Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-53/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  28.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-79/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  28.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-88/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.10.2020, во 08:45
 • Октомври
  28

  Предмет: К-248/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-97/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  28.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-10/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  28.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-94/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  28.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-139/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  28.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-234/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-19/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  28.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-55/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  28.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-1/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-255/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-103/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  28.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП-92/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  28.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-17/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  28.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-212/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-230/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-26/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  29.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-161/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  29.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-50/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-68/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  29.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-115/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  29.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-166/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-18/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  29.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-254/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-119/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  29.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-72/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-261/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  29.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-239/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-2/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  29.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-84/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  29.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-236/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-20/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  29.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-91/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  29.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-25/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  29.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-242/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  30

  Предмет: МАЛВП-70/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  30.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  30

  Предмет: МАЛВП-5/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  30.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  30

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  30.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-214/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  30

  Предмет: П4-22/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  30.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  30

  Предмет: К-176/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  30

  Предмет: П1-73/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  30.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-206/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  30

  Предмет: К-24/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  30

  Предмет: П1-152/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 32
  30.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-191/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.10.2020, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: П1-158/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.11.2020, во 08:45
 • Ноември
  2

  Предмет: К-165/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-240/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П4-56/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П1-149/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 32
  02.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-119/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-63/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-45/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-95/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-72/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-219/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П1-114/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  02.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-187/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-186/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  02.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-185/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  02.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-155/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: П4-28/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П1-31/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  02.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П1-171/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  02.11.2020, во 14:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-40/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.11.2020, во 08:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-138/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.11.2020, во 08:45
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-163/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  03.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-10/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-173/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-20/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  03.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-142/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  03.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-85/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-8/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  03.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-43/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ВПП1-29/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  03.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-81/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  03.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-77/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  03.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-35/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  03.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-197/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-106/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  03.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-13/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  03.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-37/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  03.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-35/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  04.11.2020, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-29/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  04.11.2020, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-33/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.11.2020, во 08:45
 • Ноември
  4

  Предмет: П1-264/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-164/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-4/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: СТ-40/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  04.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-36/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-М-12/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  04.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-222/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: СТ-38/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  04.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: МАЛВП-179/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.11.2020, во 09:30