Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  24

  Предмет: СТ-92/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 08:15
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-217/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-847/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-839/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-832/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-811/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П2-115/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П2-3/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 28
  24.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-228/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-834/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-837/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-836/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-838/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-498/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-423/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-17/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-376/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-19/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РП-1/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: К-231/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-844/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-841/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-467/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-845/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-840/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-54/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-201/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-54/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-56/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-58/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-125/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-835/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-846/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-842/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-211/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-9/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-15/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  24.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-57/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  24

  Предмет: К-255/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-152/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-843/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-833/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-23/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  24

  Предмет: К-287/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-205/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-95/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-167/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-133/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ИЗС-1/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-144/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  25.01.2022, во 08:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П5-3/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  25.01.2022, во 08:00
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-95/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  25.01.2022, во 08:15
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 20
  25.01.2022, во 08:15
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-101/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-80/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-854/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-874/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-871/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-855/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-872/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-876/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-875/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-873/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-62/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-87/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П3-3/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-145/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П3-4/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-25/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-26/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-172/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-56/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-270/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-867/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-138/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-869/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-877/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-868/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-853/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-293/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-27/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-54/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-246/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-144/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-852/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-850/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-849/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-851/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-158/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-4/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-28/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-141/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-104/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-848/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-880/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-870/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-162/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-31/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-75/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-109/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-113/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-162/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-178/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  25.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-130/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  25.01.2022, во 14:15
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-20/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  25.01.2022, во 14:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-112/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  25.01.2022, во 14:45
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-63/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  26.01.2022, во 08:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-18/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  26.01.2022, во 08:05
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-101/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-М-37/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-58/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-53/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-228/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-526/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-100/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-42/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-171/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-53/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-200/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-615/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ВПП1-79/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-244/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  26.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-71/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  26.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-98/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  26.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-101/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  26.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-63/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-151/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-200/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-154/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-44/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-108/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-52/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-283/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-247/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-182/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-176/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС1-7/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-68/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  27.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-306/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-51/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница л.м
  27.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-126/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  27.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-131/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС-5/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  27.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-261/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  28.01.2022, во 08:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-49/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  28.01.2022, во 08:05
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-1/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-2/22

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  28.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-157/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  28.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-241/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-188/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-169/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-110/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-128/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-М-93/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  28.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-278/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-128/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-744/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  28.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-57/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  28.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-150/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-122/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-46/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-159/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  28.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-264/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  28.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-83/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  28.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  28

  Предмет: СТ-93/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  28.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-79/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  28.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-97/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  28.01.2022, во 14:15
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-32/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  28.01.2022, во 14:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  28.01.2022, во 14:45
 • Јануари
  31

  Предмет: П3-5/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  31.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-245/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-50/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  31.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-240/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  31.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-213/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-113/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  31.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-ПП-3/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  31.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  31.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-44/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-44/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  31.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-277/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  31.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-174/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  31.01.2022, во 14:00
 • Февруари
  1

  Предмет: П1-249/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  1

  Предмет: П1-243/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  1

  Предмет: К-233/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: П1-147/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: К-153/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: П1-165/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-275/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: К-80/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-77/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  01.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-48/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ВПП-54/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  01.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: П1-216/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  01.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-117/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  01.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВП-136/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-61/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-57/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-187/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П1-226/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: КМ-5/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-88/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-63/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-242/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-17/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-191/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-28/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П4-30/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  2

  Предмет: П1-237/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  02.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-48/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  03.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: КМ-1/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-43/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П4-8/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-240/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-35/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-217/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  3

  Предмет: КМ-1/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-220/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  03.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: К-119/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: КМ-1/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  03.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-254/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-107/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: КМ-1/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  03.02.2022, во 10:20
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-58/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  03.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-91/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  03.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: К-230/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-26/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  03.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-23/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  03.02.2022, во 12:45
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-25/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  03.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-29/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  03.02.2022, во 13:15
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-36/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  03.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  3

  Предмет: П2-4/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  03.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-38/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  03.02.2022, во 13:45
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-152/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  03.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-733/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-800/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-375/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  4

  Предмет: П1-201/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  04.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВП-66/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-129/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-741/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-30/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-185/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-180/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: П1-213/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: П1-166/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 26
  04.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-653/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-513/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-727/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-166/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ИЗС-1/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-752/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-М-70/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  04.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-35/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВП-93/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  04.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-3/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-54/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-391/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: К-317/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВП-111/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  04.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-99/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  4

  Предмет: П1-150/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  4

  Предмет: П1-250/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  04.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-85/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-24/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-40/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-136/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-509/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-106/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 250
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-222/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-41/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-42/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-359/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-212/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-633/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-48/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-1/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: РО-10/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-198/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-450/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-281/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-35/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-2/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-4/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: П4-20/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-577/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-192/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-338/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-156/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-6/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: К-168/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-210/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  07.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: МАЛВП-34/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-8/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.02.2022, во 08:00
 • Февруари
  8

  Предмет: П2-110/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  08.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-879/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-889/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-863/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-857/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-859/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: П1-143/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-О-6/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-862/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-890/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-243/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-20/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-3/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  8

  Предмет: П1-276/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  8

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-1/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: П4-39/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: П1-98/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  08.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-327/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-882/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-858/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-102/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-881/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-883/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-884/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: П1-167/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-211/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: П2-106/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП-94/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-68/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-878/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-856/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-860/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-861/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: К-147/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП-127/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  08.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  8

  Предмет: П1-138/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  08.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  9

  Предмет: РО-72/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  9

  Предмет: П4-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: П1-47/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-58/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: П1-122/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-12/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-16/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  9

  Предмет: К-150/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  09.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: МАЛВП-115/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-24/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  09.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-20/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-330/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  09.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: МАЛВП-121/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-185/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-888/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-886/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-919/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-897/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-893/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-891/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  10

  Предмет: МАЛВП-125/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  10.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-212/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-183/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-32/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-895/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-351/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-230/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: МАЛВП-40/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П5-1/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  10.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-Ј-1/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-193/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: МАЛВП-176/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-36/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  10.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-896/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-197/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-194/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-281/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-199/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  10.02.2022, во 10:10
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-885/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-892/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-898/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-899/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-865/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-894/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-887/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-92/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-295/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-37/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-244/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  10.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-262/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  10.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  11

  Предмет: СТ-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  11.02.2022, во 08:15
 • Февруари
  11

  Предмет: П1-155/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  11

  Предмет: МАЛВП-31/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  11.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-864/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-930/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ТС1-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  11

  Предмет: К-232/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  11.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  11

  Предмет: П4-22/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  11.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  11

  Предмет: К-173/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  11

  Предмет: К-160/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-16/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  11

  Предмет: К-148/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-908/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-526/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-907/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-904/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-571/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-51/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: МАЛВП-64/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: К-241/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: П2-102/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: К-100/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  11

  Предмет: К-106/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-905/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-517/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-866/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-903/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-918/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-221/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-906/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-595/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: П2-65/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  11.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: К-216/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  11.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  11

  Предмет: МАЛВП-4/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  11.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  11

  Предмет: П1-7/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  11.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  11

  Предмет: П1-116/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  11.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-922/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-921/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-74/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  14

  Предмет: П1-22/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-22/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-926/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-О-63/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-916/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-923/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: К-19/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: П1-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: П2-27/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  14.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-927/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-928/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-925/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-23/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-35/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  14.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: К-179/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  14.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-929/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-924/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  14.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: П4-13/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  14.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: К-220/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  14.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-34/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  14.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-901/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-917/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-920/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-902/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-912/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  14.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: П4-12/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  14.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  14

  Предмет: П1-219/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  14.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  14

  Предмет: К-226/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  14.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  14

  Предмет: П5-3/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  14.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ТС1-6/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  14

  Предмет: П5-4/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  14.02.2022, во 12:45
 • Февруари
  15

  Предмет: СТ-83/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  15.02.2022, во 08:25
 • Февруари
  15

  Предмет: П1-113/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  15.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  15

  Предмет: П1-156/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  15

  Предмет: П1-168/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: МАЛВП-103/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  15.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К-91/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-О-4/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ТС1-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  15.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  15.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: МАЛВП-92/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: МАЛВП-107/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-31/22

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-944/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-909/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-685/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К-202/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-939/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-945/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-941/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-936/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  15.02.2022, во 10:00