Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  25

  Предмет: РО-875/18

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-119/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-550/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-120/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-279/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-329/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-612/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-25/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-15/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-35/19

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-118/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-968/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-45/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-327/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-192/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-75/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-107/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-847/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-634/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-98/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-964/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-332/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РПЛ-1/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-76/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-323/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: К-580/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  25.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-966/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-169/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-696/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-361/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-970/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-544/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1569/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-141/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-547/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-354/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-81/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1580/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-965/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-83/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  25.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-27/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1471/19

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-873/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС-7/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-974/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-308/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-790/18

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2021, во 11:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-258/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2021, во 11:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-972/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.01.2021, во 11:15
 • Јануари
  25

  Предмет: К-692/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-354/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-104/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-162/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-524/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-693/18

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-284/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-852/18

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-233/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-О-106/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-73/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-О-110/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-1869/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-О-97/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-1144/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-О-144/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-14/20

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-601/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-1518/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-479/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-563/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-67/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-О-143/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-627/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-1142/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ТС-20/18

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-37/20

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-519/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-101/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1051/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-1112/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-290/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-104/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-1145/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-138/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-525/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-665/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-245/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-61/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-320/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-147/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-1606/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-27/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-644/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-452/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-2/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-166/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.01.2021, во 11:30