Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: П2-93/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  19.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-1632/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  19.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-1634/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  19.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-1628/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-174/17

  Судија Сашко Георгиев, Судница Соба 32
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-18/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-67/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-2/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-4/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-30/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-164/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-264/16

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-586/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-55/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-587/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2018, во 10:05
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-588/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2018, во 10:05
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-588/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2018, во 10:05
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-589/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2018, во 10:10
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-590/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: К-504/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  19.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-671/17

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  19.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-492/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  19.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-58/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  19.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВТС-9/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.02.2018, во 14:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-865/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП-2/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П2-5/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-406/17

  Судија Сашко Георгиев, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-1711/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ТС-11/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-39/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-2/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: К-460/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-1717/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К-369/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-27/16

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-1726/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.02.2018, во 09:40
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-1727/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.02.2018, во 09:50
 • Февруари
  20

  Предмет: К-384/17

  Судија Сашко Георгиев, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-5/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П2-145/17

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-168/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-591/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-1707/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП-207/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-593/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.02.2018, во 10:05
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-595/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.02.2018, во 10:10
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-594/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-592/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  20

  Предмет: П2-132/17

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П3-4/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-169/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП-249/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-103/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П2-142/17

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  20.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/16

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-259/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-171/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-96/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  20.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: КПОВ-11/17

  Судија Сашко Георгиев, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 13:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ТС1-4/16

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.02.2018, во 14:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ТС1-4/16

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.02.2018, во 14:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-16/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП1-21/16

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-43/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1641/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-13/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.02.2018, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1648/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  21.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-12/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.02.2018, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: К-474/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Судница 36
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-146/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ТС1-17/16

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1649/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-13/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-792/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-499/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-172/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП1-1/16

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-38/17

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1122/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1695/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-38/15

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-596/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-87/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-600/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.02.2018, во 10:05
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1125/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.02.2018, во 10:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-599/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.02.2018, во 10:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-597/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  21

  Предмет: К-128/15

  Судија Сашко Георгиев, Судница Соба 32
  21.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-598/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-245/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-39/17

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  21.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-244/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-148/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  21.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-10/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  21.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-174/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ТС-22/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-34/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  21.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-682/17

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  21.02.2018, во 11:00