Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  6

  Предмет: К-245/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  06.08.2024, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: К-217/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  16.08.2024, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: К-215/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  16.08.2024, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: РО-214/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: РО-207/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 09:40
 • Август
  19

  Предмет: РО-234/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 09:50
 • Август
  19

  Предмет: РО-211/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ВПП-117/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-218/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: РО-205/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 10:10
 • Август
  19

  Предмет: РО-209/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 10:20
 • Август
  19

  Предмет: РО-238/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: РО-203/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 10:40
 • Август
  19

  Предмет: РО-213/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.08.2024, во 10:50
 • Август
  19

  Предмет: К-234/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  19.08.2024, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: П1-12/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  20.08.2024, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: РО-174/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 09:15
 • Август
  20

  Предмет: РО-224/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: РО-247/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 09:40
 • Август
  20

  Предмет: РО-230/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 09:50
 • Август
  20

  Предмет: РО-219/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-214/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.08.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: РО-222/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 10:10
 • Август
  20

  Предмет: РО-221/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: РО-248/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: П2-163/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  20.08.2024, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: РО-253/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 10:40
 • Август
  20

  Предмет: РО-231/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 10:50
 • Август
  20

  Предмет: РО-223/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: РО-225/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 11:10
 • Август
  20

  Предмет: РО-218/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 11:20
 • Август
  20

  Предмет: РО-178/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.08.2024, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: К-344/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.08.2024, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-158/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-2/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-156/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-735/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-736/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 09:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-737/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 09:40
 • Август
  21

  Предмет: РО-244/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  21.08.2024, во 09:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-738/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: РО-201/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  21.08.2024, во 09:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-739/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 09:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-740/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 09:55
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-741/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-197/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-228/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-742/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:05
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-743/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:10
 • Август
  21

  Предмет: РО-158/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  21.08.2024, во 10:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-744/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-745/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-746/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:25
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-747/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-748/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-749/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-750/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-751/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-752/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 10:55
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-753/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: К-417/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  21.08.2024, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-754/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 11:05
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-755/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-756/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 12:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-784/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 12:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-698/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 12:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-771/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-774/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 13:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-775/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 13:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-776/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.08.2024, во 13:45
 • Август
  22

  Предмет: РО-7/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  22.08.2024, во 08:30
 • Август
  22

  Предмет: ЗАВ-17/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  22.08.2024, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-39/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.08.2024, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-782/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-783/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 09:25
 • Август
  22

  Предмет: П2-41/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-785/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-786/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-787/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-788/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-212/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-789/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 10:10
 • Август
  22

  Предмет: П2-13/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.08.2024, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-790/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 10:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-791/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-792/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 10:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-793/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 10:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-794/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-20/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2024, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-20/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-781/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-24/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.08.2024, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-777/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 12:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-778/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 13:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-779/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 13:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-780/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  22.08.2024, во 13:30
 • Август
  23

  Предмет: П2-86/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  23.08.2024, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: П2-59/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  23.08.2024, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-795/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К-25/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  23.08.2024, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-796/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 09:35
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-797/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-800/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-801/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-802/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 09:55
 • Август
  23

  Предмет: К-65/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-803/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-805/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:05
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-809/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-810/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-815/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-816/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:25
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-817/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-818/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:35
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-819/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-820/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-821/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-822/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 10:55
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-827/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-145/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-146/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 12:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-147/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 12:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-140/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-141/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 13:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-143/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  23.08.2024, во 13:30
 • Август
  26

  Предмет: К-318/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-825/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-824/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.08.2024, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-711/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-230/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-709/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.08.2024, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-20/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: К-347/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: СТ-26/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.08.2024, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: К-488/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.08.2024, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-88/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.08.2024, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-75/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.08.2024, во 12:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-23/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.08.2024, во 12:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-36/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-346/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  27.08.2024, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-308/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  27.08.2024, во 08:40
 • Август
  27

  Предмет: РО-753/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: К-66/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: П4-1/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-525/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.08.2024, во 09:45
 • Август
  27

  Предмет: РО-523/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-133/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-62/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-411/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.08.2024, во 10:15
 • Август
  27

  Предмет: РО-702/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: П2-130/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: КС-КР-99/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  27.08.2024, во 11:30
 • Август
  28

  Предмет: ТС-4/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.08.2024, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-107/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-108/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 08:40
 • Август
  29

  Предмет: РО-113/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 08:50
 • Август
  29

  Предмет: РО-114/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-115/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 09:10
 • Август
  29

  Предмет: РО-116/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-442/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-448/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 09:25
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-450/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-118/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-129/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 09:35
 • Август
  29

  Предмет: РО-94/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-482/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-502/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: РО-95/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 09:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-500/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 09:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-212/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 09:55
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2025/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-96/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: П2-75/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-39/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2015/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:05
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2201/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: РО-584/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-39/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-40/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: РО-349/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:25
 • Август
  29

  Предмет: РО-590/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: П2-99/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-180/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:35
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-198/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-1437/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-268/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-508/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 10:55
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-О-37/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-1083/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  29.08.2024, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-О-54/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 11:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-О-34/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 11:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-42/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-126/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  29.08.2024, во 13:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-65/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2024, во 08:30
 • Август
  30

  Предмет: ТС1-11/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2024, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-148/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: КС-КР-308/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-318/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.08.2024, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: П1-41/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  30.08.2024, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: К-15/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  30.08.2024, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ТС-18/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  30.08.2024, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-137/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-20/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-98/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-141/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-219/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-80/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-73/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-823/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-824/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-825/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-826/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-218/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-828/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-829/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-830/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-215/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-28/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-111/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-831/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-832/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-833/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-337/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-834/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-835/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-836/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-410/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-132/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-837/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-838/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-134/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-839/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-840/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-841/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 10:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-814/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-79/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-114/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-334/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-278/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  03.09.2024, во 08:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-281/23

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-248/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-46/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-246/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-472/22

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-254/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-566/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 09:35
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-567/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-568/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: РО-250/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-569/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-573/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 09:55
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-574/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-784/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-575/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-576/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-193/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  03.09.2024, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: РО-646/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.09.2024, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-581/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-587/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:25
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-588/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-577/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.09.2024, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-590/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:35
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-594/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-615/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  03.09.2024, во 10:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-643/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-758/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 10:55
 • Септември
  3

  Предмет: СТ-ТС-1/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.09.2024, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-335/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.09.2024, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-767/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 25
  03.09.2024, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-772/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 11:05
 • Септември
  3

  Предмет: К-308/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: П4-22/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-773/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-798/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:05
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-799/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-804/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-806/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-807/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-808/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:35
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-811/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-812/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-813/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 12:55
 • Септември
  3

  Предмет: O1-1/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  03.09.2024, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-843/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-35/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 13:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-86/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 13:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-137/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  03.09.2024, во 13:40
 • Септември
  4

  Предмет: РО-98/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  04.09.2024, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-125/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 08:40
 • Септември
  4

  Предмет: РО-126/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 08:50
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-293/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-139/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П2-133/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-284/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-121/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 09:10
 • Септември
  4

  Предмет: РО-128/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 09:20
 • Септември
  4

  Предмет: РО-129/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-269/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-307/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: П1-36/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-842/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-844/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 09:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-845/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: РО-306/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: РО-73/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-846/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-847/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: РО-305/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-848/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 09:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-849/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-298/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-8/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-609/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П2-57/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-850/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-851/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: РО-303/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-852/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-853/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: РО-302/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-854/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-855/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-266/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: П2-128/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-856/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-857/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: РО-281/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-858/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-859/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: РО-259/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-850/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 10:55
 • Септември
  4

  Предмет: РО-258/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  04.09.2024, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-100/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-143/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  04.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-90/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-95/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 12:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-96/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-97/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 13:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-98/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 13:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-99/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  04.09.2024, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: ЗАВ-19/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.09.2024, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-993/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.09.2024, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-945/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.09.2024, во 08:40
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-13/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-100/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-200/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-100/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-88/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-32/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-9/24

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-П4-1/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-П4-4/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-39/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ТС-9/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-14/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-357/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-133/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-П4-5/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-159/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  05.09.2024, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-П4-6/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  05.09.2024, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-22/24

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  05.09.2024, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-44/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-101/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: O1-2/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  05.09.2024, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-2/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП-95/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  06.09.2024, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-25/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-87/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-448/23

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-29/22

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-110/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-69/24

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  06.09.2024, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-117/24

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  06.09.2024, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-6/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  06.09.2024, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-430/23

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  06.09.2024, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-304/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-252/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 08:45
 • Септември
  10

  Предмет: РО-251/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-249/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 09:15
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-277/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 09:25
 • Септември
  10

  Предмет: РО-370/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-253/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-197/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: П2-63/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-352/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: П2-47/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-721/23

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 09:35
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-551/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 09:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-555/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 09:45
 • Септември
  10

  Предмет: РО-369/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  10.09.2024, во 09:45
 • Септември
  10

  Предмет: РО-314/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 09:45
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-267/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 09:50
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-499/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 09:55
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-220/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-367/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-236/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-12/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-473/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:05
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-558/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:10
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-472/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:10
 • Септември
  10

  Предмет: РО-365/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  10.09.2024, во 10:15
 • Септември
  10

  Предмет: РО-277/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 10:15
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-462/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:15
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-280/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:20
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-281/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:25
 • Септември
  10

  Предмет: РО-364/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  10.09.2024, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-282/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-571/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: П4-35/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  10.09.2024, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-582/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:35
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-597/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:45
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-600/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:50
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-604/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 10:55
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-556/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-270/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  10.09.2024, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП-151/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  10.09.2024, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-О-56/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 12:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-О-55/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 12:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-41/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 12:50
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-61/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  10.09.2024, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-362/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: РО-363/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 08:40
 • Септември
  11

  Предмет: РО-366/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 08:50
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-100/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ТС-3/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-371/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-105/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-374/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 09:10
 • Септември
  11

  Предмет: РО-691/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 09:20
 • Септември
  11

  Предмет: РО-700/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: РО-361/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-124/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-99/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-102/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 09:40
 • Септември
  11

  Предмет: РО-422/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 09:40
 • Септември
  11

  Предмет: РО-360/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  11.09.2024, во 09:45
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-110/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  11.09.2024, во 09:45
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-103/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 09:50
 • Септември
  11

  Предмет: РО-685/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 09:50
 • Септември
  11

  Предмет: РО-746/23

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ТС1-5/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-136/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-359/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-104/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-107/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 10:10
 • Септември
  11

  Предмет: РО-355/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  11.09.2024, во 10:15
 • Септември
  11

  Предмет: РО-304/24

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  11.09.2024, во 10:15
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-108/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 10:20
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-121/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: РО-354/23

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  11.09.2024, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-128/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  11.09.2024, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-129/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  11.09.2024, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-61/22

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  11.09.2024, во 10:45
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-31/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 11:00
 • Септември
  11

  Предмет: СТ-ТС-2/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  11.09.2024, во 11:00
 • Септември
  11

  Предмет: ТС1-19/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  11.09.2024, во 11:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-111/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: П2-11/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  11.09.2024, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-109/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 13:10
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-110/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  11.09.2024, во 13:20
 • Септември
  12

  Предмет: П2-89/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  12.09.2024, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-12/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  12.09.2024, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-130/22

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  12.09.2024, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-46/23

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  12.09.2024, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  12.09.2024, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: СТ-П4-7/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  12.09.2024, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-150/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-60/23

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  12.09.2024, во 09:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-151/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: СТ-П4-8/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/23

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ТС-13/22

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-158/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 10:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/24

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  12.09.2024, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-159/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-34/24

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 15
  12.09.2024, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-160/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: СТ-П4-9/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  12.09.2024, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-161/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  12.09.2024, во 10:45
 • Септември
  12

  Предмет: СТ-П4-10/24

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  12.09.2024, во 11:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-31/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 11:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-162/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-5/24

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  12.09.2024, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-163/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 12:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-164/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-152/24

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  12.09.2024, во 13:20