Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-158/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  27.05.2020, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-235/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  27.05.2020, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-89/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  27.05.2020, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1-24/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  27.05.2020, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-52/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  27.05.2020, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: П4-98/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-104/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ТС1-7/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-6/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-123/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  28.05.2020, во 08:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП1-3/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.05.2020, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: П4-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  28.05.2020, во 09:15
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  28.05.2020, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП1-12/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.05.2020, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП1-10/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.05.2020, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-73/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.05.2020, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-10/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  28.05.2020, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП-12/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.05.2020, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП1-9/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.05.2020, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-11/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.05.2020, во 08:45
 • Мај
  29

  Предмет: РО-59/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.05.2020, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВТС-7/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.05.2020, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: П1-52/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  29.05.2020, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-70/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  29.05.2020, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: П1-148/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  29.05.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП2-2/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП-64/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  01.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-252/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-105/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 28
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-62/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-52/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-264/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница л.м
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-13/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВТС-9/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-179/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-243/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-91/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-94/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-160/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-44/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-77/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-247/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-20/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-13/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-11/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП1-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-15/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-9/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-36/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-211/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  04.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: СТ-10/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  04.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-94/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: МАЛВП-77/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  04.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-149/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-75/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-50/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-42/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-256/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-293/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-35/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-12/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-61/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-17/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-13/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-12/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П2-22/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  08.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-10/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  09.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-50/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-101/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-101/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П4-30/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-62/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-91/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-190/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-220/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-137/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-60/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-2/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-155/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-69/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  09.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  09.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-103/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-115/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П2-56/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  09.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-132/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  9

  Предмет: П4-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  09.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-16/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  10

  Предмет: П4-7/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ВПП-17/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  10.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-17/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  10.06.2020, во 09:00