Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  26

  Предмет: РО-247/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 08:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-334/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 08:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-333/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 08:40
 • Септември
  26

  Предмет: РО-290/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 08:50
 • Септември
  26

  Предмет: РО-312/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 08:50
 • Септември
  26

  Предмет: РО-187/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-291/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-190/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.09.2023, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: П2-49/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.09.2023, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: П2-73/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  26.09.2023, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-289/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 09:10
 • Септември
  26

  Предмет: РО-288/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 09:20
 • Септември
  26

  Предмет: РО-187/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 09:20
 • Септември
  26

  Предмет: РО-418/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-388/22

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.09.2023, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: К-641/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.09.2023, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: К-85/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.09.2023, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-1005/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-86/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1137/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 09:35
 • Септември
  26

  Предмет: П3-6/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.09.2023, во 09:35
 • Септември
  26

  Предмет: РО-315/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 09:40
 • Септември
  26

  Предмет: РО-419/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 09:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1133/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 09:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1129/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 09:45
 • Септември
  26

  Предмет: РО-1018/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 09:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1127/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 09:50
 • Септември
  26

  Предмет: РО-869/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 09:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-156/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 09:50
 • Септември
  26

  Предмет: РО-857/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: К-131/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: П4-17/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-316/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1124/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-928/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-889/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1120/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:05
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1069/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:10
 • Септември
  26

  Предмет: РО-877/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 10:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-45/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 10:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1062/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1048/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-222/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 10:20
 • Септември
  26

  Предмет: РО-861/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 10:20
 • Септември
  26

  Предмет: П2-70/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.09.2023, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-4/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-199/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-420/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1044/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-1082/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: П2-37/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  26.09.2023, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1041/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:35
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1039/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-888/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 10:40
 • Септември
  26

  Предмет: РО-423/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 10:40
 • Септември
  26

  Предмет: РО-1127/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 10:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1037/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-887/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 10:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1150/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 10:50
 • Септември
  26

  Предмет: РО-243/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.09.2023, во 10:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-142/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-201/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1153/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-412/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-413/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 11:05
 • Септември
  26

  Предмет: РО-629/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 11:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-141/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 11:10
 • Септември
  26

  Предмет: РО-421/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 11:15
 • Септември
  26

  Предмет: РО-815/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.09.2023, во 11:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-137/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.09.2023, во 11:20
 • Септември
  26

  Предмет: РО-202/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-167/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 11:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-168/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 12:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-177/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 12:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-177/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 12:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-147/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 12:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-1025/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-178/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-М-17/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 12:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-108/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 13:00
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-156/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  26.09.2023, во 13:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-180/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 13:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 13:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-81/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 13:20
 • Септември
  26

  Предмет: РО-314/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 13:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-174/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 13:30
 • Септември
  26

  Предмет: П2-71/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  26.09.2023, во 13:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-178/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.09.2023, во 13:40
 • Септември
  26

  Предмет: РО-36/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 13:50
 • Септември
  26

  Предмет: РО-164/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 14:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-285/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 14:10
 • Септември
  26

  Предмет: РО-258/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 14:15
 • Септември
  26

  Предмет: РО-286/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 14:20
 • Септември
  26

  Предмет: РО-287/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 14:25
 • Септември
  26

  Предмет: РО-261/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 14:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-288/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  26.09.2023, во 14:35
 • Септември
  27

  Предмет: РО-329/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 08:00
 • Септември
  27

  Предмет: РО-350/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 08:04
 • Септември
  27

  Предмет: РО-376/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 08:05
 • Септември
  27

  Предмет: РО-347/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 08:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-7/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 08:15
 • Септември
  27

  Предмет: РО-220/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 08:30
 • Септември
  27

  Предмет: РО-305/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: П2-150/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  27.09.2023, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП-47/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  27.09.2023, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП-48/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  27.09.2023, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-458/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  27.09.2023, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-85/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.09.2023, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: РО-598/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-385/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  27.09.2023, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП-9/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  27.09.2023, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-7/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  27.09.2023, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: РО-307/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: РО-604/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП-39/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  27.09.2023, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: РО-1126/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: РО-597/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: РО-308/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: РО-306/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП-11/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  27.09.2023, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: РО-742/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: П2-30/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  27.09.2023, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: РО-309/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: РО-745/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: РО-310/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: РО-1128/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: РО-311/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: РО-526/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 11:15
 • Септември
  27

  Предмет: РО-189/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 11:20
 • Септември
  27

  Предмет: РО-1019/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.09.2023, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: РО-213/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 11:40
 • Септември
  27

  Предмет: РО-197/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  27.09.2023, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-30/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.09.2023, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-21/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.09.2023, во 13:30
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-29/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  28.09.2023, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-35/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  28.09.2023, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-141/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  28.09.2023, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-909/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-369/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  28.09.2023, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-344/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  28.09.2023, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-13/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  28.09.2023, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ИЗС-9/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  28.09.2023, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-891/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 09:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1171/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-814/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-558/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 09:55
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-118/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  28.09.2023, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2240/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-25/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  28.09.2023, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1156/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1155/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 10:25
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-67/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 5
  28.09.2023, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-415/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  28.09.2023, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-185/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-183/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 10:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-132/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 11:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-276/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.09.2023, во 11:20
 • Септември
  28

  Предмет: П2-32/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  28.09.2023, во 13:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-377/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-391/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 08:45
 • Септември
  29

  Предмет: РО-147/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-176/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-179/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  29.09.2023, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-272/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  29.09.2023, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-255/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  29.09.2023, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-161/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  29.09.2023, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-179/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-198/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-254/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  29.09.2023, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-200/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: П4-22/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  29.09.2023, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-90/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  29.09.2023, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-207/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  29.09.2023, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-203/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-278/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  29.09.2023, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-290/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-291/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 12:15
 • Септември
  29

  Предмет: РО-381/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-379/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 12:45
 • Септември
  29

  Предмет: РО-380/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-379/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  29.09.2023, во 13:15
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП-77/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  02.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: К-363/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-245/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-15/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-1151/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-202/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П4-6/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-87/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-12/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП1-14/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  02.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: К-239/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  02.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-80/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-121/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  02.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ТС1-1/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-10/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-17/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-14/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-95/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  02.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-96/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  02.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-96/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-421/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-87/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-574/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.10.2023, во 11:15
 • Октомври
  2

  Предмет: К-287/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  02.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-О-127/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-О-187/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 12:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-М-7/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-2418/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 13:10
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-2190/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 13:15
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-2274/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 13:20
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1200/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.10.2023, во 13:20
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-810/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-866/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:05
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-868/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:10
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-814/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:15
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-368/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:20
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-369/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:25
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-367/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:30
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-846/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:35
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-262/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:40
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-518/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:45
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-643/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.10.2023, во 14:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-878/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-241/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-618/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 08:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-238/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-662/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-663/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-236/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-192/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-5/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-664/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-237/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1159/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: К-19/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-129/22

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1161/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1051/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-235/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-185/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-191/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-О-259/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1163/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1164/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-О-234/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1166/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-83/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1167/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1168/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-177/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-79/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1171/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-61/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-59/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-389/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-8/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-172/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1175/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1176/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-331/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1177/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1178/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-379/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1179/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1180/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1037/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-19/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-212/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-215/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-327/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1181/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1184/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-362/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1185/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1058/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1186/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-927/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1188/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 10:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1190/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1061/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-73/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  03.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-5/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-216/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-920/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1059/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 11:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-217/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-811/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1068/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-823/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-218/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-811/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВТС-3/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-826/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.10.2023, во 12:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1192/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-219/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1194/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 12:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1195/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 12:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1196/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 12:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1197/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 12:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1198/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 12:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1202/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-255/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-24/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  03.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1204/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 13:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1206/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 13:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1212/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 13:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1218/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 13:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1223/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 13:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-1224/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-9/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  03.10.2023, во 15:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 15:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 15:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 15:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-13/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 15:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  03.10.2023, во 15:25
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-240/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  04.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-128/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П5-7/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  04.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-143/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-206/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС-7/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1226/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1230/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-428/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-251/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-208/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1231/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-29/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-511/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-304/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-200/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КС-КР-254/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1233/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1234/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-429/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-513/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  04.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1235/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1237/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-440/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1238/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1239/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-442/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П5-2/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-111/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-2421/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-214/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1240/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1246/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-439/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1247/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-236/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  04.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1248/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-445/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1250/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1251/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-418/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1253/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:35
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-417/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1254/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1256/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-415/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1257/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1258/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 10:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1259/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-446/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-444/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.10.2023, во 11:10
 • Октомври
  4

  Предмет: К-28/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  04.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-45/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  04.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-147/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-148/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 12:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-151/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 12:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-157/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-880/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-884/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 08:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-894/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-20/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-896/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-76/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-892/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-908/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-103/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-194/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-154/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-25/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-24/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-104/22

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-29/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС-1/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-388/22

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-78/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-80/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-14/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-133/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  05.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-3/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-346/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  05.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС-15/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС-4/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-52/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-298/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  06.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-230/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  06.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1290/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-488/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  06.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1293/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1296/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1297/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-424/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1300/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1205/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1301/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-454/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  06.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1298/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1295/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1294/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-19/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-299/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  06.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1292/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 11:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1288/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 11:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1287/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-87/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  06.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1544/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.10.2023, во 11:40
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-173/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ВПП1-11/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-16/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-229/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1208/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1207/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-127/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-9/23

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-624/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-174/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-482/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-О-186/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-453/22

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-О-184/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1261/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1264/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-633/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-230/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-215/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1266/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1271/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1278/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П1-23/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-443/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-175/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1279/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:05
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1283/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1021/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-239/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1285/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-943/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1289/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-473/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1291/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:25
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1299/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-707/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-583/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-211/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  09.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1302/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:35
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1303/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-549/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1305/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-1002/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1306/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:50
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1119/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 10:50
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1309/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 10:55
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-119/22

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1314/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1118/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-301/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 11:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1115/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 11:10
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-932/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.10.2023, во 11:15
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-1113/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 11:20
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-333/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-319/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-542/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-139/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  09.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-320/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-300/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П2-6/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  09.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-Ј-149/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-Ј-155/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.10.2023, во 12:50
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-297/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  09.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-113/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  09.10.2023, во 20:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-375/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-434/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.10.2023, во 08:40
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-435/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-427/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-75/23

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 21
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ВПП1-13/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-436/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-441/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-993/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1316/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1317/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-691/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  10.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-98/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  10.10.2023, во 09:30