Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: К-524/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-203/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-64/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-155/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-224/2019

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-60/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-412/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-65/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-20/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-170/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-207/2019

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-1/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-165/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-154/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-167/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-168/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-187/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ИЗС-1/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-59/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: К-470/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-179/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-3/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-90/2019

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-36/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-84/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-143/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-27/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-55/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-190/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-27/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-26/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 12:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-63/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-191/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-508/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-41/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 134
  21.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-309/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-293/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-218/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-189/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-27/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-90/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:25
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-61/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-58/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-57/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-54/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-50/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-35/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 09:55
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-61/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-226/2019

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-532/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-73/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-52/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-441/17

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 10:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-510/17

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: СТ-53/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-251/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  21.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: К-525/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-58/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВТС-12/2019

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-366/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-77/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-523/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  22.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-70/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  22.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-509/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-145/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-145/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-145/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-47/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-145/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-65/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-59/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-59/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ТС-1/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-63/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-177/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-206/2019

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-176/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-526/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  22.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-141/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  22.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВТС-14/2019

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  22.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-18/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-144/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-55/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-515/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-34/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  23

  Предмет: К-510/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  23.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  23

  Предмет: МАЛВП-120/2019

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  23.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ВПП2-1/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  23.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-78/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  23.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: КМ-15/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: П4-73/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  23.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-678/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  23.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-656/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  23.01.2020, во 09:05
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-626/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  23.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  23

  Предмет: П2-169/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  23.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-625/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  23.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-624/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  23.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-610/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  23.01.2020, во 09:25
 • Јануари
  23

  Предмет: П2-123/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  23.01.2020, во 09:30