Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна.



 • Октомври
  27

  Предмет: П2-22/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  27.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-7/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  27.10.2021, во 08:05
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-156/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-51/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-117/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-128/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-759/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-763/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-57/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-768/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-67/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-99/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-760/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-765/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: К-26/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-38/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-78/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-287/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-56/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  27.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-31/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  28.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-3/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  28.10.2021, во 08:05
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-141/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-53/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-35/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-М-65/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-63/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-188/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-71/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: К-92/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-114/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-360/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: К-123/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-М-44/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-58/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-524/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-109/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-57/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 28
  28.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-48/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  29.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-25/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  29.10.2021, во 08:05
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-209/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  29.10.2021, во 08:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ТС1-6/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-26/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  29.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-18/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-261/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-185/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  29.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  29.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-198/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-47/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  29

  Предмет: К-269/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-214/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-294/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  29.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-31/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-599/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  29.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-599/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  29.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-216/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-152/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-168/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-23/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-22/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-167/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  29.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  29.10.2021, во 14:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-159/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-317/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: К-157/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-5/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-19/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  1

  Предмет: К-49/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-5/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-212/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-330/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 12
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-75/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П1-87/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П1-118/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-89/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  02.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-43/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-769/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВТС-5/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-94/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-31/21

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 16
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-38/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-771/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-776/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-40/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-79/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-176/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-51/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РП-1/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-146/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-777/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-780/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-778/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-274/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-281/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-610/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  2

  Предмет: К-8/17

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-110/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: П1-167/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-3/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  02.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-4/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  02.11.2021, во 14:15
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-178/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-146/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  03.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-52/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-155/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-782/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-793/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  3

  Предмет: К-162/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  3

  Предмет: К-9/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-56/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-797/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-784/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-104/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-7/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-152/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-57/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-154/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  3

  Предмет: К-164/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-73/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П5-1/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-787/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-781/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-100/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-250/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-128/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-40/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-70/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  03.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-233/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  03.11.2021, во 14:15
 • Ноември
  4

  Предмет: П1-161/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-416/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-414/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-279/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  4

  Предмет: П1-22/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  04.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  4

  Предмет: П1-131/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-29/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-85/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-231/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-М-54/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  04.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-36/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-38/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-50/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-104/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-615/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-143/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-419/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-62/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: П2-39/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: П1-111/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: П3-3/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: П1-60/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-3/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-О-6/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-125/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-190/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-М-67/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-М-68/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  5

  Предмет: К-107/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  5

  Предмет: К-7/21

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-45/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-15/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-372/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-18/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-21/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-22/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-50/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 09:55
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-35/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: МАЛВП-15/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-31/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 10:05
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-32/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  05.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-215/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-54/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-44/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-М-43/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  5

  Предмет: К-214/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-134/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-149/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  5

  Предмет: К-149/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  5

  Предмет: К-149/21

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  05.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  5

  Предмет: П4-30/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  05.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-133/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  05.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-26/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-126/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-221/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  8

  Предмет: П1-195/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  8

  Предмет: П1-126/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: П1-80/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-216/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К-169/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К-90/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-169/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-55/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К-32/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: П1-122/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-Ј-27/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: П5-3/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-88/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-18/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К-167/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-141/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: П2-1/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: П5-4/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-О-58/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 20
  08.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: П1-151/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  08.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К-247/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: П1-116/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  9

  Предмет: П4-45/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: П1-223/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-4/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: К-161/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: П1-52/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: К-62/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-20/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: МАЛВП-100/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: МАЛВП-129/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: П1-148/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-М-70/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-М-73/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  09.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  9

  Предмет: К-215/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  9

  Предмет: К-147/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-О-12/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-1351/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: МАЛВП-79/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: П1-35/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-М-72/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: К-138/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-М-69/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  09.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-409/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-О-114/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-54/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: К-221/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: П4-28/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  09.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  9

  Предмет: П1-154/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  9

  Предмет: П2-88/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 28
  09.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П3-2/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П3-4/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  10

  Предмет: МАЛВП-76/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: МАЛВП-30/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: К-135/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: К-134/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  10

  Предмет: К-148/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-31/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: МАЛВП-74/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П2-31/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-27/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  10.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: МАЛВП-85/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: П1-185/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-63/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: К-95/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: МАЛВП-65/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.11.2021, во 10:13
 • Ноември
  10

  Предмет: К-226/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  10

  Предмет: К-67/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П1-10/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П4-18/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  10

  Предмет: П1-98/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П4-25/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  11

  Предмет: П4-35/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  11.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  11

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  11.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-С-190/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-С-184/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-С-327/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  11

  Предмет: ТС1-4/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  11.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  11

  Предмет: П1-124/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  11.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  11

  Предмет: П1-48/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-С-495/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  11.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-М-48/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  11

  Предмет: МАЛВП-60/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  11.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  11

  Предмет: П5-2/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  11.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: П1-254/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: П4-17/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-М-37/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  11

  Предмет: МАЛВП-3/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  11.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  11

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  11

  Предмет: К-321/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  11.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  11

  Предмет: МАЛВП-63/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  11

  Предмет: К-275/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  11.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  11

  Предмет: П1-96/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  11.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  11

  Предмет: П1-47/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  11.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.11.2021, во 08:15
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-22/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-452/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-453/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-67/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-30/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-29/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-48/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВП-59/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-139/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  12.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-М-14/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-110/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-19/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-172/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: П4-25/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-М-84/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  12.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-165/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  12

  Предмет: К-145/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-458/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-85/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-459/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  12

  Предмет: К-160/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-683/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-10/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-221/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-454/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-454/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-228/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: П4-52/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-158/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-10/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-153/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-М-74/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  12

  Предмет: К-46/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  12.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: П1-37/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-226/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-390/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К-176/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-9/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  15.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К-37/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-5/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-66/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-176/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-505/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  15.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  15

  Предмет: К-93/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  15

  Предмет: К-241/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К-171/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-408/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-367/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-371/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-383/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-41/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П5-3/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-119/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-706/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К-168/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-370/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-387/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-386/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-389/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-136/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: П5-4/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К-51/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-125/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  15.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  15

  Предмет: П2-72/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-691/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-5/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-394/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-397/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-29/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: П4-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-33/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-1/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-26/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-52/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: К-101/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-717/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: К-76/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  16.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  16

  Предмет: К-178/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-391/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-4/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-58/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ТС1-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П2-74/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П1-201/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-403/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-18/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  16

  Предмет: П1-184/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-42/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-405/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-406/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-188/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: К-278/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-М-90/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: К-283/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-75/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  16.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: П1-182/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  17

  Предмет: П1-154/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  17.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-24/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  17

  Предмет: П4-50/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  17

  Предмет: П1-105/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  17

  Предмет: П1-92/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  17

  Предмет: К-151/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  17

  Предмет: К-166/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  17

  Предмет: П1-80/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВП-89/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: К-200/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: К-170/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  17.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  17

  Предмет: П4-19/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  17

  Предмет: К-44/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВП-34/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ТС-4/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  17.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВП-100/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-82/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  18.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-187/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  18.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-350/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-357/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-351/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-55/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-143/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  18.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-54/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  18.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-56/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  18.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  18

  Предмет: К-4/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-58/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  18.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-12/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  18.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-58/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-57/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-356/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-375/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-376/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-34/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-47/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-172/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-355/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-379/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-115/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-353/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-390/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-78/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-163/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  18.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-70/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  18.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-53/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 26
  18.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-14/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  18.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-73/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  18.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-29/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  18.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-113/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  19.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-110/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-44/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  19.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-150/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-102/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-132/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-43/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-111/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-211/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-161/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  19.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-150/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-58/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  19.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ТС1-7/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-174/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1352/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-49/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-59/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П5-2/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  19.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-240/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  19.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-80/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-46/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-426/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: П4-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  22

  Предмет: П1-132/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  22.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: П1-123/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-450/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-441/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К-48/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К-180/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-206/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-212/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-11/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-44/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.11.2021, во 09:30