За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

 

Претседател

CV на Претседател

Судија Ацо Тасев

Име и презиме:
Ацо Тасев
Година на избор:
1996
Област на која работи судијата:
Судија во претходна постапка и Кривична област

Работно искуство:

Од 21.11.2023 година е избран за Претседател на Основен суд Штип.

Судиите

Судија Александар Цацков

Судија Александар Цацков

Име и презиме:
Александар Цацков
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Стопански спорови)

Судија Анита Јорданова

Судија Анита Јорданова

Име и презиме:
Анита Јорданова
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Парнични предмети)

Судија Ѓорѓи Андонов

Судија Ѓорѓи Андонов

Име и презиме:
Ѓорѓи Андонов
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

          Роден е и завршил основно и средно образование во Штип, а дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје во 2001 година. Правосуден испит положил 2004 година.
Од месец Јули 2005 вработен како стручен соработник во ОС Штип (област кривично право), а од месец Септември 2008 посетува Академијата за судии и обвинители Скопје, каде дипломира во месец Јануари 2010 година.

 

Работно искуство:

          На 22.04.2010 година е избран за судија во Основен суд Штип, каде постапува по предмети од кривична материја (во текот на 2016-2018 постапува и по предмети од граѓанска материја).
Од 02.11.2019 година е избран за Претседател на Основен суд Штип и функцијата ја врши до 11.12.2023 година.
 

Објавени трудови и активности:

          Aктивен член e на Здружението на судии на РСМ, претседател на подружницата на ЗСРСМ во ОС Штип во два мандата, а член на УО на ЗСРСМ од Мај 2020 година. Учесник во повеќе комисии и работни и проектни групи на ЗСРСМ, а член на Судиско-медиумското тело на ЗСРСМ од 2018 година до 2020 година.
Kо-автор е на „Прирачник за судска транспарентност“ издаден од ЗСРСМ во 2020 година.
          Учесник е на бројни меѓународни конференции, семинари и обуки во РСМ и странство од областа на правосудството, а бил во студиски и работни посети на повеќе земји. Алумни е на Open World Leadership Centre (САД).
           Член е на мултисекторски тим во општина Штип за превенција, заштита и спречување на семејно насилство. Предавач/обучувач е во континуираната обука на Академијата за судии и обвинители и во обуки организирани од меѓународни и невладини организации (ОБСЕ, МЗМП, СОС Детско село, ЕХО Штип).
          Во 2020 година е избран за член на Централната работна група на Судиската мрежа при CEELI institute во Прага, Чешка.

Судија Емил Пилатов

Судија Емил Пилатов

Име и презиме:
Емил Пилатов
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Граѓанска обвласт (Вонпарнични предмети и Платни налози - физички лица)

Судија Јулијана Недкова

Судија Јулијана Недкова

Име и презиме:
Јулијана Недкова
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Кривична област (Кривично - полнолетни и Прекршоци)

Судија Маја Џорлева

Судија Маја Џорлева

Име и презиме:
Маја Џорлева
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Стопански спорови и стечај)

Судија Марина Здравкова

Судија Марина Здравкова

Име и презиме:
Марина Здравкова
Година на избор:
2020
Област на која работи судијата:
Кривична област (прекршоци, судија за деца и претседател на кривичен совет)

Образование:

Родена е 11.08.1978 година во Кочани каде завршува основно и средно образование. Дипломира на Правниот факултет ,,Свети Кирил и Методиј во Скопје - кривично правна насока во февруари 2001 година . Во месец април 2006 година положила правосуден испит. Постдипломски студии завршува на Правниот факултет ,,Гоце Делчев во Штип и се стекнува со титула Магистер по право-правосудна насока во јули 2014 година. Од февруари 2017 година до јули 2019 година е слушател на Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев Скопје, а по полагање на завршниот испит во месец јули 2019 година се стекнува со статус кандидат за судија

Работно искуство:

Од октомври 2000 до мај 2001 година работи како правен советник во канцеларијата за бесплатна правна помош на Невладина организација ,Даја во Виница

Од мај 2001 година до септември 2005 година работи како правник во ТД Ромеро Македонија ДОО во Виница

Од ноември 2006 година до март 2017 година работи како самостоен адвокат во Адвокатска канцеларија во Кочани

Со одлука на Судскиот совет на РСМ од месец февруари 2020 година избрана е за судија на Основен суд Штип

Учесник е на бројни домашни и странски обуки, семинари и конференција од различни области на правосудната материја и e член на Здружението на судии на РСМ

Од месец февруари 2022 година избрана е за член на Советодавното тело за судска етика при Здружението на судии на РСМ каде зема активно учество.

Судија Мери Гичева

Судија Мери Гичева

Име и презиме:
Мери Гичева
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Парнични предмети)

Судија Невена Перица

Судија Невена Перица

Име и презиме:
Невена Перица
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Кривична област (Кривично - полнолетни и Прекршоци)

Судија Олгица Павловска

Судија Олгица Павловска

Име и презиме:
Олгица Павловска
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Кривична област (Кривично - полнолетни и Прекршоци) и Судија за извршување на санкции

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести