Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: П2-24/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  17.09.2021, во 08:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-38/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  17.09.2021, во 08:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-49/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  17.09.2021, во 08:05
 • Септември
  17

  Предмет: П4-33/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  17.09.2021, во 08:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-16/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-126/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-198/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-127/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-209/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-19/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-256/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-130/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-199/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-128/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: К-92/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-17/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-55/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: К-55/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-610/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-М-33/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-33/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-176/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-37/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-2/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-55/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-54/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-15/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-615/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-14/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-229/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП1-58/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-12/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:05
 • Септември
  17

  Предмет: РО-35/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-18/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-617/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 10:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:25
 • Септември
  17

  Предмет: РО-21/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-159/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-259/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-210/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-23/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-44/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-108/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-32/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:40
 • Септември
  17

  Предмет: РО-22/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-620/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-50/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 10:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-623/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-172/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-96/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-145/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-91/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-214/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-186/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-39/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-96/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница л.м
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-22/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  20.09.2021, во 08:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-29/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  20.09.2021, во 08:05
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 08:20
 • Септември
  20

  Предмет: П1-226/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-624/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-127/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П5-1/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-26/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-45/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-227/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-50/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-26/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: К-82/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: К-99/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-247/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-6/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-5/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 100
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П2-7/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П2-22/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-79/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-28/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-101/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-160/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-47/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-60/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-211/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-241/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-287/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-6/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-92/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-49/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: П2-43/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВТС-3/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  21.09.2021, во 08:00
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-53/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-8/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: П1-80/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-625/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-15/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-261/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-278/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Соба 15
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-31/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-162/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-136/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: РО-24/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: РО-28/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-281/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-80/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: П1-21/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: П1-43/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-629/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-631/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-632/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-20/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-132/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-131/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-36/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-88/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:45
 • Септември
  21

  Предмет: К-322/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  21.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-390/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-232/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  21.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП1-50/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-152/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  21.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: П2-58/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: П1-55/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: РО-11/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  22.09.2021, во 08:00
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-37/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  22.09.2021, во 08:05
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-65/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 08:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-33/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 08:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-35/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  22.09.2021, во 08:45
 • Септември
  22

  Предмет: П1-233/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.09.2021, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: П4-43/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-57/21

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  22.09.2021, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: П4-8/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.09.2021, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-11/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.09.2021, во 09:15
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-639/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.09.2021, во 09:15
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.09.2021, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: П5-2/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.09.2021, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-604/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.09.2021, во 09:45
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-607/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: П4-31/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-16/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-269/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-18/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-59/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  22.09.2021, во 10:15
 • Септември
  22

  Предмет: П4-12/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 10:15
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-48/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-609/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.09.2021, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: К-98/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.09.2021, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: РО-19/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: РО-19/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.09.2021, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: П1-73/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.09.2021, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.09.2021, во 10:45
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-51/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 10:45
 • Септември
  22

  Предмет: П1-190/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-25/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  22.09.2021, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-81/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  22.09.2021, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-140/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  22.09.2021, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-7/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  22.09.2021, во 12:15
 • Септември
  22

  Предмет: П2-14/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  22.09.2021, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-129/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.09.2021, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: РО-45/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  22.09.2021, во 13:00
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-26/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.09.2021, во 13:00
 • Септември
  22

  Предмет: П1-207/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  22.09.2021, во 14:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-16/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  22.09.2021, во 20:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-216/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-138/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-214/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-47/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-94/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П5-3/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-48/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-31/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-360/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-58/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  23.09.2021, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-217/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-191/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-212/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-804/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  23.09.2021, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-41/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  23.09.2021, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-62/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-229/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП2-46/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П5-4/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-54/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-495/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-6/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.09.2021, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-44/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  23.09.2021, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП-22/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  23.09.2021, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-215/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-220/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  23.09.2021, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-68/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  23.09.2021, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-52/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 12
  23.09.2021, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-31/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  23.09.2021, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-68/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  23.09.2021, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-М-14/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  23.09.2021, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-218/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.09.2021, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-30/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  23.09.2021, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: П1-257/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  23.09.2021, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-119/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 28
  23.09.2021, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: П2-4/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  24.09.2021, во 08:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-31/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  24.09.2021, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: П4-48/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.09.2021, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-200/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-204/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-234/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-233/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: П2-32/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  24.09.2021, во 08:45
 • Септември
  24

  Предмет: П1-48/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.09.2021, во 08:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-30/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  24.09.2021, во 08:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-19/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-154/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: П4-30/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-202/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-203/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-208/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-205/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-63/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.09.2021, во 09:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-207/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-206/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-149/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-45/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.09.2021, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-59/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.09.2021, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-176/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  24.09.2021, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-56/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.09.2021, во 09:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-107/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-201/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-71/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-1/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-404/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-160/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ТС1-6/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-М-3/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-М-4/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  24.09.2021, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-М-54/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  24.09.2021, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: П4-48/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  24.09.2021, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-95/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  24.09.2021, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-129/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-92/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.09.2021, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-383/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-125/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  24.09.2021, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-106/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  24.09.2021, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-22/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.09.2021, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: ТС1-2/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.09.2021, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: П4-25/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.09.2021, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  24.09.2021, во 14:15
 • Септември
  27

  Предмет: П1-61/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  27.09.2021, во 08:00
 • Септември
  27

  Предмет: П2-3/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.09.2021, во 08:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-88/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-60/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-51/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-216/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-5/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-53/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: К-183/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: П1-59/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: П1-47/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-54/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-55/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-49/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-144/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-40/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: СТ-50/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-60/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-27/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-66/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: К-311/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 17
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-306/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-102/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-131/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-45/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-372/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-26/18

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-92/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-72/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: П2-56/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П4-30/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-61/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-112/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.09.2021, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: П2-7/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-105/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-90/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  28.09.2021, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-505/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  28.09.2021, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: РО-30/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-101/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-28/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  28.09.2021, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: РО-33/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: П1-257/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-М-48/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  28.09.2021, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-223/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: П4-38/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2021, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-42/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-122/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-659/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-173/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-655/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-56/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-125/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: П2-78/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: К-8/17

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-89/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-7/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: П1-152/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-43/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: К-221/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-115/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-174/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-116/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 10:15
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-31/21

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 20
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-177/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-100/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 10:45
 • Септември
  30

  Предмет: П4-18/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-46/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: П2-77/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  30.09.2021, во 13:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-65/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-103/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-10/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-62/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-11/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-119/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-34/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-135/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-123/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-39/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  01.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-133/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  01.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-108/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  01.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-306/20

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  01.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-49/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-134/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-7/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-18/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-654/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-279/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-163/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-161/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-136/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-80/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-317/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-219/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-164/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-162/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-165/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-33/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-54/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-57/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-20/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-44/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-48/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-51/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-52/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-211/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-54/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-237/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-135/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-5/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-51/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  04.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-67/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  04.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-117/21

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  04.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  4

  Предмет: П3-3/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-112/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-73/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-149/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-98/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  04.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-167/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-168/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-148/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-145/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-72/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  05.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-8/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-114/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-55/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-61/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-395/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-1/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-64/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: К-28/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-166/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-169/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-142/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-26/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-223/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-60/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: К-274/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-143/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-38/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-1/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-139/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-М-51/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-М-34/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-77/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-174/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-111/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-500/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: К-147/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-53/2021

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-87/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  06.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-100/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-42/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-95/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-9/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-49/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 18
  06.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-194/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-50/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-145/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-231/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-43/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: К-144/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-58/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-23/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-111/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-8/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-50/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-9/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-183/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-176/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П2-23/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-15/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-140/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-181/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-190/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-41/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-249/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-39/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-38/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-124/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-221/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-182/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П2-33/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-40/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-54/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: РО-10/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-47/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-50/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-179/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-67/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 5
  07.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-242/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-54/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ТС1-4/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-18/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-141/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-71/2021

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  07.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-73/21

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 38
  07.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-239/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-184/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-9/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-51/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-187/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-188/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-151/21

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-189/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-215/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-О-58/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-64/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВП-128/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-111/19

  Судија Ади Усеини, Судница Судница 17
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-134/21

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-186/21

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  08.10.2021, во 10:00