Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВТС-9/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-179/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-243/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-91/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-94/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-160/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-44/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-77/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-247/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-20/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-13/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП1-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-11/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-15/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-9/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-36/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-10/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-211/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  04.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-94/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: МАЛВП-77/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-149/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-252/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 32
  08.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-75/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-42/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-256/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-50/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-293/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-35/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-61/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-12/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-13/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-17/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-12/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П2-22/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  08.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-50/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-10/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  09.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-101/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-101/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-62/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П4-30/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-91/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ВПП2-12/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-190/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-220/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-137/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-60/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-155/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-2/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-69/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  09.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-103/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П2-56/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  09.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-115/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-132/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  9

  Предмет: П4-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  09.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-16/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  10

  Предмет: П4-7/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-17/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ВПП-17/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  10.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВП-60/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВП-161/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: П1-234/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ВПП-19/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  10.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  10.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: П1-6/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВТС-8/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ВПП-7/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  10.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВП-23/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-41/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: П4-23/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-13/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-33/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-37/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  10.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ВПП-18/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  10.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВП-193/2018

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  10.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-61/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  10.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  10.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ВПП2-11/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  10.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  11

  Предмет: П1-29/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  11

  Предмет: П1-182/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  11.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  11

  Предмет: П4-33/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  11.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: П1-158/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  11.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: МАЛВП-8/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  11.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ВПП-54/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  11.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-Ј-9/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  11.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-О-29/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  11.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  11

  Предмет: П1-86/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  11.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  11.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  11

  Предмет: ВПП-66/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  11.06.2020, во 09:30