Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: П4-33/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-166/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:10
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  20.01.2021, во 08:15
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-126/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  20.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П3-1/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-126/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  20.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-126/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  20.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-61/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-33/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-168/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-119/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-256/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-8/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-161/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-212/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-33/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-193/2018

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-60/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-131/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-66/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-213/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-313/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-314/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-51/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница л.м
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ВПП1-87/16

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-176/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-67/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-317/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-164/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-316/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-123/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-318/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-84/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-322/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-333/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-323/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-326/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-321/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-325/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-55/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-324/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-315/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-320/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-56/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-87/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  21.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ВПП1-9/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  21.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-255/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-5/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  21.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-335/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 26
  21.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-38/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-193/2018

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-260/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-332/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-20/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  21.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-201/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-148/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-374/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-328/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-330/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-327/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-329/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-254/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-О-251/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-331/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-О-252/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-332/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-266/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-311/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: О-335/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-310/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-309/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-6/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-230/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-195/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-223/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-312/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-254/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП1-50/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 26
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-51/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-64/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-42/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-14/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  22.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-115/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-72/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  22.01.2021, во 14:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-9/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  22.01.2021, во 14:45
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-126/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-111/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-90/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-96/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-220/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-73/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-36/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 15
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-67/18

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  25.01.2021, во 09:30