Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  24

  Предмет: П4-229/15

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  24.10.2017, во 08:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-209/17

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-168/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 08:45
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-341/16

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.10.2017, во 08:45
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-374/16

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-227/2017

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-119/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-250/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 12
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-244/16

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/16

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-220/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-166/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 09:15
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-252/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 12
  24.10.2017, во 09:15
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-214/17

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-80/17

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-128/17

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-4/2017

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-255/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 12
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ТС-2/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-102/16

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-377/16

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-58/17

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-221/2016

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-71/17

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-60/17

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-141/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-259/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 12
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-96/2017

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-58/17

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-95/17

  Судија Донка Затаракоска, Судница Соба 18
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-93/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-90/17

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-251/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-126/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-79/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-86/17

  Судија Донка Затаракоска, Судница Соба 18
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-27/17

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-51/17

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-56/17

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-253/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-205/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-30/17

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  24.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-106/17

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  24.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП2-29/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-174/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 30
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-373/16

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 25
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-132/2017

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-265/16

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  24.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-168/2017

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 20
  24.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-192/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-227/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-6/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  24.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ТС1-7/16

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  24.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-371/16

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 14:15
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  24.10.2017, во 14:45
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-35/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 15:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-220/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.10.2017, во 19:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-170/17

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  25.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-33/17

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 21
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-257/15

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-91/17

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-96/17

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-207/2017

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП-255/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-45/17

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 21
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-243/15

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-337/16

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-71/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-214/2017

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-205/2017

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 34
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-78/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-397/2016

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-38/16

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-37/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-85/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-36/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-82/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 10:50
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-95/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 11:45
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-16/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/16

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-81/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-92/17

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 34
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-16/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  25.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-83/17

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  25.10.2017, во 12:15
 • Октомври
  25

  Предмет: К-214/16

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  25.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-88/17

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  25.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-406/2016

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 20
  25.10.2017, во 14:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-302/2016

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 20
  25.10.2017, во 14:45
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-104/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  25.10.2017, во 15:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-41/15

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  26.10.2017, во 08:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-246/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  26.10.2017, во 08:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-196/2017

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  26.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-221/17

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 12
  26.10.2017, во 08:45
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-19/17

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 20
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-35/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП1-30/16

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-46/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВТС-11/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-105/17

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 26
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-169/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 21
  26.10.2017, во 09:30