Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-593/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-456/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-46/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-610/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-551/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-600/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-611/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-612/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-О-185/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-613/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-370/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  18.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-614/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-110/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-615/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-897/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-423/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1066/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-616/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-687/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-973/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-617/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:35
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-618/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1067/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-619/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-620/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-8/18

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-658/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1150/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-898/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-276/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ТС-10/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1069/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП2-6/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1085/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП1-8/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  18.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-661/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1074/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1074/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1113/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-481/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1084/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-871/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-92/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-638/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1079/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-637/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-514/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1081/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1108/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1109/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-903/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  18.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1049/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-883/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1118/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-494/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-915/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  18.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-О-160/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1121/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-919/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  18.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-208/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1145/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1120/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1137/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1160/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1105/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 12:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-1104/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  18.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-270/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-155/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-759/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-45/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-555/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-555/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-753/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-384/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-183/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-618/18

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-221/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ТС-2/18

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-386/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-764/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-38/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  19.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-385/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  19.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-775/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-676/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-41/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-25/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-25/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-14/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-776/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-683/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-778/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  19

  Предмет: ТС1-20/18

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-662/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-183/18

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-787/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-166/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-79/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-146/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-80/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.02.2019, во 10:30