Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  14

  Предмет: К-134/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  14.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-83/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП1-20/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-383/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-279/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-120/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВТС-11/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-66/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-М-36/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-284/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-542/16

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-М-36/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 09:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-83/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 09:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-84/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-409/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  14.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-265/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  14.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-85/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-335/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-336/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 09:55
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-266/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-354/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-355/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 10:05
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-356/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  14.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-296/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  14.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-397/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  14.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-109/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  14.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-265/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  14.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-282/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  14.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-240/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  14.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П4-15/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  14.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-332/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  14.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-130/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  14.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-331/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  14.11.2018, во 13:05
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-588/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  14.11.2018, во 13:15
 • Ноември
  15

  Предмет: П2-137/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-477/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П2-66/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ТС1-4/18

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-348/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-220/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-23/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-351/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-32/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-354/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  15

  Предмет: К-183/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К-340/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-353/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-201/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-71/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-231/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-213/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-357/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  15.11.2018, во 09:35
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-580/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-358/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  15.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-359/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  15.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-582/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  15.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-29/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-362/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  15.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-363/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  15.11.2018, во 09:55
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-394/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-575/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-14/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-591/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-504/18

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ТС1-13/18

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-99/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-365/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  15.11.2018, во 10:05
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-32/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-149/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  15.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-28/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-161/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-27/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-514/18

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-101/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-26/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  15

  Предмет: К-70/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-105/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-30/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ИЗС-23/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-35/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 11:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-67/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  15.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: СТ-12/18

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  15.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-36/18

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-185/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  15.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-116/16

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-125/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  15.11.2018, во 11:45
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-187/16

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  15.11.2018, во 11:45
 • Ноември
  15

  Предмет: К-5/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  15.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-305/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-402/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  15.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-416/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  15.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-435/18

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П2-113/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  16.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-366/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: К-305/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: П4-40/16

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-593/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-368/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  16.11.2018, во 09:35
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-90/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  16.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-91/18

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  16.11.2018, во 09:45