Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: П4-44/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-68/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-244/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-93/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-39/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-116/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-212/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-57/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-151/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-53/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-361/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-371/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-208/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-370/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-313/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-213/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-132/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-79/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП2-25/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 25
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-112/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-207/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-90/2018

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-148/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-179/2018

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-46/2018

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-363/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-246/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П3-1/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П3-3/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС-3/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-272/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-122/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-129/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС-6/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-209/2018

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-59/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-57/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-166/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-283/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-180/2018

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-15/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-160/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-365/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-353/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-366/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-368/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-153/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-351/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-202/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-349/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-367/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-292/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-195/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-354/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-54/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-360/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-358/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-147/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-48/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-357/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-369/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-115/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  20.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-200/16

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-125/2018

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2-26/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 25
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-85/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-85/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-238/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-352/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-373/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-350/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-198/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-356/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-355/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-243/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  20.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-48/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 12
  20.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-92/2018

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  21.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-О-171/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П2-68/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 26
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-185/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-14/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-98/2018

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П2-88/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-О-170/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  21.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  21

  Предмет: П2-59/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-51/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-133/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-174/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-47/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-328/2017

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-310/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-144/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-2/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-52/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 16
  21.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-39/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  21.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-31/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 26
  21.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-188/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  21.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-151/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  21.11.2018, во 14:00