Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: ТС1-6/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-16/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-76/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-76/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  19.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-350/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-54/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-348/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-69/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-51/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-365/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-198/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-156/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-45/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-57/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-324/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-19/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-58/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-310/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВТС-1/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-29/16

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-207/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-352/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-119/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-227/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-347/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-165/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-281/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  19.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-122/2018

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-81/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-65/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-120/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-364/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-30/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-41/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-202/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-113/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  19.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-261/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-362/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-374/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-41/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  19.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-216/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  19.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-85/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-15/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-54/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  20.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-63/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-214/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-253/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-328/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-225/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-202/19

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 25
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-78/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-326/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-210/19

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 26
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-18/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница л.м
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-165/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-164/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-139/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-325/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-122/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-139/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-66/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВТС-9/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-107/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  20.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2-93/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  20.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-168/19

  Судија Измир Ајази, Судница Соба л.м
  20.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-131/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  20.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-192/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-70/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  20.11.2019, во 13:15
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-52/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  21.11.2019, во 07:45
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВТС-6/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-224/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-225/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П2-63/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-48/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-О-83/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-162/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-54/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП-88/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-140/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-145/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-М-21/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  21.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-182/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  21.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-254/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-37/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  21.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-39/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-М-22/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  21.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-160/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-45/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  21.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ТС1-6/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-248/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-219/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  21.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  21.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-59/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-112/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: П1-201/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.11.2019, во 09:00