Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  22

  Предмет: П2-57/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  22.07.2019, во 13:00
 • Јули
  24

  Предмет: О-87/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  24.07.2019, во 09:30
 • Јули
  24

  Предмет: ВПП2-29/19

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 20
  24.07.2019, во 10:30
 • Јули
  29

  Предмет: К-86/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  29.07.2019, во 11:45
 • Јули
  30

  Предмет: СТ-37/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  30.07.2019, во 09:00
 • Јули
  30

  Предмет: СТ-41/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  30.07.2019, во 09:15
 • Јули
  30

  Предмет: СТ-40/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  30.07.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-78/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-272/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-157/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-13/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.08.2019, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-67/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-17/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-88/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-Ј-90/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-292/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  27.08.2019, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: П1-113/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-190/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-72/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.09.2019, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: К-8/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-8/17

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  02.09.2019, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-43/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.09.2019, во 11:45
 • Септември
  2

  Предмет: К-203/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  02.09.2019, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-22/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.09.2019, во 12:15
 • Септември
  2

  Предмет: К-132/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  02.09.2019, во 12:15
 • Септември
  2

  Предмет: К-48/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.09.2019, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-4/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.09.2019, во 12:45
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-41/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-99/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-38/17

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  03.09.2019, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-35/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба л.м
  03.09.2019, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-117/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  03.09.2019, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-186/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.09.2019, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-42/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.09.2019, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: К-20/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-88/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.09.2019, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-1/17

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.09.2019, во 11:45
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП1-36/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.09.2019, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-99/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-28/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  05.09.2019, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-18/2019

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  05.09.2019, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-252/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-6/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-3/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-29/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  05.09.2019, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-29/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба л.м
  05.09.2019, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-141/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  06.09.2019, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-169/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 20
  06.09.2019, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-253/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.09.2019, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-408/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  06.09.2019, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-12/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  06.09.2019, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-90/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  06.09.2019, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: П2-40/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 20
  06.09.2019, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-120/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.09.2019, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-93/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  06.09.2019, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-67/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.09.2019, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-113/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  06.09.2019, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-91/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  06.09.2019, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-218/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Соба 15
  09.09.2019, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-4/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  09.09.2019, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.09.2019, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-33/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.09.2019, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-84/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.09.2019, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: П1-200/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.09.2019, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-78/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  10.09.2019, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-О-94/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.09.2019, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-160/14

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  10.09.2019, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-103/2018

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  10.09.2019, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-О-158/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.09.2019, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-24/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  10.09.2019, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-206/2018

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.09.2019, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-165/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.09.2019, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-34/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  10.09.2019, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-164/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.09.2019, во 10:15
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-163/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.09.2019, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-70/2019

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  10.09.2019, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-162/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.09.2019, во 10:45
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-160/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.09.2019, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: П2-56/19

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 31
  10.09.2019, во 12:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-94/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  10.09.2019, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: П1-128/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  11.09.2019, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: П2-45/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  11.09.2019, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-185/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.09.2019, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-90/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.09.2019, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-157/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  11.09.2019, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-65/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 26
  11.09.2019, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-156/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  11.09.2019, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-28/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.09.2019, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: П1-116/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  11.09.2019, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: К-247/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.09.2019, во 09:45
 • Септември
  11

  Предмет: К-84/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-19/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 26
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-62/2019

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 26
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-60/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-161/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-14/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  11.09.2019, во 10:00