Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  25

  Предмет: П2-64/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  25.01.2021, во 08:05
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-14/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  25.01.2021, во 08:10
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-126/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-96/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-73/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-220/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-111/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-90/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-36/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-67/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-153/17

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-67/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: П3-3/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-19/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-99/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-213/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-218/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-11/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-40/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-229/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-18/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-120/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-245/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  25.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-108/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-174/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-64/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-26/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-205/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-154/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-49/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-210/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-176/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-29/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-69/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: КМ-2/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-137/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-214/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-117/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-212/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-56/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-165/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-206/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-2/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  26.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-М-7/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  26.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-126/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  27.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-50/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-28/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-238/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-М-14/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-70/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-106/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-53/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-33/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-ПП-8/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП2-41/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-5/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  27.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-223/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-15/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-38/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  28.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-О-23/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-29/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-231/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-134/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-260/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ТС1-5/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РВПП-11/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  28.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-253/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-192/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП-42/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-252/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП-35/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  28.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-155/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  28.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП-51/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница л.м
  28.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-46/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  28.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-38/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-126/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  28.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-168/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  28.01.2021, во 14:15
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-33/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  28.01.2021, во 14:45
 • Јануари
  29

  Предмет: РО-8/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  29.01.2021, во 08:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-148/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  29.01.2021, во 08:05
 • Јануари
  29

  Предмет: РО-16/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: РО-17/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: СТ-64/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  29.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  29.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-225/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  29.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ТС1-3/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-87/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  29.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: П4-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП2-41/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  29.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П4-26/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-63/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-18/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.01.2021, во 13:00
 • Февруари
  1

  Предмет: П2-32/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  01.02.2021, во 08:30