Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  23

  Предмет: П1-109/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  23.05.2022, во 08:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-34/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  23.05.2022, во 08:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1181/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.05.2022, во 08:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-936/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП-21/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П1-27/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-77/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-10/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-277/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1176/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1168/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП1-27/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-41/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-71/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-125/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  23.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-2/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  25.05.2022, во 08:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-111/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  25.05.2022, во 08:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-7/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  25.05.2022, во 08:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-197/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  25.05.2022, во 08:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-623/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-31/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-7/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-53/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-76/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-629/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-635/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-42/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: П2-16/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-54/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-636/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:35
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-630/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 1
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-88/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-21/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-281/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-М-85/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-76/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-232/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-43/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 12:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-11/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-29/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 14:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-9/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 14:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-3/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.05.2022, во 08:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2-11/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  26.05.2022, во 08:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-112/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  26.05.2022, во 08:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-19/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  26.05.2022, во 08:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-27/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.05.2022, во 08:05
 • Мај
  26

  Предмет: П1-136/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 08:15
 • Мај
  26

  Предмет: П1-105/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  26.05.2022, во 08:15
 • Мај
  26

  Предмет: П4-13/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП1-19/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-73/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-617/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-602/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2-114/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-127/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-33/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-145/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-139/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ТС1-7/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-590/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-174/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М-20/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П1-141/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-29/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-167/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-150/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-607/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-147/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-153/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-86/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-612/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-100/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-60/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-609/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: П4-8/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-61/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-638/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: РО-70/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-287/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-10/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-42/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  27.05.2022, во 08:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-4/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1140/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1215/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1032/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1152/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-27/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-37/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-20/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-М-21/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-647/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.05.2022, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО-31/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО-32/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 09:25
 • Мај
  27

  Предмет: РО-32/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 09:25
 • Мај
  27

  Предмет: РО-35/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-55/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-649/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-67/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-32/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.05.2022, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-652/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.05.2022, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: РО-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: П1-70/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-117/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-19/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-657/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-166/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-658/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.05.2022, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-660/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: П2-36/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-663/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: П2-19/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.05.2022, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-171/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.05.2022, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП2-10/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница л.м
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-М-1/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-670/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П4-56/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-211/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-528/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  30.05.2022, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-70/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.05.2022, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-199/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: П2-28/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  31.05.2022, во 08:30
 • Мај
  31

  Предмет: П1-128/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  31.05.2022, во 08:45
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-216/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: П1-106/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  31.05.2022, во 09:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-282/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 09:50
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: П1-119/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: П1-73/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: П1-74/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  31.05.2022, во 12:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-39/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  01.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-М-16/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-91/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-496/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-247/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-22/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-494/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-481/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-51/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-493/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-19/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-513/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-49/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  02.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-39/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-О-26/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-М-7/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-8/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-227/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-462/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-56/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-3/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  02.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ВПП1-1/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  03.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1147/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1149/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1066/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1217/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-44/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1028/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1180/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-932/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1132/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1082/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1132/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1098/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1034/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-858/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-286/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-81/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-82/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-47/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  03.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-75/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-46/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  03.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-3/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  03.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  6

  Предмет: СТ-48/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  06.06.2022, во 08:10
 • Јуни
  6

  Предмет: СТ-41/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 08:15
 • Јуни
  6

  Предмет: СТ-42/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  06.06.2022, во 08:15
 • Јуни
  6

  Предмет: СТ-43/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  06.06.2022, во 08:25
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-21/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1284/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-О-98/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-228/22

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1134/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1283/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1285/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-5/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 08:35
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-269/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1163/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1156/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1286/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1291/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-132/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-80/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-160/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-22/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-272/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1292/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1136/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-76/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-95/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1290/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1061/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-103/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-5/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-10/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-551/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1083/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1287/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1288/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1210/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1205/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1289/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВТС-1/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-241/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  06.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-87/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-28/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-256/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-4/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  06.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-35/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.06.2022, во 08:20
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-10/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-62/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-996/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-32/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-234/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-383/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-64/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-11/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-52/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВП-42/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1222/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1218/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-48/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1078/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1051/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-185/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВП-48/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВП-51/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-495/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-41/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-46/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1118/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1220/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-842/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ТС1-8/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  8

  Предмет: СТ-50/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  08.06.2022, во 08:10
 • Јуни
  8

  Предмет: СТ-47/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.06.2022, во 08:15
 • Јуни
  8

  Предмет: СТ-45/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 20
  08.06.2022, во 08:25
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-48/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-50/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  08.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-284/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-41/22

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-30/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-488/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-535/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-21/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-24/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-ПП-48/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-252/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-582/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-212/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-423/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-26/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-201/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-25/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  08.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-12/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  9

  Предмет: СТ-40/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.06.2022, во 08:15
 • Јуни
  9

  Предмет: СТ-49/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 20
  09.06.2022, во 08:25
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-118/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-156/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1039/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1190/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-991/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1192/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1144/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-Ј-38/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-702/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-41/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-185/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-9/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-М-11/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-9/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-12/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-350/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-20/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-26/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-30/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВТС-6/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-825/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1081/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1198/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1006/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-961/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1197/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-1157/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-49/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П4-38/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П4-55/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-19/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  09.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-16/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-934/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-937/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1302/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1171/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1297/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1299/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-40/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1104/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1300/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: РО-17/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-57/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1298/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1295/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1296/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-8/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: СТ-12/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-71/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  13

  Предмет: К-26/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-911/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1301/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-203/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1293/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1294/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-1014/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-173/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1321/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1323/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1322/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1095/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-Ј-58/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1282/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-91/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-537/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-925/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1318/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1015/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1324/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1326/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-259/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-197/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-866/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1325/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1319/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1320/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-158/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: П4-58/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  15.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  15

  Предмет: К-211/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К-42/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: МАЛВП-36/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  15.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: П1-134/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: МАЛВП-40/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  15.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-80/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-6/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  15.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  15

  Предмет: МАЛВП-31/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  15.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  16

  Предмет: П4-15/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-О-48/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-Ј-49/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-1266/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П4-63/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  16.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-О-69/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-О-50/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-Ј-53/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-Ј-52/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-О-68/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-О-66/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-1045/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-249/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-253/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  16.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-1260/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-1259/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-О-45/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-О-67/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-О-1/22

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: П1-52/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П1-163/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-4/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-150/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-182/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-557/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-355/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-564/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-51/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-50/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-242/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  21

  Предмет: К-19/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-107/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  23

  Предмет: К-192/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  23.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-183/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.06.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-4/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВТС-6/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-256/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1086/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-758/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-32/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-17/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1234/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-39/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1309/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1242/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-95/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1-60/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-29/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1-81/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-24/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1315/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1087/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1238/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-41/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-11/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-281/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2022, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: П3-4/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-137/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: РО-25/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: П1-67/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-50/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: П1-82/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  07.07.2022, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: П1-203/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1267/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1257/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.07.2022, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-4/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-Ј-47/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-70/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-21/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-17/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-34/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  08.07.2022, во 10:45
 • Јули
  8

  Предмет: П1-23/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: П4-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.07.2022, во 08:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-60/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: П1-43/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: МАЛВП-14/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: МАЛВП-26/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-1262/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: П1-28/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.07.2022, во 08:30
 • Јули
  12

  Предмет: МАЛВП-6/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-1281/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.07.2022, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-1273/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.07.2022, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-1311/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.07.2022, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-1276/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.07.2022, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-1241/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВП-101/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  14.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: П1-41/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: РО-72/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  14.07.2022, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.07.2022, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-67/22

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.07.2022, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-1272/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.07.2022, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: П1-226/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.07.2022, во 10:30