Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-19/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.02.2018, во 08:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-106/16

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.02.2018, во 08:45
 • Февруари
  19

  Предмет: К-15/17

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-285/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-32/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-386/2017

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-9/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-143/17

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-56/16

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-335/17

  Судија Измир Ајази, Судница Соба л.м
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-382/2017

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-252/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-11/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-30/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-12/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-158/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-83/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-200/16

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-322/2017

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-284/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-8/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-369/16

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-85/16

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-370/16

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-13/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  19.02.2018, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-264/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  19.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-8/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-2/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.02.2018, во 08:30
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-7/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.02.2018, во 08:45
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-385/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 08:45
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-7/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 25
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-215/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-116/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-101/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: СТ-3/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-355/17

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-268/17

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  20.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: СТ-10/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-10/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-4/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-111/2017

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 26
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-26/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-27/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 25
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-327/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-8/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: СТ-12/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-240/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-9/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.02.2018, во 09:40
 • Февруари
  20

  Предмет: СТ-15/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 09:45
 • Февруари
  20

  Предмет: СТ-14/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П2-89/17

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 26
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-257/15

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-294/2017

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-301/2017

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-1/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-12/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-134/17

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-13/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-9/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  20

  Предмет: СТ-19/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-52/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-193/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-6/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-28/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-102/16

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-211/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-13/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-10/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 20
  20.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП1-14/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-30/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-282/17

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  21.02.2018, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-164/17

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.02.2018, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-59/2017

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ТС-9/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-170/17

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП1-81/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-242/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-100/17

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 26
  21.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-11/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.02.2018, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-10/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.02.2018, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-137/17

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 26
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-6/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-34/17

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-8/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-5/2018

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-69/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-88/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП1-70/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-173/16

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-105/16

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 21
  21.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-224/17

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 26
  21.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-48/17

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  21.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-3/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-208/2017

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-57/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ОДС-2/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  21.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-341/16

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  21.02.2018, во 11:45
 • Февруари
  21

  Предмет: К-21/16

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  21.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-4/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.02.2018, во 14:00