За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

 

Претседател

CV на Претседател

Судија Ѓорѓи Андонов

Име и презиме:
Ѓорѓи Андонов
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

          Роден е и завршил основно и средно образование во Штип, а дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје во 2001 година. Правосуден испит положил 2004 година.
Од месец Јули 2005 вработен како стручен соработник во ОС Штип (област кривично право), а од месец Септември 2008 посетува Академијата за судии и обвинители Скопје, каде дипломира во месец Јануари 2010 година.

 

Работно искуство:

          На 22.04.2010 година е избран за судија во Основен суд Штип, каде постапува по предмети од кривична материја (во текот на 2016-2018 постапува и по предмети од граѓанска материја).
На 02.11.2019 година  е избран за Претседател на Основен суд Штип.
 

Објавени трудови и активности:

          Aктивен член e на Здружението на судии на РСМ, претседател на подружницата на ЗСРСМ во ОС Штип во два мандата, а член на УО на ЗСРСМ од Мај 2020 година. Учесник во повеќе комисии и работни и проектни групи на ЗСРСМ, а член на Судиско-медиумското тело на ЗСРСМ од 2018 година до 2020 година.
Kо-автор е на „Прирачник за судска транспарентност“ издаден од ЗСРСМ во 2020 година.
          Учесник е на бројни меѓународни конференции, семинари и обуки во РСМ и странство од областа на правосудството, а бил во студиски и работни посети на повеќе земји. Алумни е на Open World Leadership Centre (САД).
           Член е на мултисекторски тим во општина Штип за превенција, заштита и спречување на семејно насилство. Предавач/обучувач е во континуираната обука на Академијата за судии и обвинители и во обуки организирани од меѓународни и невладини организации (ОБСЕ, МЗМП, СОС Детско село, ЕХО Штип).
          Во 2020 година е избран за член на Централната работна група на Судиската мрежа при CEELI institute во Прага, Чешка.

Судиите

Судија Александар Цацков

Судија Александар Цацков

Име и презиме:
Александар Цацков
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Стопански спорови и стечај)

Судија Анита Јорданова

Судија Анита Јорданова

Име и презиме:
Анита Јорданова
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Парнични предмети)

Судија Ацо Тасев

Судија Ацо Тасев

Име и презиме:
Ацо Тасев
Година на избор:
1996
Област на која работи судијата:
Судија во претходна постапка и Кривична област

Судија Емил Пилатов

Судија Емил Пилатов

Име и презиме:
Емил Пилатов
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Граѓанска обвласт (Вонпарнични предмети и Платни налози - физички лица)

Судија Јулијана Недкова

Судија Јулијана Недкова

Име и презиме:
Јулијана Недкова
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Кривична област (Кривично - полнолетни и Прекршоци)

Судија Ленче Манева

Судија Ленче Манева

Име и презиме:
Ленче Манева
Година на избор:
2002
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Работни спорови)

Образование:

          Родена е и завршила основно и средно образование во Штип, а дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје во 1988 година.

Работно искуство:

          По дипломирањето на 01.01.1990 година вработена во Окружен стопански суд во Штип, како стручен соработник.
          Во 1996 година  по укинувањето на специјализираните судови, меѓу кои и стопанските судови, од 01.07.1996 година како стручен соработник продолжува да работи во Основен суд Штип се до 26.02.1997 година, а од 27.02.1997 година распоредена на работно место Секретар на Основен суд Штип се до 10.07.2002 година.
          На 11.07.2002 година е избрана за судија во Основен суд Штип, каде постапува по предмети од граѓанска материја и како член во кривичен совет.
          Од 2010 година е Раководител на Граѓански оддел во Основен суд Штип.          

Објавени трудови и активности:

          Учесник е на бројни семинари и обуки во РСМ од областа на граѓанското право организирани од страна на Академијата за судии и јавни обвинители, УСАИД, Здружение на правници на РМ и др.организации.

          Во 2013/2014 година ангажирана од страна на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев – Штип, со претходна согласност од Судскиот совет на РМ, како стручњак-извршител  од практиката по одделни делови во наставата по предметот Облигационо право со по 8 часови во семестар.

 

Судија Лидија Санева

Судија Лидија Санева

Име и презиме:
Лидија Санева
Година на избор:
1996
Област на која работи судијата:
Кривична област (Судија за малолетници и Прекршоци)

Судија Лилјана Јанкова

Судија Лилјана Јанкова

Име и презиме:
Лилјана Јанкова
Година на избор:
1996
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Платни налози - правни лица)

Судија Маја Џорлева

Судија Маја Џорлева

Име и презиме:
Маја Џорлева
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Стопански спорови и стечај)

Судија Мери Гичева

Судија Мери Гичева

Име и презиме:
Мери Гичева
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Граѓанска област (Парнични предмети)

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_