Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  24

  Предмет: ТС1-5/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-1100/17

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-753/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-91/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-338/16

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-914/17

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.10.2017, во 09:10
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-471/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 09:15
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-1065/17

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.10.2017, во 09:20
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-470/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-254/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-1128/17

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-108/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-543/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 09:45
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-542/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-8/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-98/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-42/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-М-42/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-1085/17

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-161/17

  Судија Сашко Георгиев, Судница Соба 32
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-300/16

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-93/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-742/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-329/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-М-43/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.10.2017, во 10:05
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-426/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.10.2017, во 10:06
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-374/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.10.2017, во 10:10
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-1109/17

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  24.10.2017, во 10:10
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-10/16

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  24.10.2017, во 10:10
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-744/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  24.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-375/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-548/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-304/16

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-486/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 10:20
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-6/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.10.2017, во 10:20
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-752/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-485/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-99/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-779/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-549/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.10.2017, во 10:40
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-17/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-100/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-775/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-11/16

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-815/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-109/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-101/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-331/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-180/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-374/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-462/16

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-102/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  24.10.2017, во 11:45
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-190/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-193/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.10.2017, во 12:10
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-192/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  24.10.2017, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: К-227/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-1061/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-83/17

  Судија Сашко Георгиев, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-1062/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.10.2017, во 09:10
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-11/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  25.10.2017, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-1073/17

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.10.2017, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-15/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-38/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-565/16

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ОДС-7/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-206/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-П-61/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  25.10.2017, во 09:35
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-300/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2017, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-756/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП-225/17

  Судија Ѓорѓи Андонов, Судница Соба 30
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-68/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-421/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-693/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-155/16

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-103/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-64/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-9/17

  Судија Солтир Ташков, Судница Соба 23
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-М-37/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-103/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-М-39/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2017, во 10:05
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-М-36/17

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2017, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-335/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  25.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-769/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-727/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-884/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-56/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-304/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-60/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-732/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-104/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-891/17

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-105/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-292/17

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 20
  25.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-106/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-76/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-55/17

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  25.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-201/17

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  25.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-107/17

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ТС-4/17

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-О-106/17

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.10.2017, во 11:30