Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-179/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1206/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-1627/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: П2-133/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1205/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  30.03.2020, во 09:05
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1204/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  30.03.2020, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-1629/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.03.2020, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1202/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  30.03.2020, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-102/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1203/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  30.03.2020, во 09:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1117/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-114/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-1633/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-909/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1262/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  30.03.2020, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-1269/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1108/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.03.2020, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-1634/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.03.2020, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-192/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-1555/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 09:50
 • Март
  30

  Предмет: КМ-38/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-925/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1107/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-912/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-9/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-189/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-90/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-1391/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-188/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-91/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1137/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.03.2020, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-1281/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-182/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-997/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-59/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-181/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-100/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-106/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-960/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-381/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-944/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 11:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-109/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 11:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-111/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-176/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-175/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-113/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-118/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1059/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  30.03.2020, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-81/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 12:05
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-83/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  30.03.2020, во 12:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-119/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 12:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-124/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-128/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 12:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-131/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  30.03.2020, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: СТ-4/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.03.2020, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: СТ-ТС-14/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  31.03.2020, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-578/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.03.2020, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-1260/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.03.2020, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-203/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.03.2020, во 09:45
 • Март
  31

  Предмет: РО-1289/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.03.2020, во 09:45
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-Ј-57/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.03.2020, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-687/18

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.03.2020, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: СТ-ТС-17/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  31.03.2020, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-441/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.03.2020, во 10:15
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-1032/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.03.2020, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-849/18

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.03.2020, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-178/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  31.03.2020, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-469/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.03.2020, во 10:45
 • Април
  1

  Предмет: К-495/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: П5-1/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-699/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1510/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1182/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-1638/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1534/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:05
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1170/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:05
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1533/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:10
 • Април
  1

  Предмет: РО-102/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.04.2020, во 09:10
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1171/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:10
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1172/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:15
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1588/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:15
 • Април
  1

  Предмет: РО-1640/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.04.2020, во 09:15
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-768/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:20
 • Април
  1

  Предмет: РО-1398/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.04.2020, во 09:20
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1563/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:20
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1584/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:25
 • Април
  1

  Предмет: РО-1641/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: РО-98/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: К-88/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: РО-1676/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-Ј-133/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-1105/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:35
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:40
 • Април
  1

  Предмет: РО-850/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.04.2020, во 09:40
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-О-157/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.04.2020, во 09:45
 • Април
  1

  Предмет: РО-1642/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.04.2020, во 09:45