Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  25

  Предмет: РО-59/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.02.2021, во 08:30
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-18/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П4-51/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница л.м
  25.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-102/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  25.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ВПП1-9/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  25.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-105/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-134/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ВПП1-45/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  25.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-5/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.02.2021, во 09:45
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-88/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-96/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба лм.
  25.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ЗАВ-2/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  25.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-202/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-83/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.02.2021, во 10:15
 • Февруари
  25

  Предмет: К-193/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-121/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ВПП-42/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  25.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-10/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  25.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  25.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П2-56/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  25.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П4-55/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-134/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 28
  25.02.2021, во 14:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-22/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  26.02.2021, во 08:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-161/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  26.02.2021, во 08:05
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-164/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  26.02.2021, во 08:10
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-83/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  26.02.2021, во 08:15
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-112/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  26.02.2021, во 08:20
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-230/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  26.02.2021, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-106/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  26.02.2021, во 08:45
 • Февруари
  26

  Предмет: К-180/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-25/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  26.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-22/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-185/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.02.2021, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-29/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-13/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-132/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.02.2021, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-159/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-35/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  26.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-96/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  26.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-138/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.02.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-1/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.03.2021, во 08:30
 • Март
  1

  Предмет: П1-134/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.03.2021, во 08:45
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-63/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-165/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-192/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-87/16

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-25/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-33/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-259/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-141/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-5/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: П1-189/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба л.м
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-2/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 21
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-255/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-165/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-2/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П2-66/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-1/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П2-8/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-50/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-48/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: К-292/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-35/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: П1-120/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-256/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  02.03.2021, во 08:00
 • Март
  2

  Предмет: П5-2/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  02.03.2021, во 08:00
 • Март
  2

  Предмет: П1-213/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.03.2021, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: П1-67/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-31/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-136/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-7/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-330/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-8/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-312/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-312/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П1-220/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П4-60/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: П1-262/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-332/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-208/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-6/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-293/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-230/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-24/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП2-4/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-311/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-210/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: П2-32/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: П2-58/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-51/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-87/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-23/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-239/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: П2-69/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 08:30
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВТС-8/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 08:45
 • Март
  3

  Предмет: П1-4/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-111/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-58/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-327/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-37/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-46/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  03.03.2021, во 09:15
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-138/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-161/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-247/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: П1-54/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: РО-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-58/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-234/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: П2-86/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-214/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-304/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-236/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-87/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-235/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-124/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-25/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  03.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-20/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  04.03.2021, во 08:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-10/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-17/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-45/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-226/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-М-37/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-313/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-44/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-М-33/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-3/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: К-301/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-М-4/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  04.03.2021, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-12/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-М-1/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: К-240/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-204/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-222/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-61/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-42/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-55/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: К-38/17

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-94/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-10/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-116/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  04.03.2021, во 14:15
 • Март
  5

  Предмет: П1-99/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  05.03.2021, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-108/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-27/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-211/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-51/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-119/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-132/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-245/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К-92/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К-266/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-91/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-25/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-17/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: К-254/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-232/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: К-306/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-256/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.03.2021, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-186/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.03.2021, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-264/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-102/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.03.2021, во 13:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-49/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-11/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: П1-228/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница л.м
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: К-206/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: К-246/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-24/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-27/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-11/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: К-249/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-5/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: П2-76/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.03.2021, во 12:15
 • Март
  8

  Предмет: П1-185/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.03.2021, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: П1-77/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  08.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-81/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-193/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-251/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-360/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-391/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-393/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-175/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-100/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-257/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-394/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: СТ-8/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-365/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-366/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-13/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-31/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-32/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-204/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-357/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-361/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-258/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-263/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-359/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-362/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-347/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-231/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-154/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-3/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: К-309/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-64/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-20/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.03.2021, во 12:45
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-84/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-130/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: К-235/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-Ј-56/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-41/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-12/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-395/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-397/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-392/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П1-216/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П4-4/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: К-107/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: К-225/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-13/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-400/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-259/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-209/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.03.2021, во 10:15
 • Март
  10

  Предмет: К-318/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.03.2021, во 10:15
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-396/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-403/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-404/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-398/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-51/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-402/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: К-253/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ТС-3/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 15
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-10/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.03.2021, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: П1-224/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.03.2021, во 12:45
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-140/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  11.03.2021, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: П2-11/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: П4-31/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-45/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: П4-7/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М-9/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М-13/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  11.03.2021, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-111/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  11.03.2021, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: К-297/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  11.03.2021, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М-6/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-34/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2021, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: П1-233/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М-46/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-52/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-165/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2021, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: К-13/17

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-163/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.03.2021, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-177/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2021, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-77/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: П1-53/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  11.03.2021, во 13:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-63/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: К-323/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-О-67/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-356/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-2/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.03.2021, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-172/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.03.2021, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-178/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П4-52/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-155/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: П1-105/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-О-60/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-432/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-382/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.03.2021, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: К-287/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  12.03.2021, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-131/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.03.2021, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: П1-176/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.03.2021, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-17/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.03.2021, во 13:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-17/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.03.2021, во 13:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-30/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.03.2021, во 13:30
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-8/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  15.03.2021, во 08:30
 • Март
  15

  Предмет: П1-111/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  15.03.2021, во 08:45
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-31/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-54/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-225/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-251/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-250/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-249/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-279/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: К-148/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-223/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-222/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: РО-56/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: РО-57/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-73/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-М-18/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-М-14/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 15
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-М-32/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: П1-10/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-58/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-221/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-215/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К-320/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-160/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-224/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: РО-20/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-144/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2021, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.03.2021, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: К-327/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: П1-229/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.03.2021, во 08:30
 • Март
  16

  Предмет: П1-207/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.03.2021, во 09:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-34/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.03.2021, во 09:00
 • Март
  16

  Предмет: П1-2/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.03.2021, во 09:15
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-20/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: К-209/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.03.2021, во 09:45
 • Март
  16

  Предмет: К-81/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-129/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: П4-43/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  16.03.2021, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  16.03.2021, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: К-86/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.03.2021, во 10:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-193/2018

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: К-308/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: П1-80/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.03.2021, во 13:30
 • Март
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.03.2021, во 08:30
 • Март
  17

  Предмет: МАЛВП-160/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: К-33/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: П1-99/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.03.2021, во 09:15
 • Март
  17

  Предмет: МАЛВП-179/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.03.2021, во 09:30
 • Март
  17

  Предмет: К-49/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.03.2021, во 09:45
 • Март
  17

  Предмет: К-286/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: П1-174/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: МАЛВП-18/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-26/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: МАЛВП-94/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  17.03.2021, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: П2-77/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.03.2021, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: К-244/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.03.2021, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: П4-6/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  18.03.2021, во 08:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-О-70/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 08:45
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-Ј-29/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: К-7/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: К-87/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-99/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: ТС1-5/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  18.03.2021, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: К-93/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.03.2021, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-О-76/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-О-233/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-390/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-О-83/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-О-80/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-О-88/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: П1-69/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: П1-154/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.03.2021, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: ТС-4/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  18.03.2021, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: К-183/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.03.2021, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: К-311/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  18.03.2021, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-12/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.03.2021, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: П1-60/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП-139/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.03.2021, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-227/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 08:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-290/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-289/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: К-231/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.03.2021, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: К-77/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  19.03.2021, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: П4-9/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.03.2021, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП-100/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-288/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-50/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-287/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-283/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-284/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-260/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ТС-3/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-274/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.03.2021, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-50/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.03.2021, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: П1-137/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.03.2021, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: К-324/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  19.03.2021, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: ТС-4/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.03.2021, во 12:30
 • Март
  22

  Предмет: РО-48/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.03.2021, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: П4-69/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.03.2021, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-61/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.03.2021, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: К-277/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.03.2021, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.03.2021, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-136/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.03.2021, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-43/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-О-57/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-О-42/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.03.2021, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВТС-7/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.03.2021, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: П5-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.03.2021, во 12:30
 • Март
  22

  Предмет: К-152/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 15
  22.03.2021, во 12:30
 • Март
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.03.2021, во 12:30
 • Март
  22

  Предмет: П4-28/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.03.2021, во 13:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-144/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  23.03.2021, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-126/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.03.2021, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К-196/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  23.03.2021, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-150/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  23.03.2021, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: П2-45/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.03.2021, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-158/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.03.2021, во 09:45
 • Март
  23

  Предмет: К-314/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  23.03.2021, во 09:45
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-11/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-134/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К-283/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: П5-2/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  23.03.2021, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-162/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.03.2021, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-234/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.03.2021, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: П4-13/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  23.03.2021, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: К-321/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  23.03.2021, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: РО-40/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  23.03.2021, во 13:00
 • Март
  24

  Предмет: МАЛВП-88/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.03.2021, во 08:30
 • Март
  24

  Предмет: П1-205/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: П4-20/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: К-221/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-254/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-О-90/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 09:30
 • Март
  24

  Предмет: П4-25/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.03.2021, во 09:30
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-Ј-47/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: К-35/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-324/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-120/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-321/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: П2-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: МАЛВП-7/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: П4-46/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.03.2021, во 12:30
 • Март
  24

  Предмет: РО-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.03.2021, во 12:30
 • Март
  24

  Предмет: К-226/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  24.03.2021, во 12:30
 • Март
  24

  Предмет: МАЛВП-34/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.03.2021, во 13:00
 • Март
  24

  Предмет: РО-33/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.03.2021, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: П1-209/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.03.2021, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВП-53/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.03.2021, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: К-279/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.03.2021, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: К-278/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.03.2021, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: П4-42/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.03.2021, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-241/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: КМ-4/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-52/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.03.2021, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: П4-59/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.03.2021, во 13:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-56/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.03.2021, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: К-41/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.03.2021, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-53/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  26.03.2021, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-43/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-173/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-103/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.03.2021, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-16/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.03.2021, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-17/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.03.2021, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-1/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.03.2021, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: ТС1-3/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.03.2021, во 08:30
 • Март
  29

  Предмет: П4-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.03.2021, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: К-181/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  29.03.2021, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: К-103/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.03.2021, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: К-329/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ВПП1-1/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  29.03.2021, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: К-214/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.03.2021, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-152/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.03.2021, во 08:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-191/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  30.03.2021, во 08:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-101/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  30.03.2021, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-23/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  30.03.2021, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: К-212/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.03.2021, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  30.03.2021, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-119/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.03.2021, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-60/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.03.2021, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-44/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.03.2021, во 12:30
 • Март
  31

  Предмет: П1-84/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  31.03.2021, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-155/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  31.03.2021, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-14/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  01.04.2021, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: К-218/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.04.2021, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-145/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  01.04.2021, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-142/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: К-238/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-13/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  01.04.2021, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: К-154/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.04.2021, во 12:15
 • Април
  2

  Предмет: П1-226/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 29
  02.04.2021, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: К-245/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.04.2021, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: К-174/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.04.2021, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: П1-225/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.04.2021, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: П1-218/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  02.04.2021, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-59/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.04.2021, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: К-84/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.04.2021, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: П4-54/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  02.04.2021, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: К-319/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: К-8/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-110/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ТС1-6/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  02.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: К-326/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.04.2021, во 10:15
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-74/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.04.2021, во 10:30
 • Април
  2

  Предмет: К-325/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.04.2021, во 10:40
 • Април
  2

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  02.04.2021, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-146/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.04.2021, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-17/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.04.2021, во 12:15
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-23/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.04.2021, во 12:30
 • Април
  2

  Предмет: П1-62/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.04.2021, во 12:30
 • Април
  5

  Предмет: П1-194/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.04.2021, во 08:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-248/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.04.2021, во 08:45
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-О-52/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.04.2021, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: К-272/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.04.2021, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: ТС1-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.04.2021, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-367/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.04.2021, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: К-271/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.04.2021, во 09:30