Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  19

  Предмет: К-325/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  19.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-579/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-53/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  22.08.2022, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: РО-888/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.08.2022, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: РО-615/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-918/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-438/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-525/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2022, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-84/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.08.2022, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-84/22

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.08.2022, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-82/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-82/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-894/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-899/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2022, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-63/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.08.2022, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-29/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-893/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-90/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.08.2022, во 10:35
 • Август
  22

  Предмет: СТ-13/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-14/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-925/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-924/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.08.2022, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-74/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: РО-383/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К-163/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-657/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: РО-385/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1095/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-73/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.08.2022, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-73/22

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  23.08.2022, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1422/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-242/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-64/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1424/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:10
 • Август
  23

  Предмет: РО-243/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-2774/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-72/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.08.2022, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-72/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  23.08.2022, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1429/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-661/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:25
 • Август
  23

  Предмет: РО-244/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1516/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: РО-739/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-56/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:35
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1566/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1588/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: РО-266/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1606/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.08.2022, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1417/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 10:55
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1609/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-267/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-569/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 11:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1634/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 11:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1681/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 11:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1735/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 11:20
 • Август
  23

  Предмет: РО-493/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 11:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1411/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 11:25
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1753/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: РО-494/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-801/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 11:40
 • Август
  23

  Предмет: РО-495/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 11:40
 • Август
  23

  Предмет: РО-496/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 11:50
 • Август
  23

  Предмет: РО-497/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-64/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-536/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.08.2022, во 12:10
 • Август
  24

  Предмет: РО-885/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-882/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.08.2022, во 09:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1746/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 09:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1750/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: К-337/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: РО-126/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: РО-890/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1751/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 09:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1752/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: РО-887/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.08.2022, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1754/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 09:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1755/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-883/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1762/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 10:10
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1764/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 10:15
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-37/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.08.2022, во 10:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1765/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 10:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1686/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-58/22

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-58/22

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1687/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 10:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1711/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 10:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1719/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 10:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1721/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: К-140/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: СТ-10/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1722/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1723/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 12:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1725/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 12:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1726/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 12:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1727/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 13:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1728/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 13:10
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1732/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 13:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1733/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 13:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1734/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  24.08.2022, во 13:30
 • Август
  25

  Предмет: ВПП-25/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  25.08.2022, во 08:30
 • Август
  25

  Предмет: П2-3/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-919/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-656/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: РО-655/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: К-61/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: П2-20/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  25.08.2022, во 09:45
 • Август
  25

  Предмет: РО-660/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.08.2022, во 09:45
 • Август
  25

  Предмет: РО-158/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: СТ-ТС-7/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-537/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.08.2022, во 10:15
 • Август
  25

  Предмет: РО-539/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: СТ-5/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: П4-13/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: РО-536/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.08.2022, во 10:45
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-468/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: К-128/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.08.2022, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: П4-10/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-34/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: СТ-75/13

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-33/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: П4-16/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П1-21/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  26.08.2022, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: П1-21/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  26.08.2022, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: К-376/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.08.2022, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: К-73/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-593/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-584/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  29.08.2022, во 09:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-729/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-935/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-996/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-867/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-906/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-595/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1073/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1806/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: РО-872/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.08.2022, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2005/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: РО-590/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  29.08.2022, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1162/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 09:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2049/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 09:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1927/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-869/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-913/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-48/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-27/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-О-50/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1903/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: РО-939/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.08.2022, во 10:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2083/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:15
 • Август
  29

  Предмет: РО-592/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  29.08.2022, во 10:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1674/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3034/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:25
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-3260/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-949/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-260/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-754/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-753/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 10:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1014/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:45
 • Август
  29

  Предмет: РО-932/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.08.2022, во 10:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-912/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1015/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1020/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 10:55
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1163/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-686/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-713/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-911/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.08.2022, во 11:10
 • Август
  29

  Предмет: РО-619/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.08.2022, во 11:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-35/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-756/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 08:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-757/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 08:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-761/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 08:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-766/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-610/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: П4-17/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-768/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 09:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-550/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: РО-770/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1173/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: К-282/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1192/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-420/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-595/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-773/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-549/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-941/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-939/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-780/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1200/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-328/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: РО-586/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: РО-580/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-937/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-781/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-4/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: К-415/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-323/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-782/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-936/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-1026/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-307/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-790/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-934/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-634/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-298/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: РО-398/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.08.2022, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: РО-1030/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-930/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1099/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1151/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: К-491/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-1033/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1195/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 10:35
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1206/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-925/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-976/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 10:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1258/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 10:45
 • Август
  30

  Предмет: РО-1028/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  30.08.2022, во 10:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1251/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 10:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-920/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 10:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-823/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1286/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-137/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-796/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-916/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-918/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 11:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-800/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 11:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-917/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 11:20
 • Август
  30

  Предмет: РО-806/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 11:20
 • Август
  30

  Предмет: РО-807/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: К-84/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-940/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-753/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2022, во 11:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-935/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  30.08.2022, во 11:40
 • Август
  30

  Предмет: СТ-9/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-230/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  31.08.2022, во 08:30
 • Август
  31

  Предмет: РО-934/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-935/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  31.08.2022, во 09:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1505/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 09:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1523/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-43/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-953/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: РО-948/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1524/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 09:35
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-956/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 09:40
 • Август
  31

  Предмет: РО-689/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  31.08.2022, во 09:45
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1532/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 09:45
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1565/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 09:50
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-960/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 09:50
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1567/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-492/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-23/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-690/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-535/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-962/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-945/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 10:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1568/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1569/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:15
 • Август
  31

  Предмет: РО-705/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  31.08.2022, во 10:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-Ј-38/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 10:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1570/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1572/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:25
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1577/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: РО-707/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1578/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:35
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1579/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-948/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 10:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1581/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:45
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1583/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:50
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-950/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 10:50
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1585/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 10:55
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1586/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-538/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-957/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: П2-60/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-943/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  31.08.2022, во 11:10
 • Август
  31

  Предмет: П2-41/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  31.08.2022, во 11:15
 • Август
  31

  Предмет: РО-75/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  31.08.2022, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: РО-88/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  31.08.2022, во 11:40
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1213/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  31.08.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-261/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  01.09.2022, во 08:30
 • Септември
  1

  Предмет: П4-21/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-415/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-902/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-901/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 09:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1594/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 09:20
 • Септември
  1

  Предмет: К-267/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-321/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1595/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-896/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-963/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-980/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1596/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1628/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 09:45
 • Септември
  1

  Предмет: РО-892/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 09:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1632/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 09:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-982/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 09:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1633/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 09:55
 • Септември
  1

  Предмет: РО-107/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1636/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-369/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-125/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-73/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-973/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1637/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:05
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1639/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-974/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: РО-802/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 10:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1647/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1649/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-971/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: РО-783/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1650/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-91/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-964/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1652/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:35
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1656/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-976/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 10:40
 • Септември
  1

  Предмет: РО-759/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 10:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1657/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1663/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-977/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-975/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1665/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 10:55
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1667/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-772/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ТС-1/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1668/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.09.2022, во 11:05
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-978/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 11:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-968/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.09.2022, во 11:20
 • Септември
  1

  Предмет: К-14/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: П2-39/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  02.09.2022, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-328/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П1-5/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-789/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-764/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.09.2022, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-767/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-259/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-236/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-296/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-996/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1030/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-803/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.09.2022, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1031/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1029/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2914/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-985/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: К-138/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-4/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-992/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ТС-9/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-986/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-12/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  02.09.2022, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: К-629/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1034/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1035/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1037/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.09.2022, во 11:20
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-92/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-96/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-172/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-27/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-4/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-766/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-541/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-419/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-793/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 09:40
 • Септември
  5

  Предмет: РО-646/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-786/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-788/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П4-28/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-542/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-794/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: РО-546/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-795/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1159/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-52/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-585/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-199/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-141/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1160/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 10:40
 • Септември
  5

  Предмет: П1-8/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: РО-300/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-763/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 10:50
 • Септември
  5

  Предмет: РО-669/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-356/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-789/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ТС1-15/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-6/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2022, во 11:10
 • Септември
  5

  Предмет: К-77/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-12/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-164/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.09.2022, во 13:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-432/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-430/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 08:40
 • Септември
  6

  Предмет: П2-68/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  06.09.2022, во 08:40
 • Септември
  6

  Предмет: РО-431/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 08:50
 • Септември
  6

  Предмет: РО-821/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП-107/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-313/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П5-3/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-435/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: РО-662/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  06.09.2022, во 09:15
 • Септември
  6

  Предмет: РО-675/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  06.09.2022, во 09:15
 • Септември
  6

  Предмет: РО-100/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  06.09.2022, во 09:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-72/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: РО-814/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: РО-816/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-670/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-7/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-133/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П4-4/22

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-785/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-437/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-35/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-1002/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-81/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-784/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: РО-673/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-1000/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-782/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: РО-808/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-671/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП-113/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-210/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-781/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-124/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП-28/22

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-83/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 10:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-780/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 10:10
 • Септември
  6

  Предмет: РО-818/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: РО-672/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП-34/22

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-816/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: П4-38/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-811/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-93/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП-94/22

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-128/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-71/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-119/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-814/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-85/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 10:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-819/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 10:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-820/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: П4-1/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ТС1-13/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1122/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 11:10
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП-11/22

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  06.09.2022, во 11:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1124/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 11:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-808/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-129/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-9/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-8/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  06.09.2022, во 11:31
 • Септември
  6

  Предмет: К-127/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-58/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-59/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: П2-30/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 08:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП1-33/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-791/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-39/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  07.09.2022, во 09:15
 • Септември
  7

  Предмет: РО-793/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  07.09.2022, во 09:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1600/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 09:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1602/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-1/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-83/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-113/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-21/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-798/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-394/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1604/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 09:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1610/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 09:45
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-54/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 09:45
 • Септември
  7

  Предмет: РО-906/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  07.09.2022, во 09:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1607/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 09:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1612/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 09:55
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1616/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-47/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-98/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-813/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-27/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1414/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-561/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  07.09.2022, во 10:05
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1669/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 10:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1410/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  07.09.2022, во 10:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1672/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 10:15
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-117/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 10:15
 • Септември
  7

  Предмет: РО-973/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  07.09.2022, во 10:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-798/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1673/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1675/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-120/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-943/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-105/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1677/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 10:35
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1678/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  07.09.2022, во 10:40