Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1186/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-59/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-411/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.09.2019, во 09:01
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1158/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.09.2019, во 09:03
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1103/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.09.2019, во 09:04
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1108/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1127/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:06
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1040/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:07
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-985/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:08
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1088/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:09
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1096/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1034/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:11
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1001/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:12
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1137/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  20.09.2019, во 09:13
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1070/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: К-204/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 41
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-624/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-6/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-314/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-10/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-41/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-2/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-2/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 2
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-648/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-646/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.09.2019, во 13:05
 • Септември
  20

  Предмет: РО-651/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.09.2019, во 13:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-652/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.09.2019, во 13:15
 • Септември
  20

  Предмет: РО-841/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.09.2019, во 13:20
 • Септември
  20

  Предмет: РО-615/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-616/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 13:45
 • Септември
  23

  Предмет: ТС-4/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-63/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-26/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-447/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-443/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  23.09.2019, во 09:10
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-88/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-189/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  23.09.2019, во 09:20
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-127/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  23.09.2019, во 09:25
 • Септември
  23

  Предмет: К-211/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-821/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-148/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 45
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-127/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-186/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  23.09.2019, во 09:40
 • Септември
  23

  Предмет: П2-141/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-120/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-381/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-121/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-81/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-156/18

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-724/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.09.2019, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-44/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.09.2019, во 13:20
 • Септември
  23

  Предмет: РО-44/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  23.09.2019, во 13:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-497/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-51/19

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-382/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-48/19

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-546/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-866/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-269/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-387/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.09.2019, во 09:10
 • Септември
  24

  Предмет: РО-343/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  24.09.2019, во 09:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-839/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 09:20
 • Септември
  24

  Предмет: РО-519/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-206/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-216/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-396/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-872/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 09:40
 • Септември
  24

  Предмет: РО-257/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.09.2019, во 09:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-858/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 09:50
 • Септември
  24

  Предмет: К-166/19

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-427/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-43/19

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-878/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-378/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-330/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-625/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ТС-11/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-613/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-534/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-689/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-873/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 10:10
 • Септември
  24

  Предмет: РО-509/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  24.09.2019, во 10:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-432/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.09.2019, во 10:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-868/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 10:20
 • Септември
  24

  Предмет: РО-634/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-342/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.09.2019, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.09.2019, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-812/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.09.2019, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-161/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.09.2019, во 10:40
 • Септември
  24

  Предмет: РО-185/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.09.2019, во 10:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-763/18

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: ИЗС-11/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: П4-20/19

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-344/19

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-265/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  24.09.2019, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-198/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 41
  24.09.2019, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.09.2019, во 11:30