Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  27

  Предмет: П1-61/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  27.09.2021, во 08:00
 • Септември
  27

  Предмет: П2-3/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.09.2021, во 08:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-216/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-88/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-51/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-60/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-183/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-53/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: П1-59/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-5/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: П1-47/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-54/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-82/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-55/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-49/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-144/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-40/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-50/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-60/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-27/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-66/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: П1-131/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-102/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-311/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-306/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-372/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-45/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-92/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-26/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: П4-14/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  28.09.2021, во 08:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-72/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: П2-56/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П4-30/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-61/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-112/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.09.2021, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: П2-7/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-105/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-90/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.09.2021, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-505/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  28.09.2021, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-101/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-28/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  28.09.2021, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: РО-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-257/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-186/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-96/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  28.09.2021, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-М-48/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  28.09.2021, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: П1-146/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-223/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  28.09.2021, во 14:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  28.09.2021, во 14:15
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  28.09.2021, во 14:30
 • Септември
  29

  Предмет: П4-38/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2021, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-42/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-122/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-659/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-655/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-173/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-56/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: П2-78/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-125/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: К-8/17

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-8/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  29.09.2021, во 14:00
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-162/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  29.09.2021, во 14:15
 • Септември
  30

  Предмет: П4-48/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.09.2021, во 08:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-89/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: П1-152/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-7/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-43/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-72/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-47/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-115/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-221/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-83/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-174/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-116/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 10:15
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-31/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-177/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: П4-54/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-100/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 10:45
 • Септември
  30

  Предмет: П4-18/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-46/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: П2-77/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  30.09.2021, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-33/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  30.09.2021, во 14:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-59/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  01.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-65/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-10/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-103/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-62/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-11/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-119/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  1

  Предмет: К-135/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-34/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-123/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  01.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-133/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-108/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  01.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-306/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-21/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  01.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-6/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  01.10.2021, во 14:15
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-7/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-134/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-49/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-279/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-161/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-163/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-136/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-80/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-18/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-654/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: К-317/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-219/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-164/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-165/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-162/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-33/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-57/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-20/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-54/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-48/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-51/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-52/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-211/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-54/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-44/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-28/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  04.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: К-237/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-135/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-5/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-67/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  04.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-11/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-51/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-117/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  04.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-112/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П3-3/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-73/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-149/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-98/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-167/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-168/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-148/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-145/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-72/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  05.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-1/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-8/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-114/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-61/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-55/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-395/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-28/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-64/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-223/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-169/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-166/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-142/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-26/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-274/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-60/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: К-38/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-143/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-1/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-139/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-М-51/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-М-34/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-77/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-111/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-174/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-500/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: К-147/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-53/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-87/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  06.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-100/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-42/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: СТ-52/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-95/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-9/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: СТ-57/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  06.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-55/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-49/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  06.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-50/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-194/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-145/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-231/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-43/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: К-144/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-58/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-23/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-111/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-8/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-50/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-624/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-22/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  06.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-9/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-110/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 08:15
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-110/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 08:15
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-176/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-183/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-140/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-15/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-190/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-181/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П2-23/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-41/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-249/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-39/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-38/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-124/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-221/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-182/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П2-33/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-40/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-54/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-47/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: РО-10/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-50/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-179/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-67/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 5
  07.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-242/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-54/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-18/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ТС1-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-141/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-113/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-71/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  07.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-73/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  07.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-9/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: П1-151/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-239/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-184/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-187/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-188/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-189/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-151/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-51/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-215/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-О-58/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВП-128/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-111/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-134/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-186/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-292/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-290/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-289/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-64/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  08.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-558/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-17/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-О-27/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К-138/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К-161/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К-148/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  8

  Предмет: К-54/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-60/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-228/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-227/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-29/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-225/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-33/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-50/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-46/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-19/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-226/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-248/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-120/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-4/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: К-75/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-240/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-241/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-28/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-125/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-134/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-46/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-200/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-246/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-288/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-223/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-222/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-2/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-О-35/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-277/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-224/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-О-34/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-253/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-247/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-40/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-42/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-45/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-47/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  12.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-40/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-118/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П2-42/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  12.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-10/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-6/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  13.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-24/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-497/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-49/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-22/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-23/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-33/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-107/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-111/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: П3-2/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-44/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-482/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВТС-2/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-240/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-37/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-131/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-10/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-796/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-52/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-244/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-55/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  13.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-36/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  13.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-460/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  13.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-132/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  14.10.2021, во 08:15
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-107/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  14.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-7/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  14.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-93/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-237/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-207/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-58/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-257/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-208/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-270/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-283/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-272/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-52/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-45/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-661/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-662/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВП-31/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  14

  Предмет: К-195/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-90/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П4-7/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-12/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВП-136/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-665/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  14

  Предмет: К-257/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-267/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-46/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П5-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-97/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П2-37/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-667/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-201/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-669/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВП-70/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П4-27/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-259/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-256/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-263/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-110/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-366/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  14

  Предмет: К-256/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-14/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-29/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-53/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВП-20/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П2-79/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  14.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-159/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П2-80/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  14.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-119/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.10.2021, во 08:15
 • Октомври
  15

  Предмет: П4-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-323/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-262/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-37/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-200/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  15.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-325/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-364/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-15/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-12/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-63/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: РО-54/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-64/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-680/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: РО-56/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: К-177/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-359/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-196/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-344/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: РО-58/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: П4-49/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-172/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-677/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  15

  Предмет: К-25/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  15

  Предмет: К-68/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-326/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-327/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-103/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-150/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: РО-57/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-675/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-74/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-66/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-324/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-80/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-281/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-322/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-58/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-682/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  15

  Предмет: К-251/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ТС-4/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-138/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-34/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-245/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-268/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  18.10.2021, во 00:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-311/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-203/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-332/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-337/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П1-113/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-4/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-30/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П1-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  18.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-78/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-202/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-250/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-20/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-132/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-209/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  18.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: К-76/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-532/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-536/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-89/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-549/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-39/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-12/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-338/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-330/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-318/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-335/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-278/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-535/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  18

  Предмет: К-212/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  18.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П1-114/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  18.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П5-2/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  18.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: П4-60/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  19.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-200/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВП-154/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-56/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-689/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-242/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-53/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-37/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  19

  Предмет: К-36/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-19/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-106/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-10/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-692/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-693/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВП-65/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П2-47/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-109/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.10.2021, во 10:00