Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  25

  Предмет: ВПП1-15/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: К-244/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-200/16

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: П1-174/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-10/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-42/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: П2-11/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-32/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 09:45
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-49/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-65/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-64/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-40/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-1/17

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: П1-236/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба л.м
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-68/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-41/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: К-48/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 11:45
 • Март
  25

  Предмет: К-23/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 12:15
 • Март
  26

  Предмет: П2-114/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  26.03.2019, во 08:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-246/2018

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  26.03.2019, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-128/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП2-13/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: П4-4/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-408/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-129/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-116/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  26.03.2019, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-22/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-62/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ВПП1-4/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: П2-108/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:45
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-28/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-150/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба л.м
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-38/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП-300/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-110/2017

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-257/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-40/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.03.2019, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-187/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-179/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ВПП1-17/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-59/2017

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП1-83/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  26.03.2019, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-89/2018

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  27.03.2019, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: РО-5/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-10/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: К-27/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-35/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: П1-184/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 26
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: П2-65/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: К-38/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-194/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: П1-180/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  27.03.2019, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-121/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.03.2019, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: К-298/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.03.2019, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: РО-161/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.03.2019, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: П4-79/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  27.03.2019, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: ВПП1-84/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  27.03.2019, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: К-299/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  27.03.2019, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: РО-146/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  27.03.2019, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: П1-61/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  27.03.2019, во 14:00
 • Март
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  28.03.2019, во 08:00
 • Март
  28

  Предмет: П1-45/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.03.2019, во 08:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-250/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  28.03.2019, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: СТ-13/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.03.2019, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: СТ-9/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.03.2019, во 09:15
 • Март
  28

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.03.2019, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: СТ-16/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.03.2019, во 09:45
 • Март
  28

  Предмет: К-268/18

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  28.03.2019, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: П1-201/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба лм
  28.03.2019, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВП-12/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.03.2019, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: П4-8/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  28.03.2019, во 12:00
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-2/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 12
  28.03.2019, во 14:00
 • Март
  29

  Предмет: МАЛВП-211/2018

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  29.03.2019, во 08:00
 • Март
  29

  Предмет: ТС-10/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  29.03.2019, во 08:15
 • Март
  29

  Предмет: РО-163/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  29.03.2019, во 08:30
 • Март
  29

  Предмет: П4-50/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  29.03.2019, во 08:45
 • Март
  29

  Предмет: К-67/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  29.03.2019, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-О-41/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  29.03.2019, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: К-30/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 15
  29.03.2019, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-О-27/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  29.03.2019, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-30/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  29.03.2019, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 20
  29.03.2019, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-58/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.03.2019, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-О-110/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.03.2019, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-41/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  29.03.2019, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-31/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 15
  29.03.2019, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-О-125/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  29.03.2019, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-86/18

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 20
  29.03.2019, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-160/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  29.03.2019, во 14:00
 • Март
  29

  Предмет: П2-61/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 30
  29.03.2019, во 14:30
 • Април
  1

  Предмет: П1-222/15

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  01.04.2019, во 08:30
 • Април
  1

  Предмет: П4-51/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.04.2019, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: ВПП1-8/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  01.04.2019, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-Ј-93/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  01.04.2019, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-23/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  01.04.2019, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: К-218/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.04.2019, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: П2-26/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.04.2019, во 09:15
 • Април
  1

  Предмет: ВПП1-36/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  01.04.2019, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВТС-9/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.04.2019, во 09:30