО-446/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 09:50
 • Мај
  22

  Предмет: ТС1-10/18

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-452/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-404/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-398/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-345/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ИЗС-8/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-873/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-334/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 10:15
 • Мај
  22

  Предмет: РО-874/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.05.2019, во 10:15
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-635/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  22.05.2019, во 10:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-337/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-317/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: К-138/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-154/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-339/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 10:45
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-342/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-354/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  22.05.2019, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-545/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-346/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 11:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-463/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-817/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 12:00