Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  26

  Предмет: РО-297/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-399/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  26

  Предмет: К-186/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-221/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-255/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П3-3/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-305/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-220/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1308/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1561/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1700/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-122/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-226/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-289/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-157/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-16/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1415/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-354/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-215/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-877/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-205/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1419/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1312/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1362/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-407/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-862/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1285/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1416/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-496/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-206/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1341/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-83/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-893/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-509/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-291/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-889/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1178/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1224/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-216/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-483/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1088/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-891/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-494/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: К-208/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-237/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-59/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2089/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-П-31/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-217/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2093/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2094/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-552/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2095/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-222/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-119/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2099/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2100/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-219/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2082/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-553/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ТС1-9/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2083/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:05
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-218/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-846/18

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-216/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-626/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-940/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-79/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2078/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П2-56/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2065/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2055/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-37/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-96/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-268/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-491/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-488/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-916/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1290/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-35/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-600/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-213/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1315/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-89/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-90/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-143/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-504/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-144/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1317/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1677/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-263/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1214/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-55/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1216/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-537/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ТС1-7/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-518/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1500/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-30/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-195/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-153/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1387/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1401/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1531/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1389/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-519/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1378/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1681/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-29/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-П-32/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1663/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-876/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-484/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1536/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-45/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-115/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-538/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1456/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-664/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ИЗС-22/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-145/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-76/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-449/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-202/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-53/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-539/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-515/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-861/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2126/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2136/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-236/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-21/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-865/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-537/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-523/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-866/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2137/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2138/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2309/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2140/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-868/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-869/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-537/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ТС-15/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-23/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-22/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-162/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-180/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2105/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2112/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-870/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2114/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2149/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-871/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-536/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-858/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2150/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-35/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-713/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2161/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2162/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-539/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2115/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2146/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2119/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-57/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-106/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-619/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-20/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ЗАВ-74/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-214/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-555/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-33/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-32/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-31/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-30/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  29

  Предмет: К-624/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-60/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-29/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-28/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1397/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1357/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-ТС-2/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-27/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-138/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-327/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-151/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-ТС-5/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-130/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-539/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  29.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП-8/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  29.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-353/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-62/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  29.10.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-294/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1326/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-161/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ВПП-39/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1323/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1325/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1286/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-144/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1307/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1313/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-7/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1318/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П1-21/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1581/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-456/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1329/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-425/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1585/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1602/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-423/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-396/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1972/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-392/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1978/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1987/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-391/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-337/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-192/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1989/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-327/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-308/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1601/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1629/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-448/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-317/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-428/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ВПП1-28/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-73/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  01.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1660/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1019/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-363/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-74/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-561/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1662/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1669/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1594/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1596/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-554/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-220/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1597/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1600/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-362/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-652/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 5
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-68/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-525/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1608/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1603/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1604/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-1874/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1990/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-223/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1551/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-1875/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-96/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1970/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-268/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-229/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1996/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1991/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1967/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-100/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-230/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1994/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ВПП1-23/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1993/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  02.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-135/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1988/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  02.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-411/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-102/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-78/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  02.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-100/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-104/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-О-233/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-199/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-2/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-14/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1637/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1640/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1642/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1643/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-14/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  03.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1646/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2163/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1650/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1651/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-37/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-601/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2164/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-387/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-201/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1406/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1652/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1655/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1430/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2169/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2174/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-29/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  03.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1657/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  03.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-593/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  03.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2127/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1425/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1420/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: СТ-20/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ВПП-45/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-121/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-584/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1410/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-595/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  03.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1407/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2131/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-23/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ВПП-49/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1408/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-127/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1444/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2134/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1398/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-487/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-1359/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-1371/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-647/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-1364/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  3

  Предмет: П5-6/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-127/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-129/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-132/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-340/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-342/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-343/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-344/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-590/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1605/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1606/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1609/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-346/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-592/20

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  04.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1613/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1615/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-347/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1582/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1617/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1625/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-348/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К-620/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-48/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1644/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К-738/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К-492/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-106/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1627/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  04.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-359/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1302/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1301/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-183/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  04.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-371/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-996/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  4

  Предмет: СТ-11/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-108/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-935/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-374/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-147/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ВПП-42/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  04.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-378/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-961/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1486/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1431/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-379/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1227/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: СТ-11/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-101/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-1269/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-109/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  04.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2186/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2189/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2260/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-120/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  04.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2264/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 11:05
 • Ноември
  4

  Предмет: К-535/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К-731/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: СТ-16/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2181/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2193/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2194/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2245/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2249/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2252/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ТС1-16/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-119/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2284/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 13:05
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2261/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2267/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2269/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-2281/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.11.2021, во 13:25
 • Ноември
  5

  Предмет: П2-92/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  05.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  5

  Предмет: П4-30/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-198/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1628/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1592/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1549/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1560/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1566/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1567/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-37/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-199/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: К-305/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: К-56/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-622/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1574/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1579/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  05.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-740/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-30/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1591/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-71/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-686/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-483/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-597/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-596/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-1476/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП1-7/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  05.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-84/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  05.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  5

  Предмет: К-319/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  05.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-78/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К-720/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-53/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1580/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1584/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1514/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1515/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1515/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1518/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1520/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1522/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-137/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К-249/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К-175/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-503/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-1523/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  08.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-480/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-127/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-381/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-128/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  8

  Предмет: П1-29/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  08.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-143/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-553/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-1/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  8

  Предмет: П2-103/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  08.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-567/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-569/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К-177/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  08.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ВПП1-30/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  08.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-616/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-740/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  08.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-401/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 220
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-405/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  09.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-406/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  09.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-413/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: П1-27/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-540/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1524/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1534/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  09.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1538/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  09.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-417/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  09.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1541/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  09.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1542/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  09.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-424/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  09.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-24/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  09.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1734/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1544/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  09.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1545/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: П3-8/19

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-427/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: К-684/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-535/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1678/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: К-289/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: К-248/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: К-209/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1857/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1879/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  09.11.2021, во 09:40