Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-9/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  25.09.2020, во 08:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-30/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  25.09.2020, во 08:10
 • Септември
  25

  Предмет: П1-155/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  25.09.2020, во 08:30
 • Септември
  25

  Предмет: П1-100/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  25.09.2020, во 08:30
 • Септември
  25

  Предмет: П1-121/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.09.2020, во 08:45
 • Септември
  25

  Предмет: К-144/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-119/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: П2-111/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-22/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: П1-209/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-М-4/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 17
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-147/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: П4-53/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-121/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-67/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-3/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-25/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-136/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ТС-5/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница л.м
  25.09.2020, во 10:15
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-61/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  25.09.2020, во 10:15
 • Септември
  25

  Предмет: П4-36/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-5/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: РО-15/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-О-37/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-О-74/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  25.09.2020, во 10:35
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-О-65/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  25.09.2020, во 10:45
 • Септември
  25

  Предмет: К-173/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.09.2020, во 10:45
 • Септември
  25

  Предмет: К-164/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  25.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-57/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-22/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.09.2020, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: П1-39/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.09.2020, во 13:30
 • Септември
  25

  Предмет: П1-110/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  25.09.2020, во 14:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-5/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.09.2020, во 08:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВТС-3/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.09.2020, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: П2-60/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  28.09.2020, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-249/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  28.09.2020, во 08:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-131/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-119/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-126/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-221/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-М-47/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: П4-52/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-4/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-131/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-84/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-52/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-212/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-120/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-162/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-255/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: П2-50/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  28.09.2020, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-157/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-115/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  28.09.2020, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-161/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-179/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: П1-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2020, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-172/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-58/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-117/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-56/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  29.09.2020, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-139/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-57/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-261/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-54/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  29.09.2020, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-183/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.09.2020, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: П4-10/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: П1-20/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-182/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-118/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-180/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: П1-36/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: П4-37/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-167/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  29.09.2020, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП1-33/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба л.м
  29.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-149/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  29.09.2020, во 14:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-70/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  29.09.2020, во 14:30
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-168/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.09.2020, во 08:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-171/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.09.2020, во 08:10
 • Септември
  30

  Предмет: П1-191/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  30.09.2020, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-160/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  30.09.2020, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: П1-55/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  30.09.2020, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-61/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.09.2020, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: СТ-25/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  30.09.2020, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-210/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  30.09.2020, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: СТ-19/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  30.09.2020, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: П1-229/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.09.2020, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-176/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  30.09.2020, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: СТ-28/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  30.09.2020, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-204/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ТС1-4/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-187/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: П1-105/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.09.2020, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-179/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  30.09.2020, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-60/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  30.09.2020, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: П3-5/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  30.09.2020, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: П1-56/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.09.2020, во 12:30