Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  22

  Предмет: П1-174/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.07.2024, во 08:30
 • Јули
  23

  Предмет: П2-60/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.07.2024, во 09:00
 • Јули
  24

  Предмет: ВПП2-38/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  24.07.2024, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: РО-25/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.07.2024, во 09:20
 • Август
  1

  Предмет: П3-4/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  01.08.2024, во 09:30
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1584/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 08:30
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1130/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 08:40
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1136/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 08:50
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-754/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 09:00
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-754/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 09:00
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1137/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 09:10
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1139/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 09:20
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1151/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 09:30
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1153/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 09:40
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1155/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 09:50
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1156/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 10:00
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1165/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 10:10
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1164/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 10:20
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1167/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 10:30
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1169/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 10:40
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-198/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 10:50
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-419/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 12:00
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-87/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 12:10
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1613/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 12:20
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-392/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 12:30
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-483/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 12:40
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-О-125/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 12:50
 • Август
  13

  Предмет: ПРК-С-1135/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  13.08.2024, во 18:50
 • Август
  14

  Предмет: К-82/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  14.08.2024, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: К-12/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  14.08.2024, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: СТ-61/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.08.2024, во 08:30
 • Август
  15

  Предмет: СТ-66/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  15.08.2024, во 08:45
 • Август
  15

  Предмет: К-34/24

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  15.08.2024, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-М-9/24

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  16.08.2024, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-М-12/24

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  16.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-20/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-57/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-48/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-45/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-185/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-164/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-881/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-963/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-959/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-943/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 08:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-145/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ВПП1-6/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.08.2024, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: П1-125/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.08.2024, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-916/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-537/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-901/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-807/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1668/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-92/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-108/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-898/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-86/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-122/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-120/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-522/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-555/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-91/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1220/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-649/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-634/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:25
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1671/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1588/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-537/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1230/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-311/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1766/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-311/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 10:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1778/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1977/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-862/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1757/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1382/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1456/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1663/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1861/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2006/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1371/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2007/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1340/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 12:50
 • Август
  19

  Предмет: П1-397/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.08.2024, во 14:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1799/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 08:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1803/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 08:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1804/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 08:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1805/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 08:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1807/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 08:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1808/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 08:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1811/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1813/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 09:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1815/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 09:20
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-1/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.08.2024, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1821/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-М-17/24

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.08.2024, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1860/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 09:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1861/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 09:50
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-74/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.08.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-45/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1863/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1896/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-70/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.08.2024, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1902/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 10:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1785/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 10:50
 • Август
  20

  Предмет: К-17/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.08.2024, во 12:20
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-27/20

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.08.2024, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: К-110/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  20.08.2024, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: П1-29/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.08.2024, во 13:00
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-18/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.08.2024, во 13:30
 • Август
  20

  Предмет: РО-35/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.08.2024, во 14:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-1789/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 08:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-448/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 08:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-515/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 08:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-86/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: К-106/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-86/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-1504/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:20
 • Август
  21

  Предмет: П1-97/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.08.2024, во 09:20
 • Август
  21

  Предмет: П1-387/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-1713/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-707/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-707/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-721/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-1947/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:50
 • Август
  21

  Предмет: П1-75/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-771/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-956/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-733/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-1981/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-1645/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-967/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-912/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-967/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-54/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-970/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-910/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-969/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:50
 • Август
  21

  Предмет: К-28/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-454/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:10
 • Август
  21

  Предмет: РО-28/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.08.2024, во 12:20
 • Август
  21

  Предмет: ВПП1-78/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-365/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-94/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:55
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-163/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-91/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 13:10
 • Август
  21

  Предмет: ВПП1-21/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 21
  21.08.2024, во 13:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-826/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 08:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-905/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 08:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-941/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 08:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-951/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-952/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 09:10
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-960/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-962/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-22/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-22/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-968/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-979/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-50/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-981/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-982/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 10:10
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-988/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 10:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-993/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-55/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-997/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 10:40
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-12/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 10:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-999/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 10:50
 • Август
  22

  Предмет: К-90/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-111/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 12:20
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-10/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-2/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 13:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-56/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 13:20
 • Август
  22

  Предмет: П1-394/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.08.2024, во 13:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1015/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 08:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1016/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 08:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1017/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 08:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1019/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1022/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 08:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1023/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 08:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1748/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: П1-79/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1749/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 09:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1751/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1763/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1764/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1773/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1775/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-258/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1776/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 10:10
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-259/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1779/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1781/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1782/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-261/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-262/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1792/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.08.2024, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-263/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 12:15
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-264/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-90/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-265/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 12:45
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-88/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 12:50
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-89/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 12:55
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-267/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 13:15
 • Август
  23

  Предмет: ВПП1-66/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.08.2024, во 14:15
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-23/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-69/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: П1-349/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.08.2024, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-3/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.08.2024, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-12/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.08.2024, во 13:30
 • Август
  26

  Предмет: П1-362/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.08.2024, во 14:00
 • Август
  27

  Предмет: П1-140/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.08.2024, во 09:20
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-127/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: П1-382/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-28/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-48/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.08.2024, во 10:50
 • Август
  27

  Предмет: П1-134/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.08.2024, во 12:30
 • Август
  27

  Предмет: П1-367/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: П1-377/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.08.2024, во 14:00
 • Август
  29

  Предмет: ВПП1-17/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: ВПП1-63/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-22/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-116/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 12:05
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-286/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 12:15
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-288/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-289/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 12:45
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-290/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-291/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 13:15
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-293/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.08.2024, во 13:45
 • Август
  30

  Предмет: П1-69/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  30.08.2024, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: П4-21/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  30.08.2024, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ВПП-76/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  30.08.2024, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: П1-62/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  30.08.2024, во 13:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-54/20

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 08:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-54/20

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 08:00
 • Септември
  2

  Предмет: П1-3/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-68/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-63/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П1-67/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-31/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  02.09.2024, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-4/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 13:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-19/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  02.09.2024, во 14:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-86/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1654/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1790/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1791/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1794/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-10/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1798/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1786/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: П1-90/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1789/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1800/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1801/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1802/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1806/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 10:40
 • Септември
  3

  Предмет: П1-121/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  03.09.2024, во 10:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-29/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 10:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1809/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1812/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 12:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1814/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 12:20
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-13/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1817/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1818/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 12:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1819/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 12:50
 • Септември
  3

  Предмет: П1-146/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  03.09.2024, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-65/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-65/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-71/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 13:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-71/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 13:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-15/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  03.09.2024, во 14:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1695/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 08:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1695/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 08:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1693/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 08:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-49/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 08:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1221/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-6/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 08:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-9/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 08:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-182/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-34/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 09:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-34/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 09:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-500/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 09:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-86/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-127/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-127/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-755/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-671/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-53/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-15/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-686/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 12:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-685/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 12:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-68/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-120/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.09.2024, во 13:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-99/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1439/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1542/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-750/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1546/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-107/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-423/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-58/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1675/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-110/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1639/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1627/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1668/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1667/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1647/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 08:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-36/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-92/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 09:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-87/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 09:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-97/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-М-7/24

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 21
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-15/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 09:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-495/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-515/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-64/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 10:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-707/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 10:55
 • Септември
  5

  Предмет: К-102/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1925/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-39/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-39/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  05.09.2024, во 13:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-695/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 08:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-585/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 08:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 15
  06.09.2024, во 08:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-685/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-630/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 08:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-708/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 08:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-761/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-26/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-768/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-737/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ???-?-731/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-623/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 10:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-620/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-734/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-747/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-680/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 10:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 12:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 12:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-189/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 12:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 12:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-865/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-865/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-16/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 13:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-16/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  06.09.2024, во 13:30
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-19/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.09.2024, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: П1-11/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: П1-112/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: П1-122/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 08:45
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-20/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.09.2024, во 08:45
 • Септември
  11

  Предмет: РО-35/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-21/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 09:15
 • Септември
  11

  Предмет: П4-51/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.09.2024, во 09:15
 • Септември
  11

  Предмет: П2-11/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: РО-30/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 09:45
 • Септември
  11

  Предмет: РО-43/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-53/2024

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.09.2024, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: П2-52/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: П2-56/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.09.2024, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: СТ-39/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  12.09.2024, во 08:15
 • Септември
  12

  Предмет: П1-217/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.09.2024, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-130/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.09.2024, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: ТС1-5/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.09.2024, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-133/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.09.2024, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-21/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.09.2024, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-8/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-95/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.09.2024, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-74/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.09.2024, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-194/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.09.2024, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-94/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.09.2024, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: П1-60/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.09.2024, во 08:15
 • Септември
  13

  Предмет: П1-301/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  13.09.2024, во 08:30
 • Септември
  13

  Предмет: РО-22/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.09.2024, во 08:30
 • Септември
  13

  Предмет: РО-29/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.09.2024, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: П3-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.09.2024, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: П2-16/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.09.2024, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: П4-42/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.09.2024, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-49/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.09.2024, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: П4-2/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.09.2024, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-68/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.09.2024, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-73/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.09.2024, во 08:30
 • Септември
  16

  Предмет: П4-40/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.09.2024, во 08:30
 • Септември
  16

  Предмет: П1-299/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.09.2024, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-35/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  16.09.2024, во 09:15
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-26/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  16.09.2024, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-27/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  16.09.2024, во 09:45
 • Септември
  16

  Предмет: РО-27/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.09.2024, во 09:45
 • Септември
  16

  Предмет: РО-29/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-109/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВП-67/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  16.09.2024, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: ВПП2-38/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  16.09.2024, во 12:30
 • Септември
  16

  Предмет: П1-407/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  16.09.2024, во 13:00
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВП-3/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  16.09.2024, во 14:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-43/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.09.2024, во 14:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-840/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 08:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-840/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 08:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-794/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 08:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-864/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 08:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-17/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 08:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-103/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-30/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  17.09.2024, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-56/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.09.2024, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-49/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 08:40
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-66/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.09.2024, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-91/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 08:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-105/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-159/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-41/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1831/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1831/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1849/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1849/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1844/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1844/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-107/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-59/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.09.2024, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-110/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 09:35
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1842/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:40
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1842/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:40
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1842/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:40
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1864/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1857/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1833/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 09:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-473/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-473/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-103/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-53/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.09.2024, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1827/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 10:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1827/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 10:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-120/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 10:20
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-112/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-141/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-11/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.09.2024, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-51/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 10:40
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-96/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 10:50
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-113/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-117/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 11:40
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-50/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-11/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  17.09.2024, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-36/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 12:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-12/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  17.09.2024, во 12:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-24/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 12:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-50/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-59/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-53/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 12:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-100/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 12:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-100/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 12:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-16/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  17.09.2024, во 13:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-241/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 13:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-242/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 13:40
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-242/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 13:40
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-243/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 13:50
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-244/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  17.09.2024, во 14:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-1115/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-1904/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:10
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-867/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:10
 • Септември
  18

  Предмет: СТ-58/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  18.09.2024, во 08:15
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-768/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-1898/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-766/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-175/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-865/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-1895/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-858/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-21/2024

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.09.2024, во 08:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-145/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.09.2024, во 08:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-1910/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:40
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП-103/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.09.2024, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: П1-18/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.09.2024, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-1888/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 08:50
 • Септември
  18

  Предмет: П1-132/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.09.2024, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-25/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.09.2024, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-23/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.09.2024, во 09:20
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-33/2024

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.09.2024, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-1907/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 09:40
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-1890/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 09:50
 • Септември
  18

  Предмет: П1-138/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.09.2024, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП-104/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.09.2024, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-59/21

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-79/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-203/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.09.2024, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП-105/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.09.2024, во 10:40
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП-106/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.09.2024, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-10/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.09.2024, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП-114/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.09.2024, во 12:15