Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  30

  Предмет: П2-14/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.11.2020, во 08:15
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.11.2020, во 08:15
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-20/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-53/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-255/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-134/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П5-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-111/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 16
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП-36/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП-38/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-212/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП-37/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-40/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-229/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-173/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  30.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-174/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  30.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-31/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-230/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-76/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.11.2020, во 13:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-81/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.11.2020, во 14:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-158/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  01.12.2020, во 08:00
 • Декември
  1

  Предмет: П4-37/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  01.12.2020, во 08:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-8/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-109/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: П1-179/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 08:45
 • Декември
  1

  Предмет: П1-179/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 08:45
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП1-44/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: П2-36/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-83/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-13/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-254/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-164/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 09:15
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП2-39/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 20
  01.12.2020, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-100/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-266/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.12.2020, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-87/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: П1-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-223/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-242/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-230/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-10/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  01.12.2020, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-83/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.12.2020, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-93/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.12.2020, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-181/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.12.2020, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП1-41/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба л.м
  01.12.2020, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-239/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.12.2020, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: П2-56/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  01.12.2020, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-154/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.12.2020, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-18/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  02.12.2020, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: П2-41/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-211/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-214/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-235/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-43/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-160/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  02.12.2020, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: П1-233/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-16/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-185/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.12.2020, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-97/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-41/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: П4-69/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-176/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-36/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-125/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: П4-20/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-125/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-80/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-176/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: П4-31/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-175/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-166/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-84/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.12.2020, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-198/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  02.12.2020, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: П4-44/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  02.12.2020, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-102/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.12.2020, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-177/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба л.м
  02.12.2020, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП-51/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба л.м
  02.12.2020, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-177/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  02.12.2020, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: П4-51/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  02.12.2020, во 14:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-158/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  02.12.2020, во 14:15
 • Декември
  2

  Предмет: К-206/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.12.2020, во 17:00
 • Декември
  3

  Предмет: П2-26/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  03.12.2020, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.12.2020, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-191/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: П2-15/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-71/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-111/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: РО-36/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-126/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.12.2020, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: П2-17/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.12.2020, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: КМ-5/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 15
  03.12.2020, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: П1-168/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.12.2020, во 09:45
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-38/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-29/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-90/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-33/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.12.2020, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: П4-49/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.12.2020, во 10:30