Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  3

  Предмет: РО-75/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.04.2020, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-12/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  03.04.2020, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: К-134/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2020, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: К-9/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2020, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-256/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  03.04.2020, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: К-40/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2020, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-238/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  03.04.2020, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-30/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  03.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-176/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  06.04.2020, во 08:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-154/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-12/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба л.м
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-6/20

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-61/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-42/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: П4-13/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВТС-1/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П4-30/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-220/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 25
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: К-213/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: К-219/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  06.04.2020, во 12:00
 • Април
  6

  Предмет: К-ПП-17/20

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 34
  06.04.2020, во 12:30
 • Април
  6

  Предмет: П1-258/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.04.2020, во 12:30
 • Април
  6

  Предмет: П4-70/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба л.м
  06.04.2020, во 13:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-146/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  07.04.2020, во 08:30
 • Април
  7

  Предмет: П2-7/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.04.2020, во 08:30
 • Април
  7

  Предмет: П1-188/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-77/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-12/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-155/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: П1-115/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-167/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-60/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: К-223/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: К-24/20

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ВПП1-29/19

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  07.04.2020, во 10:30
 • Април
  8

  Предмет: РО-8/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  08.04.2020, во 08:30
 • Април
  8

  Предмет: П1-10/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.04.2020, во 08:30
 • Април
  8

  Предмет: МАЛВП-19/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  08.04.2020, во 08:45
 • Април
  8

  Предмет: РО-32/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: П1-156/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: К-84/19

  Судија Живко Аврамоски, Судница Судница 15
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: РО-33/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: П1-233/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.04.2020, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: МАЛВТС-8/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.04.2020, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: П1-65/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  08.04.2020, во 10:30
 • Април
  8

  Предмет: П1-158/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  08.04.2020, во 10:30
 • Април
  8

  Предмет: К-45/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  08.04.2020, во 12:00
 • Април
  8

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  08.04.2020, во 12:30
 • Април
  9

  Предмет: П1-50/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  09.04.2020, во 08:30
 • Април
  9

  Предмет: П1-8/20

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  09.04.2020, во 08:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 08:45
 • Април
  9

  Предмет: П4-91/18

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-22/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-72/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: П5-3/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-27/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ВПП2-12/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: К-39/20

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-34/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-28/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-53/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ВПП-92/18

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  09.04.2020, во 10:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВТС-2/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 10:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  09.04.2020, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-178/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.04.2020, во 08:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Ади Усеини, Судница Соба 18
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-235/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П4-69/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-265/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-О-244/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: РО-52/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-31/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 26
  10.04.2020, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-9/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  13.04.2020, во 08:30
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-149/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  13.04.2020, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-Ј-67/19

  Судија Мими Нанушевска, Судница Соба 19
  13.04.2020, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-82/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.04.2020, во 09:00
 • Април
  13

  Предмет: П5-2/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.04.2020, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: П2-56/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: П4-68/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: П1-12/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 25
  13.04.2020, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-17/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: П4-7/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.04.2020, во 08:30
 • Април
  14

  Предмет: ТС1-5/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.04.2020, во 08:30
 • Април
  14

  Предмет: П1-209/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  14.04.2020, во 08:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-95/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: П4-6/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: ВПП2-4/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Судница 32
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: П1-62/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-10/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-123/2019

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: П1-172/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ВПП1-14/20

  Судија Лазо Ѓоргоноски, Судница Соба 32
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: П4-50/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-106/2019

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.04.2020, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-101/2019

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  14.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-10/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: П4-67/19

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Соба 38
  14.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: К-149/19

  Судија Фатмир Даути, Судница Судница 17
  14.04.2020, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: П1-27/20

  Судија Ѓетан Кадриески, Судница Судница 26
  14.04.2020, во 13:00
 • Април
  15

  Предмет: ТС1-7/19

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 08:30