Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  28

  Предмет: СТ-16/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  28.03.2023, во 08:15
 • Март
  28

  Предмет: П4-35/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 08:30
 • Март
  28

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 08:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-81/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: К-26/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 17
  28.03.2023, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-1496/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.03.2023, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-1505/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.03.2023, во 09:15
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-1460/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.03.2023, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: П4-21/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВП-19/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-О-139/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВП-38/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-546/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.03.2023, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-М-53/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.03.2023, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-М-35/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.03.2023, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВП-33/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.03.2023, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВТС-3/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВП-94/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 12:00
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВП-95/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 12:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-255/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.03.2023, во 12:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-1236/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.03.2023, во 12:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-66/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  28.03.2023, во 13:00
 • Март
  28

  Предмет: П1-38/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  28.03.2023, во 13:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-39/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  28.03.2023, во 14:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-176/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  29.03.2023, во 08:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-307/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  29.03.2023, во 08:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1891/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1897/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1745/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1754/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 09:45
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-О-145/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1898/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1410/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-Ј-54/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1900/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1755/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: П1-313/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  29.03.2023, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1813/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 10:45
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1822/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-18/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.03.2023, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1899/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  29.03.2023, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  29.03.2023, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-239/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  29.03.2023, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-4/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  29.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: П2-118/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 08:30
 • Март
  30

  Предмет: ИЗС-1/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: К-41/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1861/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1850/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1851/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-86/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1852/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1847/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-33/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-219/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ВПП2-5/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1860/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1853/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1859/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1848/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1849/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1854/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-182/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1855/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1858/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1856/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1857/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: П1-6/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: П2-109/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-107/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  31.03.2023, во 08:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-52/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  31.03.2023, во 08:30
 • Март
  31

  Предмет: ВПП2-4/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: П1-204/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  31.03.2023, во 14:15
 • Март
  31

  Предмет: П1-3/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  31.03.2023, во 14:30
 • Април
  3

  Предмет: П1-93/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.04.2023, во 08:30
 • Април
  3

  Предмет: К-51/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: К-202/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-79/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-800/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: К-202/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: К-166/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-М-3/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: К-57/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: К-107/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 12:15
 • Април
  3

  Предмет: К-231/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: П1-234/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 28
  03.04.2023, во 13:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-328/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  03.04.2023, во 14:00
 • Април
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-9/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  04.04.2023, во 08:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-304/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.04.2023, во 08:30
 • Април
  4

  Предмет: П1-12/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 08:30
 • Април
  4

  Предмет: П1-73/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 08:35
 • Април
  4

  Предмет: П1-5/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.04.2023, во 08:45
 • Април
  4

  Предмет: П1-3/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 08:45
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.04.2023, во 08:45
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1495/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-77/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-15/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: МАЛВП-1/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: К-129/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: К-142/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-71/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.04.2023, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1197/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1705/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1697/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 09:45
 • Април
  4

  Предмет: П4-2/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 09:45
 • Април
  4

  Предмет: П4-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: К-83/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: К-83/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1654/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-389/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1683/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 10:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1503/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 10:30
 • Април
  4

  Предмет: К-133/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.04.2023, во 10:30
 • Април
  4

  Предмет: МАЛВП-123/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 10:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1594/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 10:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1192/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.04.2023, во 10:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1622/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 10:45
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1604/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 12:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1577/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 12:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1603/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  04.04.2023, во 12:30
 • Април
  4

  Предмет: П1-42/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 12:30
 • Април
  4

  Предмет: П1-31/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 13:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-68/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 13:15
 • Април
  4

  Предмет: П2-21/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  04.04.2023, во 13:30
 • Април
  4

  Предмет: ВПП-42/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  04.04.2023, во 14:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-197/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  04.04.2023, во 14:15
 • Април
  4

  Предмет: П2-1/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  04.04.2023, во 14:30
 • Април
  5

  Предмет: СТ-14/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  05.04.2023, во 08:15
 • Април
  5

  Предмет: СТ-19/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  05.04.2023, во 08:15
 • Април
  5

  Предмет: РО-59/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.04.2023, во 08:30
 • Април
  5

  Предмет: МАЛВП-14/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  05.04.2023, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1863/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: К-165/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.04.2023, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1862/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1865/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1864/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1868/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: К-225/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: П1-6/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  05.04.2023, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: П1-28/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.04.2023, во 09:45
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1660/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.04.2023, во 09:45
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1669/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1866/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: П1-193/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1867/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: К-221/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: П1-185/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  05.04.2023, во 10:15
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1881/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1882/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1819/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1870/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: К-220/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.04.2023, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1869/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-1871/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  05.04.2023, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: П2-24/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.04.2023, во 13:30
 • Април
  6

  Предмет: СТ-20/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  06.04.2023, во 08:15
 • Април
  6

  Предмет: П1-261/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  06.04.2023, во 08:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-1531/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.04.2023, во 08:45
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-27/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  06.04.2023, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: К-88/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.04.2023, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-28/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  06.04.2023, во 09:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-1217/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.04.2023, во 09:15
 • Април
  6

  Предмет: К-90/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 17
  06.04.2023, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-30/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  06.04.2023, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: К-130/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 17
  06.04.2023, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: К-228/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.04.2023, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-1215/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.04.2023, во 09:40
 • Април
  6

  Предмет: К-108/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-90/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-М-7/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  06.04.2023, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-М-62/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  06.04.2023, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-6/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  06.04.2023, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: К-104/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.04.2023, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-2/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  06.04.2023, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-О-81/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.04.2023, во 12:30
 • Април
  7

  Предмет: П1-281/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.04.2023, во 08:30
 • Април
  7

  Предмет: П1-317/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  07.04.2023, во 08:30
 • Април
  7

  Предмет: П1-258/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.04.2023, во 08:45
 • Април
  7

  Предмет: П1-329/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  07.04.2023, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: К-74/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.04.2023, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: П1-323/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.04.2023, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: П1-319/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  07.04.2023, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-101/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  07.04.2023, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: К-2/23

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.04.2023, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-312/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.04.2023, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: К-5/23

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 17
  07.04.2023, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: П3-5/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.04.2023, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: П5-1/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.04.2023, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: П2-9/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.04.2023, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: К-ПП-23/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.04.2023, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: К-52/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.04.2023, во 12:00
 • Април
  7

  Предмет: П2-25/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  07.04.2023, во 14:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-21/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.04.2023, во 08:15
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-7/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.04.2023, во 08:30
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-20/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.04.2023, во 08:30
 • Април
  10

  Предмет: П4-7/17

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.04.2023, во 08:45
 • Април
  10

  Предмет: П1-233/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.04.2023, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: К-113/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.04.2023, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1919/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1920/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1923/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 09:15
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1921/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 09:15
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1922/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 09:15
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1924/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1927/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-143/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.04.2023, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.04.2023, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-28/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.04.2023, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1925/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1929/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1930/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-О-15/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-230/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1928/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1457/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  10.04.2023, во 10:15
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1933/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1931/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1932/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-1934/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  10.04.2023, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-62/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.04.2023, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-226/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  10.04.2023, во 12:30
 • Април
  10

  Предмет: П1-70/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  10.04.2023, во 13:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-293/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.04.2023, во 14:00
 • Април
  11

  Предмет: РО-11/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  11.04.2023, во 08:30
 • Април
  11

  Предмет: П1-268/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.04.2023, во 08:30
 • Април
  11

  Предмет: П1-268/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  11.04.2023, во 08:30
 • Април
  11

  Предмет: П1-268/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  11.04.2023, во 08:30
 • Април
  11

  Предмет: РО-19/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.04.2023, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-186/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: МАЛВП-7/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.04.2023, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: К-96/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.04.2023, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.04.2023, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-6/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.04.2023, во 09:15
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-187/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 09:15
 • Април
  11

  Предмет: РО-30/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.04.2023, во 09:15
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-188/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 09:30
 • Април
  11

  Предмет: РО-4/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.04.2023, во 09:30
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-18/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.04.2023, во 09:30
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-209/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 09:45
 • Април
  11

  Предмет: П1-83/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.04.2023, во 09:45
 • Април
  11

  Предмет: РО-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.04.2023, во 09:45
 • Април
  11

  Предмет: П4-5/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: МАЛВП-67/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: К-242/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: П1-320/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 2=5
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-207/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-205/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 10:15
 • Април
  11

  Предмет: К-126/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.04.2023, во 10:20
 • Април
  11

  Предмет: РО-8/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.04.2023, во 10:30
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-204/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 10:30
 • Април
  11

  Предмет: К-117/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.04.2023, во 10:40
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-193/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 10:45
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-194/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 12:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-О-35/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.04.2023, во 12:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-М-19/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.04.2023, во 12:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-195/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 12:15
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-196/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 12:30
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-1930/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.04.2023, во 12:30
 • Април
  11

  Предмет: ТС1-6/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  11.04.2023, во 12:30
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-197/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 12:45
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-1938/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.04.2023, во 12:45
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-199/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 13:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-200/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 13:15
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-203/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  11.04.2023, во 13:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1872/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1873/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1874/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: ВПП-92/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.04.2023, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.04.2023, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: П1-16/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.04.2023, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: ВПП1-42/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: К-183/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1875/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: П4-7/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1876/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1877/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-М-52/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1207/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  12.04.2023, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1878/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1884/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: П4-20/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.04.2023, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1885/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1883/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1886/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П1-160/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-7/23

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 17
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1888/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1887/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1220/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1234/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  12.04.2023, во 10:20
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1890/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: К-184/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  12.04.2023, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: МАЛВП-1/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.04.2023, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: ТС-1/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.04.2023, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1889/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  12.04.2023, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1180/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.04.2023, во 10:40
 • Април
  12

  Предмет: ВПП-92/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.04.2023, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: П4-1/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.04.2023, во 12:30
 • Април
  13

  Предмет: П2-19/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.04.2023, во 08:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-1336/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.04.2023, во 08:45
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-1342/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.04.2023, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-3/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.04.2023, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: К-180/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.04.2023, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2015/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2014/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2016/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2019/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 19
  13.04.2023, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: К-179/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.04.2023, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-6/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  13.04.2023, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-1354/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.04.2023, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2018/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 19
  13.04.2023, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2017/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2022/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-1349/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: П4-38/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: К-9/23

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2021/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2023/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 19
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2020/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2027/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2025/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2024/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 19
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: К-194/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-О-90/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-Ј-72/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2023/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2028/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-2026/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 21
  13.04.2023, во 10:30
 • Април
  17

  Предмет: К-194/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 17
  17.04.2023, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: СТ-23/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  18.04.2023, во 08:15
 • Април
  18

  Предмет: СТ-25/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  18.04.2023, во 08:25
 • Април
  18

  Предмет: МАЛВП-91/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.04.2023, во 08:30
 • Април
  18

  Предмет: ТС1-9/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.04.2023, во 08:30
 • Април
  18

  Предмет: К-244/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.04.2023, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.04.2023, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  18.04.2023, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: П1-201/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.04.2023, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: К-281/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.04.2023, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: П4-50/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  18.04.2023, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: П4-51/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  18.04.2023, во 09:45
 • Април
  18

  Предмет: К-137/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.04.2023, во 09:45
 • Април
  18

  Предмет: П1-156/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.04.2023, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-1757/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  18.04.2023, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-1592/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  18.04.2023, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: П1-48/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.04.2023, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-1242/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.04.2023, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: П1-209/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  19.04.2023, во 08:15
 • Април
  19

  Предмет: П2-95/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-63/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: К-13/23

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.04.2023, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-100/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-225/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.04.2023, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-211/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.04.2023, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-214/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-218/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-180/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.04.2023, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-9/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  19.04.2023, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-60/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.04.2023, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-221/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-93/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-216/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-146/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-191/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-105/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-96/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-217/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-51/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  19.04.2023, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-43/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 10:25
 • Април
  19

  Предмет: РО-70/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-234/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 17
  19.04.2023, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-12/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.04.2023, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-138/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-137/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-137/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1201/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.04.2023, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-140/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-141/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  19.04.2023, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1487/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.04.2023, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-35/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.04.2023, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-6/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.04.2023, во 08:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1607/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.04.2023, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1398/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.04.2023, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-70/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  20.04.2023, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-71/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  20.04.2023, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-150/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  20.04.2023, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П5-3/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.04.2023, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-181/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.04.2023, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-72/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  20.04.2023, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: П5-4/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.04.2023, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: П5-2/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  20.04.2023, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-14/23

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.04.2023, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-73/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  20.04.2023, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-73/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  20.04.2023, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-129/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.04.2023, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-39/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-74/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-76/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П5-5/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  20.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-91/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.04.2023, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-78/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  20.04.2023, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: П1-70/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.04.2023, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-80/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  20.04.2023, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.04.2023, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-74/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  20.04.2023, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-290/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.04.2023, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1591/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.04.2023, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-6/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  20.04.2023, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: П1-51/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  24.04.2023, во 08:30
 • Април
  24

  Предмет: К-144/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Соба 17
  24.04.2023, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: П1-327/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.04.2023, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: П1-327/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.04.2023, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-1199/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  24.04.2023, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-1742/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  24.04.2023, во 09:30
 • Април
  24

  Предмет: МАЛВП-11/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.04.2023, во 09:30
 • Април
  24

  Предмет: К-233/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Соба 17
  24.04.2023, во 09:30
 • Април
  24

  Предмет: К-43/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: П1-314/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-1750/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: К-212/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 17
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: МАЛВТС-8/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.04.2023, во 10:15
 • Април
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-3/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.04.2023, во 10:30
 • Април
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-4/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  24.04.2023, во 10:30
 • Април
  24

  Предмет: К-66/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.04.2023, во 10:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-1144/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  24.04.2023, во 10:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-Ј-10/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  24.04.2023, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-Ј-67/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  24.04.2023, во 12:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-Ј-26/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  24.04.2023, во 12:30
 • Април
  24

  Предмет: П1-50/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  24.04.2023, во 13:00
 • Април
  24

  Предмет: П1-75/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 22
  24.04.2023, во 14:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-204/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.04.2023, во 08:30
 • Април
  25

  Предмет: П1-174/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.04.2023, во 08:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1904/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-135/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-35/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1283/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1902/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1909/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1332/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.04.2023, во 09:15
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1649/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1905/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 19
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1907/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-128/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1908/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: РО-38/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: П4-18/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1909/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ВПП-55/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1911/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-М-74/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1914/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 10:15
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1913/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 10:15
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1916/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1915/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-188/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-132/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: К-187/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1918/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-13/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: ТС-7/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.04.2023, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1910/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 21:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-1922/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  25.04.2023, во 21:00
 • Април
  26

  Предмет: П1-64/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.04.2023, во 08:30
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-16/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.04.2023, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-37/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.04.2023, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-119/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-134/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-820/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.04.2023, во 09:15
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-50/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.04.2023, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-161/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.04.2023, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-121/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-120/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-123/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-124/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-126/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: РО-68/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-1645/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-125/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-130/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.04.2023, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-128/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-122/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-133/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 10:45
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-1278/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.04.2023, во 10:45
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-131/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  26.04.2023, во 10:45
 • Април
  26

  Предмет: ТС-8/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.04.2023, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: ТС-4/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.04.2023, во 12:30
 • Април
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.04.2023, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: К-205/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.04.2023, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-12/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.04.2023, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-178/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.04.2023, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.04.2023, во 09:15
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-189/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.04.2023, во 09:30
 • Април
  27

  Предмет: К-49/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.04.2023, во 09:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-130/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.04.2023, во 09:45
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.04.2023, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: К-246/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.04.2023, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: МАЛВП-164/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.04.2023, во 10:00