Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  6

  Предмет: П1-252/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  06.07.2020, во 08:00
 • Јули
  6

  Предмет: РО-76/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  06.07.2020, во 08:15
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-80/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2020, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: П2-7/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  06.07.2020, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-59/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2020, во 08:45
 • Јули
  6

  Предмет: П1-78/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  06.07.2020, во 08:45
 • Јули
  6

  Предмет: К-124/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-16/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: П4-9/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: П1-12/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 28
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-237/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-42/2020

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: П1-181/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2020, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: П2-23/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  06.07.2020, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: РО-75/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-99/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-193/2018

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: П4-51/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-23/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-161/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: РО-256/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-67/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-222/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.07.2020, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-111/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  06.07.2020, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.07.2020, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: П3-2/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  06.07.2020, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-172/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.07.2020, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-87/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 10:45
 • Јули
  6

  Предмет: П1-223/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница л.м
  06.07.2020, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-82/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-98/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  06.07.2020, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-ПП-17/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  06.07.2020, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-251/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  06.07.2020, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-7/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  06.07.2020, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: П1-55/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2020, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-19/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.07.2020, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: П1-8/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.07.2020, во 08:45
 • Јули
  7

  Предмет: РО-61/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: КМ-2/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 17
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: РО-65/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП1-24/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: РО-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-22/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.07.2020, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: РО-172/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: П1-197/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП1-25/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-27/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-28/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.07.2020, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП1-20/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВТС-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: П1-27/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: РО-72/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-137/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: П1-265/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП-66/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: КМ-2/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 17
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: П1-259/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.07.2020, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: П1-125/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.07.2020, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-12/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.07.2020, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-235/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  08.07.2020, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВТС-8/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-76/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-52/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-238/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-217/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП1-15/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-83/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: П4-98/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-38/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.07.2020, во 09:45
 • Јули
  8

  Предмет: К-8/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВП-45/2018

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-20/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ТС1-7/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-99/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-16/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.07.2020, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: П2-6/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  08.07.2020, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-137/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.07.2020, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП2-19/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  08.07.2020, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-185/18

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.07.2020, во 10:45
 • Јули
  8

  Предмет: К-95/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.07.2020, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-123/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 08:30
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-154/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 08:30
 • Јули
  9

  Предмет: П1-156/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 08:40
 • Јули
  9

  Предмет: СТ-10/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-37/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВП-176/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-105/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: П4-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 09:15
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: КМ-3/19

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 26
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: П1-94/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: ВПП1-26/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 15
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-152/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-42/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: П1-25/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.07.2020, во 10:00