Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  18

  Предмет: ВПП1-18/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  18.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-838/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-839/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П3-2/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-152/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-75/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-81/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-210/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ИЗС-22/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  18.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-841/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-132/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-525/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-261/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  18

  Предмет: КМ-23/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-843/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-304/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-133/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-263/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-80/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-844/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-846/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-46/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-198/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1386/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-847/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  18.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1376/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-299/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-225/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1379/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-193/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  18.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-312/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-8/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  18.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РПЛ-1/20

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  18.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-232/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  18.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-332/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-336/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-314/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-301/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-311/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  18.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-335/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-333/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-330/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВП-201/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-466/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-326/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-462/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-851/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1157/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  19

  Предмет: К-116/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-157/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-247/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-185/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1878/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-806/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВП-303/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-814/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-207/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-331/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-459/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-807/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1880/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-816/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-186/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1882/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-319/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-810/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-804/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1898/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1901/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-190/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-817/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-360/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВП-183/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-468/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-821/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-811/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1903/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1905/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-187/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1971/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-812/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-824/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ВПП-28/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1966/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:25
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-П-26/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1909/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-204/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-815/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-825/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ВПП-32/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-87/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1927/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1931/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-208/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1933/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-49/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1939/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1943/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-202/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ЗАВ-67/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-64/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-268/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-269/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  19.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-279/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  19.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-265/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-241/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВП-278/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1945/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1975/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1979/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1982/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1867/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1864/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 12:55
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1841/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1887/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 13:05
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1889/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-1892/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  19.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-112/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-449/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: П4-9/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-450/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-853/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1639/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-180/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-813/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-177/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1612/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-285/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-19/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-848/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-118/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-447/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-827/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-582/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1671/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1332/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1363/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-6/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-828/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-830/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-128/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-476/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-51/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-70/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1846/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-203/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-398/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП1-19/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-167/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1916/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-831/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-150/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1917/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1919/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-260/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-832/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП-34/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-230/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-834/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-805/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-1260/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1920/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1983/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-836/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  20.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП-36/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  20.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-2000/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1984/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1980/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1935/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: СТ-18/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  20.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-20/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  20.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП-33/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП-31/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.10.2021, во 11:03
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1925/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 11:05
 • Октомври
  20

  Предмет: К-418/18

  Судија Јулијана Недкова, Судница Соба 40
  20.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП-38/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  20.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1912/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  20

  Предмет: К-527/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  20.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1910/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1924/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1952/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1954/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1965/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1981/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1963/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  20.10.2021, во 13:20
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-380/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-375/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-373/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  21

  Предмет: К-189/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-474/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-475/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-904/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1992/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1452/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-163/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ППОВ-5/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2005/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-591/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-905/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П4-20/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-909/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-490/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1457/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2007/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2008/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2011/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-259/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-911/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-914/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-481/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-395/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1471/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2012/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-47/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-148/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2013/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1467/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-352/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-915/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2014/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1466/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2022/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-856/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-356/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-501/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2027/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1463/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2030/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПЛ1-П-29/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-360/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-357/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-432/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-63/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-306/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1448/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-372/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-503/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2047/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2048/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1446/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2049/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-376/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2051/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-30/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2036/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: СТ-1/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-381/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-507/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2059/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 11:05
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-382/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-555/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  21.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-384/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-388/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПЛ1-П-30/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-240/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-407/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-386/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  21.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  21

  Предмет: К-66/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2061/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2063/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2064/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2075/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2077/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2038/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-202/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  21.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2041/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 13:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2042/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  21.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-105/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-271/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-196/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-138/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-61/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-84/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-629/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-266/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-94/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-126/21

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-1469/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-1421/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-68/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-894/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-1435/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-1426/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-90/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП1-30/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-895/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-205/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-1443/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-898/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-499/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-901/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-197/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  22.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-903/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-46/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  22.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-66/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  22.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  22

  Предмет: К-151/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  22.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-610/19

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС1-10/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС1-10/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  22.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-260/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-118/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П5-3/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-880/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-885/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-14/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-31/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-561/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-254/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-886/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-23/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-887/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-888/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-140/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-256/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-246/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-854/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-256/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-514/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-879/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-77/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-8/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-253/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-377/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-153/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-526/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  25.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-73/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 2
  25.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-297/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-399/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  26

  Предмет: К-186/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-255/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-221/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П3-3/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-305/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-220/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1308/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1561/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1700/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-122/21

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-226/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-289/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-16/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1415/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-157/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-354/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-215/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-877/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-205/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1419/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1312/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1362/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-407/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-862/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1285/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1416/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-496/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-206/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1341/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-83/20

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-893/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-509/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-291/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-889/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1178/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1224/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-216/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-483/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1088/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-891/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-494/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: К-208/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-59/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-237/20

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2089/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-217/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-П-31/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2093/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2094/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-552/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2095/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-222/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-119/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2099/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2100/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-219/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2082/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-553/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ТС1-9/21

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2083/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 11:05
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-218/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-846/18

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-626/19

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  26.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-940/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-79/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2078/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П2-56/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2065/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2055/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  26.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-37/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-96/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-268/21

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-491/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-488/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-916/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1290/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-35/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-600/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-213/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1315/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-89/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-90/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-143/19

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-504/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-144/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1317/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1677/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-263/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1214/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-55/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1216/20

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-537/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ТС1-7/21

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-518/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1500/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-30/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-153/20

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-195/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1401/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1387/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1531/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1389/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-519/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1378/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1681/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-29/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-П-32/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1663/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-876/18

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-484/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-45/20

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1536/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-115/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1456/20

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-538/21

  Судија Емил Пилатов, Судница Соба 5
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-664/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-145/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-76/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-449/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-202/20

  Судија Невена Перица, Судница Соба 42
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-53/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-539/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-515/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-861/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2126/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: К-236/20

  Судија Јулијана Недкова, Судница Судница 40
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2136/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-21/21

  Судија Мери Гичева, Судница Соба 8
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-865/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-537/20

  Судија Маја Џорлева, Судница Соба 22
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-523/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-866/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2137/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2138/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2309/21

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-868/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2140/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2105/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-162/19

  Судија Олгица Павловска, Судница Соба 29
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-23/21

  Судија Анита Јорданова, Судница Соба 3
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-22/21

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-869/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-537/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ТС-15/19

  Судија Александар Цацков, Судница Соба 4
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-870/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2112/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2114/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2149/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-871/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-536/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-858/21

  Судија Лидија Санева, Судница Соба 45
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2150/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-35/19

  Судија Лилјана Јанкова, Судница Соба 26
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-713/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 36
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2161/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2162/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 35
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-539/21

  Судија Ленче Манева, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 10:40