Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-158/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-35/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-41/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-61/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП-33/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  20.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-196/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-9/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-74/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-175/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.10.2020, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-187/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.10.2020, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-37/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 18
  20.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-102/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-105/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-145/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-27/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-9/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП-69/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: П4-7/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: К-192/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-234/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-38/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП1-35/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-24/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-11/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  20.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-7/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  20.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: К-218/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-177/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-71/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-90/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП-32/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  20.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  20.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-27/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  20.10.2020, во 10:45
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-22/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  20.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П4-98/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ТС1-7/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.10.2020, во 08:15
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-50/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-200/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  21.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-92/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-213/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-47/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ВПП-51/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  21.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: КМ-4/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П4-39/14

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-120/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КМ-2/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 17
  21.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-47/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-137/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П2-13/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-39/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  21.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-105/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-20/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-201/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  21.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-63/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П5-4/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  21.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-76/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-83/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.10.2020, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: К-226/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  21.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-169/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-251/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-150/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-181/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  21.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-67/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  22.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-70/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  22.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-73/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-17/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  22.10.2020, во 08:45
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-34/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  22.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-67/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-26/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-34/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-80/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-68/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-182/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-89/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  22.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: К-81/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-57/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-260/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  22.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-12/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  22.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-20/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  22.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-86/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-33/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-133/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-49/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  22.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-105/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  22.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-115/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  22.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-161/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  22.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  26.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-81/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  26.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-71/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  26.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-68/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-134/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  26.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-32/17

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  26.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-3/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-28/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-126/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  26.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-21/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-137/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.10.2020, во 10:00