Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  14

  Предмет: П2-83/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-114/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-65/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-154/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: СТ-59/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-52/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П4-40/19

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 25
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: СТ-57/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: СТ-56/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  14.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-220/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-126/2019

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-238/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-20/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-9/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-37/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  14.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-92/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  14.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-197/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  14.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-85/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  14.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П2-112/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  14.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-89/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  15.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К-166/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  15.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-201/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-12/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 20
  15.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-316/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  15.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-92/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-304/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  15.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ТС1-8/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  15.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-186/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  15.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: П4-42/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  15.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-110/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К-253/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-113/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-133/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К-152/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  15.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  15.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-331/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  15.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-295/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  15.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-33/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП1-25/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  15.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-329/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  15.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  15

  Предмет: К-191/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  15.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ТС-5/18

  Судија Измир Ајази, Судница Соба 20
  15.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ТС1-8/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 12
  15.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-29/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  15.11.2019, во 14:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-21/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  15.11.2019, во 14:45
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-215/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-194/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-71/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-47/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП1-56/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-345/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-341/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-346/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-84/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-372/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-373/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП1-55/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ТС1-6/17

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-370/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-371/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: П2-9/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-М-10/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-155/19

  Судија Измир Ајази, Судница Соба л.м
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-154/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: КМ-2/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-197/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП1-24/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: П2-20/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-М-23/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-359/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-353/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-92/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  18.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-368/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  18.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-38/17

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-205/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-16/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ТС1-6/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-76/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-76/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  19.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-350/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-51/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-348/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-69/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-54/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-365/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-198/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-156/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-57/19

  Судија Измир Ајази, Судница Судница 25
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-45/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-324/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-19/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-58/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВТС-1/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-29/16

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-310/17

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  19.11.2019, во 10:00