Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2246/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-28/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2248/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  17.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2254/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2254/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2255/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2258/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  17.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2263/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  17.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  17

  Предмет: ЗАМ-К-34/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-535/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-О-255/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-137/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-46/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2457/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2451/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2408/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-118/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-408/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-30/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2407/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-421/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  17.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2482/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2461/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-473/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2475/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-469/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  17.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2486/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-471/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2464/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-119/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2460/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  17.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-319/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 511
  17.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  17

  Предмет: СТ-ТС-6/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-41/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-133/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-224/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-201/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2200/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-597/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2206/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2207/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2209/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2217/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-203/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3039/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2218/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-7/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-239/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3040/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-393/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-458/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3041/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-207/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-38/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3044/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-479/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3049/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: К-629/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3050/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-446/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-191/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-372/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-50/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3051/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3052/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-454/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-51/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-80/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3053/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3054/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-385/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-440/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-852/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-739/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3057/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3060/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-442/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3061/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3067/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-719/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-724/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-817/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-461/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-839/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-397/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-725/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-729/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3100/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3101/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-80/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 23
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-343/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 23
  18.01.2022, во 13:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3102/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-438/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  18.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-666/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2233/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-182/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 23
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2234/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2235/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2237/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-665/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1035/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3071/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2238/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2241/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-138/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-669/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-24/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-371/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3073/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-308/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3074/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3075/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-663/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3084/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-21/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-89/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3092/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-26/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-2/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-14/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-711/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3094/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3097/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-712/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2589/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3104/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-381/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-641/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3110/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3113/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-674/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3115/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3116/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-30/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-929/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-221/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-677/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3117/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 11:05
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-625/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-411/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-929/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3118/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3103/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-141/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-158/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 23
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-17/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  21.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-192/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-256/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-343/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-142/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2491/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2480/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-93/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2479/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ВПП1-25/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-39/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-236/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2382/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2470/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2468/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2469/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2493/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2489/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-27/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-3/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: СТ-13/16

  Судија Маја Џорлева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-27/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 23
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-289/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 23
  21.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-23/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 23
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-21/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-541/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-271/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2320/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2324/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2325/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2331/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2290/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2326/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2294/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-27/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-529/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-378/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 365
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-60/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-242/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  24.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-546/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-299/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-260/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ТС1-21/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-223/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-302/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-312/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-398/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-332/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-336/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-314/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-301/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-600/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-311/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  24.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-728/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-2/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-153/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-835/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2295/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2302/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2305/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2306/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-836/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-526/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1230/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-731/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2315/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2316/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2317/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-38/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-854/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1171/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-175/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-56/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-210/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-730/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-912/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-261/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2545/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2476/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2554/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-60/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-263/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-723/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС1-15/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2575/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2534/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-198/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2403/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-722/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: К-256/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-102/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3069/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-786/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3068/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-561/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3076/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-730/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3088/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-834/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1874/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3098/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-728/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-4/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3091/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 11:05
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1875/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  25.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-534/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-978/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1240/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П3-3/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Судница 3
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-318/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2270/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2272/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2273/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2274/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-322/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3121/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2275/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2276/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-362/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-380/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3122/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-166/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-296/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-794/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2278/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2280/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-188/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-797/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3126/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3127/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2285/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3130/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-799/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3131/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-792/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-209/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-18/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3133/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-804/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3137/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3139/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-805/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-179/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-112/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-752/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-3141/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2672/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-815/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-178/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2683/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2761/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-824/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-828/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2774/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-876/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-82/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-909/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2806/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2807/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-4/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-439/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-М-47/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2224/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2231/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2195/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2195/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2197/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2197/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-441/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-1224/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2199/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2199/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-25/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-7/22

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-1244/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-328/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-264/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-1246/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-436/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ИЗС-27/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  27.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-244/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-1815/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-1565/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП1-32/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-1674/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-326/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-1725/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-965/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-1806/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-329/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-935/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-996/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2477/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-333/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-81/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-335/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РПЛ-1/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  27.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-161/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  27.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС-20/19

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  27.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-189/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-192/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-80/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П3-3/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  28.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-849/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-850/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  28

  Предмет: К-652/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  28.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-194/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  28.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-878/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-877/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-291/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-56/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-157/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-167/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-879/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-922/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП-42/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  28

  Предмет: ТС1-22/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  28.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-738/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  28.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  31

  Предмет: СТ-ТС-8/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  31.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-52/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  31.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  31

  Предмет: К-528/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  31.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-185/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-186/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-190/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-187/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-204/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-547/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  31.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-99/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  31.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-208/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-202/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ТС1-20/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  31.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-268/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-269/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-265/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-241/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  31.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-149/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  31.01.2022, во 13:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-335/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-333/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-330/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-2433/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-466/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-197/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-2436/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-2438/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-2442/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  1

  Предмет: П2-1/22

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  01.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-326/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-462/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-2445/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-2641/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-2446/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-334/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-О-251/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-331/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-254/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-26/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-335/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3143/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-М-48/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-М-48/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  01.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-459/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3148/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-253/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3154/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-319/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3155/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 09:50
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-246/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3162/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПЛ1-П-26/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: К-220/18

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-407/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-468/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3163/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:10
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3164/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-256/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3166/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:20
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-449/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.02.2022, во 10:20
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3167/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:25
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3168/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПЛ1-П-31/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  01.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-257/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-76/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-450/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.02.2022, во 10:40
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3169/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:40
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-740/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3171/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-449/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  01.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3172/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:50
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3173/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 10:55
 • Февруари
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  01.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3174/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-754/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  01.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ВПП-64/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  01.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-399/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 33
  01.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПЛ1-П-1/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  01.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-337/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  01.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3180/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 12:20
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3182/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3185/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 12:40
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3193/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 12:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3188/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 12:50
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-3192/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  01.02.2022, во 13:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП-92/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  02.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-773/19

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-474/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2388/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П5-6/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2392/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2390/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2358/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-1044/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  02.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3263/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2398/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-475/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2410/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2411/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: П2-155/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-165/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3264/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-553/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-248/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-209/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2413/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2415/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2416/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-490/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3265/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3266/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-248/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  02.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-481/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ТС-9/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-107/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 15
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3231/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3232/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 10:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3233/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3255/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 10:20
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-501/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  02.02.2022, во 10:20
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3260/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 10:25
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3259/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП1-27/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПЛ1-П-37/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-389/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3236/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 10:35
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3235/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  02.02.2022, во 10:40