Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  1

  Предмет: П2-76/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  01.12.2021, во 08:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-125/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  01.12.2021, во 08:05
 • Декември
  1

  Предмет: П2-53/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  01.12.2021, во 08:10
 • Декември
  1

  Предмет: П2-89/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  01.12.2021, во 08:15
 • Декември
  1

  Предмет: К-286/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-69/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-262/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 09:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-617/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.12.2021, во 09:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-54/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-191/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-191/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-77/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-75/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-536/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.12.2021, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: П4-27/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-17/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-50/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-182/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-675/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  01.12.2021, во 10:40
 • Декември
  1

  Предмет: П1-81/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-200/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-81/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: П1-204/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-48/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  01.12.2021, во 14:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-154/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  01.12.2021, во 14:15
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-13/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  01.12.2021, во 14:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-89/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 28
  02.12.2021, во 08:00
 • Декември
  2

  Предмет: П2-66/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  02.12.2021, во 08:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-60/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 26
  02.12.2021, во 08:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-100/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 28
  02.12.2021, во 08:05
 • Декември
  2

  Предмет: СТ-62/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 20
  02.12.2021, во 08:15
 • Декември
  2

  Предмет: РО-66/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  02.12.2021, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: П2-68/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  02.12.2021, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-103/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-56/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-М-62/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: К-212/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: П1-189/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-57/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-722/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-175/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: К-195/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-737/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ТС1-6/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-92/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-177/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-169/21

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-149/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-84/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.12.2021, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-138/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-147/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  02.12.2021, во 13:30
 • Декември
  2

  Предмет: П2-87/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.12.2021, во 14:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-165/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  02.12.2021, во 14:30
 • Декември
  3

  Предмет: П4-60/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 08:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-65/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  03.12.2021, во 08:10
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-467/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-248/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-463/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-464/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-622/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: П1-101/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-95/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-344/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-471/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-480/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-473/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-198/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВТС-2/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-48/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-317/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.12.2021, во 09:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-484/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-483/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-709/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-М-23/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.12.2021, во 09:45
 • Декември
  3

  Предмет: К-19/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.12.2021, во 09:45
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-461/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-389/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-487/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-485/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П5-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П4-54/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-125/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: П1-122/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-488/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-108/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-85/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-760/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-М-33/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-104/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-104/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-188/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: П4-13/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-425/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-92/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.12.2021, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-176/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  03.12.2021, во 13:30
 • Декември
  3

  Предмет: П2-39/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  03.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-70/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 08:15
 • Декември
  6

  Предмет: П1-178/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-20/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-159/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-63/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: П1-220/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-128/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-179/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-50/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-50/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-89/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-43/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-48/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: К-190/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: К-7/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-17/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-51/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-141/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-250/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-166/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-144/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-55/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: СТ-63/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  07.12.2021, во 08:15
 • Декември
  7

  Предмет: П1-87/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-311/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-805/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-806/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-26/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-90/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-807/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-223/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-91/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-31/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-107/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-37/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-110/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-810/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-812/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-35/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-80/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-278/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-172/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-706/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-14/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-330/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-274/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-182/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-180/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-51/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-268/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-267/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-216/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  07.12.2021, во 12:45
 • Декември
  9

  Предмет: П1-176/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  09.12.2021, во 08:00
 • Декември
  9

  Предмет: П4-38/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-491/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-496/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 08:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-510/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-509/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-92/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-507/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-498/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-27/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-40/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-50/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-31/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-160/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-494/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-501/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: П5-1/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: П1-83/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-250/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-62/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-138/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-492/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: П4-40/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: П4-45/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-26/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-287/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП2-53/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба лм.
  09.12.2021, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: СТ-75/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  10.12.2021, во 08:15
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-92/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-514/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-512/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-513/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: СТ-71/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  10.12.2021, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 08:45
 • Декември
  10

  Предмет: СТ-73/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  10.12.2021, во 08:45
 • Декември
  10

  Предмет: П3-2/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-161/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ТС1-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-76/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-556/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-518/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: РО-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.12.2021, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: РО-31/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.12.2021, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: К-162/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.12.2021, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: РО-32/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.12.2021, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: П2-81/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-547/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-555/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.12.2021, во 09:40
 • Декември
  10

  Предмет: РО-50/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: П1-185/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П5-3/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-541/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-537/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-147/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-152/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П2-88/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П2-31/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-545/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-27/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: П1-133/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: П1-184/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-330/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.12.2021, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-88/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  10.12.2021, во 12:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-18/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 12:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-25/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.12.2021, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-218/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  10.12.2021, во 14:30
 • Декември
  13

  Предмет: СТ-58/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  13.12.2021, во 08:15
 • Декември
  13

  Предмет: П1-159/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-522/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-525/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: П1-201/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2021, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: СТ-59/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2021, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: П2-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-521/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-170/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-189/21

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-527/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-529/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-3/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-616/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-20/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-154/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.12.2021, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-528/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-526/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-79/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-247/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-167/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-20/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-217/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-12/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: П1-155/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2021, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-17/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-54/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-67/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-533/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-557/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-517/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-14/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: П1-198/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-321/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-275/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-26/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-23/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-25/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 13:15
 • Декември
  13

  Предмет: П1-195/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.12.2021, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: СТ-65/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  14.12.2021, во 08:15
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2021, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: П3-4/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2021, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-583/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-578/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-68/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2021, во 08:45
 • Декември
  14

  Предмет: П1-130/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-145/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-52/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-22/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2021, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-80/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2021, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: К-158/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.12.2021, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: К-158/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.12.2021, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-571/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-574/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-568/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-98/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-58/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-59/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2021, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: К-93/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.12.2021, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-581/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-563/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-579/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1-166/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-184/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-42/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-10/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-34/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1-205/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-562/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-564/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-153/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-153/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.12.2021, во 10:40
 • Декември
  14

  Предмет: К-41/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.12.2021, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-42/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.12.2021, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-3/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2021, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-44/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-245/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.12.2021, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1-123/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.12.2021, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: СТ-72/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.12.2021, во 08:15
 • Декември
  15

  Предмет: РО-48/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.12.2021, во 08:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-100/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.12.2021, во 08:30
 • Декември
  15

  Предмет: П4-30/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.12.2021, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-171/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.12.2021, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-90/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.12.2021, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-9/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.12.2021, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-16/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-63/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-110/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-151/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: П1-136/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-58/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2021, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-77/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  15.12.2021, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-63/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2021, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-93/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-168/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-56/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-210/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-93/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-89/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2021, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: П4-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-102/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-46/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-52/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.12.2021, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-51/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.12.2021, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-33/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  15.12.2021, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: П4-50/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.12.2021, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-669/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  15.12.2021, во 12:45
 • Декември
  15

  Предмет: П1-191/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.12.2021, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-1/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.12.2021, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-64/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.12.2021, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: П1-37/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.12.2021, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-589/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-589/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-584/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-43/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  16.12.2021, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-О-6/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-29/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.12.2021, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-32/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.12.2021, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-36/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.12.2021, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: К-25/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  16.12.2021, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-89/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  16.12.2021, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-697/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-645/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-634/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-283/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-597/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-630/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-636/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-38/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-99/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-63/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-144/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-588/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-35/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-201/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-577/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-633/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.12.2021, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: П1-156/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.12.2021, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-558/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  16.12.2021, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-752/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  16.12.2021, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: П1-168/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.12.2021, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.12.2021, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-8/17

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  16.12.2021, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.12.2021, во 12:15
 • Декември
  16

  Предмет: РО-34/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.12.2021, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: П4-51/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.12.2021, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.12.2021, во 12:45
 • Декември
  16

  Предмет: П2-48/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.12.2021, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: П1-228/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.12.2021, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: П1-225/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.12.2021, во 13:45
 • Декември
  17

  Предмет: СТ-80/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  17.12.2021, во 08:15
 • Декември
  17

  Предмет: П1-201/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.12.2021, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: МАЛВП-60/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-663/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-650/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-664/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-671/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: П1-158/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: П1-98/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.12.2021, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-211/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.12.2021, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-134/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.12.2021, во 09:15
 • Декември
  17

  Предмет: СТ-74/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.12.2021, во 09:15
 • Декември
  17

  Предмет: П1-193/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  17.12.2021, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-219/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: МАЛВП-108/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 09:45
 • Декември
  17

  Предмет: МАЛВП-94/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ВПП1-47/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-660/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-278/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-163/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-653/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-212/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: РО-10/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: П2-82/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-651/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-648/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-409/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-652/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-118/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-93/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-134/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-44/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.12.2021, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: П1-167/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.12.2021, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-227/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-113/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-242/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.12.2021, во 12:45
 • Декември
  20

  Предмет: СТ-81/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 20
  20.12.2021, во 08:15
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-24/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2021, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: П2-98/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.12.2021, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-126/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-327/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-227/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: П2-109/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-161/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-116/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-143/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2021, во 09:15
 • Декември
  20

  Предмет: К-76/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.12.2021, во 09:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-221/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: П5-2/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: П1-187/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-217/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-147/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-4/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.12.2021, во 10:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-355/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-403/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-221/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-18/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-204/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-44/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.12.2021, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-144/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  20.12.2021, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  20.12.2021, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: П2-96/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.12.2021, во 13:00
 • Декември
  21

  Предмет: СТ-82/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  21.12.2021, во 08:15
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-90/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.12.2021, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ТС1-7/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.12.2021, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-22/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-26/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-80/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: П4-53/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: П4-53/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-49/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.12.2021, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ТС1-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  21.12.2021, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-5/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: П4-58/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-88/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: П2-80/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-40/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2021, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-100/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  21.12.2021, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: П1-127/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.12.2021, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: П1-111/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2021, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-41/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2021, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП1-47/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  21.12.2021, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: П1-73/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  21.12.2021, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: ИЗС-1/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  21.12.2021, во 12:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-672/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.12.2021, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-818/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.12.2021, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.12.2021, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-673/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.12.2021, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-4/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.12.2021, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-133/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.12.2021, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-178/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.12.2021, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: П1-154/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.12.2021, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: П1-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.12.2021, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: П2-71/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.12.2021, во 09:00