Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-178/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.04.2020, во 08:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П4-69/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-235/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-265/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-О-244/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: РО-52/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-31/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  10.04.2020, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-9/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  13.04.2020, во 08:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-Ј-67/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.04.2020, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-82/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.04.2020, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-149/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  13.04.2020, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: П5-2/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.04.2020, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: П2-56/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: П4-68/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-17/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.04.2020, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: П1-12/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: П4-7/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.04.2020, во 08:30
 • Април
  14

  Предмет: ТС1-5/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.04.2020, во 08:30
 • Април
  14

  Предмет: П1-209/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  14.04.2020, во 08:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-95/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: П4-6/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-10/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: ВПП2-4/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: П1-62/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: П1-172/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ВПП1-14/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: П4-50/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-123/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-106/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.04.2020, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-10/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-101/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  14.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: П4-67/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: К-149/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  14.04.2020, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: П1-27/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.04.2020, во 13:00
 • Април
  15

  Предмет: ТС1-7/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 08:30
 • Април
  15

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 08:30
 • Април
  15

  Предмет: СТ-18/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  15.04.2020, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: П1-29/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: П1-49/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  15.04.2020, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: РО-71/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: П4-98/18

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  15.04.2020, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: П4-87/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.04.2020, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-38/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  15.04.2020, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.04.2020, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: П1-234/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: П3-5/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПЛ1-П-5/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.04.2020, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: П4-67/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.04.2020, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: П2-6/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  15.04.2020, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: П1-9/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  15.04.2020, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.04.2020, во 08:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-182/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.04.2020, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  16.04.2020, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-108/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  16.04.2020, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-128/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  16.04.2020, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-70/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  16.04.2020, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-145/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  16.04.2020, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП2-11/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  16.04.2020, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-166/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  16.04.2020, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: ВПП1-15/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  16.04.2020, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-148/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  16.04.2020, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-150/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  16.04.2020, во 13:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-37/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.04.2020, во 08:30
 • Април
  21

  Предмет: П1-52/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.04.2020, во 08:45
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-О-34/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.04.2020, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-262/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  21.04.2020, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.04.2020, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-25/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  21.04.2020, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-173/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  21.04.2020, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.04.2020, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П1-23/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  21.04.2020, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-О-29/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.04.2020, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-174/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.04.2020, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-16/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: К-217/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  21.04.2020, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-О-190/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.04.2020, во 10:15
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.04.2020, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-12/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  21.04.2020, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-103/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.04.2020, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  21.04.2020, во 10:45
 • Април
  22

  Предмет: РО-73/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  22.04.2020, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-8/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.04.2020, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: П5-4/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.04.2020, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: П4-33/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  22.04.2020, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-255/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.04.2020, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: РО-11/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  22.04.2020, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-15/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  22.04.2020, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: П4-65/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  22.04.2020, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-94/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.04.2020, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-124/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  22.04.2020, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.04.2020, во 10:45
 • Април
  23

  Предмет: РО-16/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  23.04.2020, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВТС-5/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.04.2020, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  23.04.2020, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-17/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  23.04.2020, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-163/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  23.04.2020, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: К-8/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  23.04.2020, во 10:00