Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-154/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 08:30
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-123/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 08:30
 • Јули
  9

  Предмет: П1-156/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 08:40
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-176/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-37/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: СТ-10/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-105/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-139/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: П4-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 09:15
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: П1-94/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП1-26/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: КМ-3/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: РО-73/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-152/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-25/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-42/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП-20/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-146/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: РО-75/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-10/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП-13/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: П1-230/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 10:45
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  09.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП1-16/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  09.07.2020, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП-18/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  09.07.2020, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: РО-22/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 13:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-214/2018

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: П1-12/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.07.2020, во 08:00
 • Јули
  10

  Предмет: П1-52/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.07.2020, во 08:30
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-167/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.07.2020, во 08:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-93/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.07.2020, во 08:45
 • Јули
  10

  Предмет: РО-11/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.07.2020, во 08:45
 • Јули
  10

  Предмет: РО-59/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-Ј-17/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: П1-10/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: П1-156/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-60/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: П2-22/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВТС-7/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-154/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-159/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.07.2020, во 09:45
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-106/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-70/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: П1-65/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-107/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ВПП1-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-75/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-О-55/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 18
  10.07.2020, во 10:20
 • Јули
  10

  Предмет: П1-233/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-122/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: П1-207/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-20/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-434/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: П1-148/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 18
  10.07.2020, во 10:40
 • Јули
  10

  Предмет: ПЛ1-П-5/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-107/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 18
  10.07.2020, во 12:15
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-О-198/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 18
  10.07.2020, во 12:40
 • Јули
  10

  Предмет: П1-58/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница л.м
  10.07.2020, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-О-160/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.07.2020, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: П2-6/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.07.2020, во 14:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-186/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: П4-69/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-49/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 17
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-48/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-О-34/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-39/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-36/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 26
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-348/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-119/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-34/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-51/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-420/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-3/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  13.07.2020, во 09:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-50/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 17
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-126/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-246/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-87/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-26/18

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-О-164/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  13.07.2020, во 10:15
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-О-238/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-49/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-О-220/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-44/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-31/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-97/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-41/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-201/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  13.07.2020, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-200/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  13.07.2020, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-201/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  13.07.2020, во 10:45