Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-298/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 08:00
 • Март
  5

  Предмет: СТ-10/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 08:10
 • Март
  5

  Предмет: СТ-8/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  05.03.2024, во 08:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-360/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 08:15
 • Март
  5

  Предмет: СТ-15/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  05.03.2024, во 08:20
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-124/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.03.2024, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-85/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-285/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-119/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-165/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-11/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-364/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-61/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-60/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-1/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-62/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-266/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-339/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-23/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-59/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: П1-407/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-57/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-247/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-41/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-4/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-54/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-2/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-31/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-472/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-73/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-50/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-51/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:20
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-47/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-14/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-270/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-15/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-1654/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-137/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 13:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-111/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 13:10
 • Март
  5

  Предмет: П1-290/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  05.03.2024, во 14:30
 • Март
  6

  Предмет: П2-86/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: П1-185/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  06.03.2024, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-117/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: К-190/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-М-15/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-М-47/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-31/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-85/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: П1-281/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-55/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1783/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.03.2024, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: П4-39/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-35/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-38/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-35/20

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: П1-300/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  06.03.2024, во 14:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-116/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.03.2024, во 08:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-16/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-17/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-18/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-23/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-54/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.03.2024, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-24/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-25/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-27/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: П1-90/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: К-189/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-29/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-31/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:20
 • Март
  7

  Предмет: ВПП1-59/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-35/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-О-6/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: П4-14/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-36/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-40/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:50
 • Март
  7

  Предмет: ВПП1-66/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-67/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: К-179/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-42/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-44/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-45/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: П2-7/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-14/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-47/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-48/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-367/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: К-43/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-369/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:10
 • Март
  7

  Предмет: К-232/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 12:15
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-438/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-440/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: К-218/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-442/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:40
 • Март
  7

  Предмет: К-46/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 12:45
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-444/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-3/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-2/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ВПП-29/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ВПП1-58/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 14:00
 • Март
  7

  Предмет: П1-272/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.03.2024, во 14:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-56/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 08:20
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1616/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: П4-17/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.03.2024, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 08:40
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-65/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 08:45
 • Март
  8

  Предмет: К-22/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ВПП2-5/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  08.03.2024, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П2-12/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  08.03.2024, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: П3-1/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  08.03.2024, во 10:40
 • Март
  8

  Предмет: П1-66/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  08.03.2024, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: П1-310/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  08.03.2024, во 14:00
 • Март
  11

  Предмет: П1-330/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.03.2024, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-41/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВТС-5/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-50/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-101/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-90/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-178/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: К-24/24

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: К-13/17

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1259/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: К-106/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: П1-391/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2024, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-137/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1293/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: К-73/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-33/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: К-52/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К-23/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: П4-13/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: ВПП1-4/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-64/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-15/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: К-4/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: П1-242/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  11.03.2024, во 14:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-446/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-448/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-450/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:20
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-107/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-452/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-70/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-19/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:40
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-109/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.03.2024, во 08:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-365/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:50
 • Март
  12

  Предмет: П2-99/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-492/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: П3-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: К-128/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-494/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 09:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-19/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 09:20
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-27/20

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М-57/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-124/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-506/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 09:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М-48/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.03.2024, во 09:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-507/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  12.03.2024, во 09:50
 • Март
  12

  Предмет: П2-104/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-510/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-511/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-512/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 21
  12.03.2024, во 10:20
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-514/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: К-83/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-101/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-515/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-516/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:50
 • Март
  12

  Предмет: ВПП2-38/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-517/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-3/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: К-93/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-519/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:05
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-521/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-371/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-372/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:20
 • Март
  12

  Предмет: П2-107/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 12:20
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-373/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  12.03.2024, во 12:25
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-379/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-108/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-380/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:35
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-382/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-383/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-385/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:50
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-388/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:55
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-77/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: К-120/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-390/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-78/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 14:00
 • Март
  12

  Предмет: П2-81/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.03.2024, во 14:00
 • Март
  12

  Предмет: П4-46/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.03.2024, во 14:15
 • Март
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.03.2024, во 14:45
 • Март
  13

  Предмет: П1-51/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 08:15
 • Март
  13

  Предмет: П1-356/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 08:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-217/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.03.2024, во 08:30
 • Март
  13

  Предмет: К-33/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: П1-89/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-404/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: МАЛВП-132/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-2/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: МАЛВП-3/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: П2-13/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 261
  13.03.2024, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: К-79/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: П1-203/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 12:30
 • Март
  13

  Предмет: ВПП-244/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 12:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-138/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 13:00
 • Март
  13

  Предмет: ВПП2-9/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 13:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-392/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  14.03.2024, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: П1-221/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.03.2024, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: П4-27/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.03.2024, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-402/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 08:35
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-396/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 08:40
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-398/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 08:45
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-405/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 08:55
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-407/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:00
 • Март
  14

  Предмет: П1-376/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.03.2024, во 09:00
 • Март
  14

  Предмет: К-57/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  14.03.2024, во 09:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-409/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:05
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-411/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:10
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-412/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:15
 • Март
  14

  Предмет: П1-44/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.03.2024, во 09:15
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-413/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:20
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-414/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:25
 • Март
  14

  Предмет: ВПП1-5/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  14.03.2024, во 09:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-417/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:30
 • Март
  14

  Предмет: П1-289/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.03.2024, во 09:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-422/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  14.03.2024, во 09:35
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-424/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:40
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-426/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:45
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-428/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 09:50
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-430/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 15
  14.03.2024, во 09:55
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-432/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: РО-17/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.03.2024, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-434/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:05
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-436/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:10
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-458/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:15
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-460/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:20
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-464/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:25
 • Март
  14

  Предмет: ВПП1-74/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  14.03.2024, во 10:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-467/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-472/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:35
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-473/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:40
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-474/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 10:45
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-475/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-479/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:05
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-481/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:10
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-482/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:15
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-483/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:20
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-484/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:25
 • Март
  14

  Предмет: ВПП-5/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  14.03.2024, во 12:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-485/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-487/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:35
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-522/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:40
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-488/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 12:50
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-490/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 13:00
 • Март
  14

  Предмет: МАЛВП-102/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  14.03.2024, во 13:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-1685/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  14.03.2024, во 13:10
 • Март
  14

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  14.03.2024, во 13:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-963/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-959/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:05
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-956/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:10
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-955/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:15
 • Март
  15

  Предмет: П1-7/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.03.2024, во 08:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-952/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:20
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-950/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:25
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-947/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:30
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-77/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.03.2024, во 08:30
 • Март
  15

  Предмет: П4-25/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2024, во 08:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-945/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:35
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-943/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-920/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:45
 • Март
  15

  Предмет: П1-77/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2024, во 08:45
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-942/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:50
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-938/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 08:55
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-937/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: П1-223/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2024, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: К-168/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  15.03.2024, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-936/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:05
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-935/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:10
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-41/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-930/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:15
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-11/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2024, во 09:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-927/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:20
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-924/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:25
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-Ј-12/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-922/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-89/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:35
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-80/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-82/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:45
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-131/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:50
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-84/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:50
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-58/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:50
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-85/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 09:55
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-167/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-456/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-М-40/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-105/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-651/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  15.03.2024, во 10:05
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-652/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  15.03.2024, во 10:10
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-654/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  15.03.2024, во 10:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-657/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  15.03.2024, во 10:20
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-658/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  15.03.2024, во 10:25
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-659/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  15.03.2024, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-96/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.03.2024, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 10:35
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-Ј-15/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 10:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-148/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 10:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-145/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 10:50
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-649/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  15.03.2024, во 10:55
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-245/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-22/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.03.2024, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: К-210/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  15.03.2024, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-242/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 12:05
 • Март
  15

  Предмет: К-143/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-1646/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  15.03.2024, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: СТ-20/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  18.03.2024, во 08:20
 • Март
  18

  Предмет: СТ-22/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  18.03.2024, во 08:25
 • Март
  18

  Предмет: П2-108/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.03.2024, во 08:30
 • Март
  18

  Предмет: П2-96/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.03.2024, во 08:30
 • Март
  18

  Предмет: СТ-136/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  18.03.2024, во 08:35
 • Март
  18

  Предмет: СТ-25/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  18.03.2024, во 08:40
 • Март
  18

  Предмет: СТ-26/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  18.03.2024, во 08:45
 • Март
  18

  Предмет: П2-84/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.03.2024, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: К-53/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.03.2024, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: П1-139/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.03.2024, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: ВПП1-7/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.03.2024, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: ВПП1-8/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.03.2024, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: П4-22/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.03.2024, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: П4-58/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.03.2024, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: П1-20/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.03.2024, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: К-17/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.03.2024, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: К-79/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.03.2024, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: ОДС-1/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.03.2024, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: К-109/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.03.2024, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: К-16/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  18.03.2024, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: ВПП-73/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.03.2024, во 13:15
 • Март
  18

  Предмет: П4-62/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.03.2024, во 14:00
 • Март
  18

  Предмет: СТ-21/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  18.03.2024, во 15:00
 • Март
  19

  Предмет: СТ-23/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.03.2024, во 08:15
 • Март
  19

  Предмет: СТ-24/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  19.03.2024, во 08:20
 • Март
  19

  Предмет: СТ-140/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  19.03.2024, во 08:20
 • Март
  19

  Предмет: П4-2/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.03.2024, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП-110/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.03.2024, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-919/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-916/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 08:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-916/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 08:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-915/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 08:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-914/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 08:45
 • Март
  19

  Предмет: П1-359/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.03.2024, во 08:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-909/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 08:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-908/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 08:55
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-898/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 08:55
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-907/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: П1-235/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.03.2024, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1-69/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.03.2024, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: П1-370/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.03.2024, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: К-106/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  19.03.2024, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-906/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:05
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-902/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:10
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1-81/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.03.2024, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-901/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: П1-338/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.03.2024, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-899/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-883/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-885/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-885/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП-51/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.03.2024, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-886/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-891/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-896/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-897/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  19.03.2024, во 09:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-807/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-808/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:05
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-810/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-813/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-814/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-816/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-818/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ВПП-250/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.03.2024, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-820/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-821/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-823/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-825/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-826/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 10:55
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-182/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: П4-36/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.03.2024, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-183/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:05
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-184/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-185/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-186/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-151/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-152/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-155/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-156/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-157/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-158/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 12:55
 • Март
  19

  Предмет: РО-2/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.03.2024, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: К-114/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  19.03.2024, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1-69/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.03.2024, во 13:30
 • Март
  20

  Предмет: П2-105/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.03.2024, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: П1-194/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.03.2024, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-121/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.03.2024, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-125/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.03.2024, во 09:15
 • Март
  20

  Предмет: П4-66/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.03.2024, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-4/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.03.2024, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: П1-284/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.03.2024, во 09:45
 • Март
  20

  Предмет: ТС1-4/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.03.2024, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-19/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.03.2024, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К-54/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  20.03.2024, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-70/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.03.2024, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-68/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.03.2024, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: К-82/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  20.03.2024, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: П2-59/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.03.2024, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-4/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.03.2024, во 12:30
 • Март
  20

  Предмет: ВПП1-49/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.03.2024, во 13:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-892/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 08:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-39/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.03.2024, во 08:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВТС-2/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.03.2024, во 08:30
 • Март
  21

  Предмет: П2-73/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.03.2024, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-12/2024

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.03.2024, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: К-56/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  21.03.2024, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-882/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-990/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-201/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  21.03.2024, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-60/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.03.2024, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-549/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 09:35
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-551/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 09:40
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-554/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 09:50
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-555/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 09:55
 • Март
  21

  Предмет: ВПП1-70/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.03.2024, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-21/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.03.2024, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-557/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-46/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.03.2024, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-561/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:05
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-566/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:10
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-568/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:15
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-572/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:20
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-574/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:25
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-579/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-47/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.03.2024, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-580/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:35
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-581/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:40
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-584/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 10:45
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:00
 • Март
  21

  Предмет: П4-48/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.03.2024, во 12:00
 • Март
  21

  Предмет: К-126/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  21.03.2024, во 12:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-720/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:05
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-721/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:10
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-723/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:15
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-1220/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:20
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-728/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:20
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-729/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:25
 • Март
  21

  Предмет: П1-66/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.03.2024, во 12:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-730/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:30
 • Март
  21

  Предмет: К-230/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  21.03.2024, во 12:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-731/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:35
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-732/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:40
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-Ј-20/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:45
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-20/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 12:45
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-865/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  21.03.2024, во 13:00
 • Март
  21

  Предмет: ВПП2-7/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.03.2024, во 13:30
 • Март
  22

  Предмет: П1-332/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.03.2024, во 08:15
 • Март
  22

  Предмет: РО-55/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.03.2024, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: П1-112/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.03.2024, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1693/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1695/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 08:35
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1696/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 08:40
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-131/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.03.2024, во 08:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1698/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 08:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1701/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 08:50
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1703/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 08:55
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1704/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: П1-238/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.03.2024, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: П1-164/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.03.2024, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: К-78/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.03.2024, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1707/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:05
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1714/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:10
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1713/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:15
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-О-125/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:20
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-Ј-127/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:25
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1710/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-48/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  22.03.2024, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-О-123/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:35
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1712/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:40
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-34/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-253/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:50
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-45/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:50
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-47/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 09:55
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-49/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-71/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  22.03.2024, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-47/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 10:05
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-23/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 10:05
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-О-15/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 10:10
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-187/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-238/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 10:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-240/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.03.2024, во 10:45