Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-П-1/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-102/20

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-957/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 08:32
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-137/20

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 08:35
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-924/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 08:40
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-933/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 08:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-936/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 08:50
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-940/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 08:55
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-4/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ТС1-15/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-941/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-12/2019

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-959/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 09:05
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-966/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 09:10
 • Јули
  13

  Предмет: ТС-21/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-13/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-199/2019

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-О-281/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-32/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-244/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-О-395/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-28/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-66/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-О-353/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-14/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-202/2019

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: СТ-11/11

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: П2-44/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-33/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.07.2020, во 13:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 14:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-33/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.07.2020, во 14:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 14:05
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 14:10
 • Јули
  14

  Предмет: П4-6/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.07.2020, во 08:00
 • Јули
  14

  Предмет: П1-47/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.07.2020, во 08:15
 • Јули
  14

  Предмет: П1-41/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-211/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-926/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 08:45
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-937/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 08:50
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-939/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 08:55
 • Јули
  14

  Предмет: ТС-1/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: П4-75/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-85/20

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-942/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-945/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:05
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-947/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:10
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-951/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:15
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-952/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:20
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-963/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:25
 • Јули
  14

  Предмет: П2-46/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-964/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-975/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:35
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-981/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:40
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-987/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:45
 • Јули
  14

  Предмет: П2-56/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-217/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-542/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 11:30
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-23/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: П1-24/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-516/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: П4-47/17

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 12:15
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВП-56/2020

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.07.2020, во 14:00
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВП-22/2020

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.07.2020, во 14:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.07.2020, во 14:05
 • Јули
  16

  Предмет: КМ-27/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  16.07.2020, во 08:30
 • Јули
  16

  Предмет: КМ-26/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: КМ-25/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  16.07.2020, во 10:30
 • Јули
  16

  Предмет: КМ-23/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  16.07.2020, во 11:30
 • Јули
  16

  Предмет: П2-53/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  16.07.2020, во 12:00
 • Јули
  16

  Предмет: КМ-35/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  16.07.2020, во 12:30
 • Јули
  17

  Предмет: КМ-34/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  17.07.2020, во 08:30
 • Јули
  17

  Предмет: КМ-3/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  17.07.2020, во 09:00
 • Јули
  17

  Предмет: КМ-22/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  17.07.2020, во 09:30
 • Јули
  17

  Предмет: КМ-33/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  17.07.2020, во 09:30
 • Јули
  17

  Предмет: КМ-8/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  17.07.2020, во 10:00
 • Јули
  17

  Предмет: КМ-36/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  17.07.2020, во 10:30
 • Јули
  17

  Предмет: КМ-6/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  17.07.2020, во 11:00
 • Јули
  17

  Предмет: КМ-28/15

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  17.07.2020, во 12:00
 • Јули
  17

  Предмет: К-251/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  17.07.2020, во 12:00
 • Јули
  20

  Предмет: КМ-28/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.07.2020, во 08:30
 • Јули
  20

  Предмет: П4-19/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  20.07.2020, во 09:00
 • Јули
  20

  Предмет: КМ-29/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.07.2020, во 09:30
 • Јули
  20

  Предмет: КМ-30/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.07.2020, во 10:30
 • Јули
  20

  Предмет: КМ-10/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.07.2020, во 11:00
 • Јули
  21

  Предмет: КМ-31/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.07.2020, во 08:30
 • Јули
  21

  Предмет: КМ-20/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.07.2020, во 09:00
 • Јули
  21

  Предмет: КМ-32/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.07.2020, во 09:30
 • Јули
  21

  Предмет: КМ-38/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.07.2020, во 10:30
 • Јули
  21

  Предмет: КМ-37/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.07.2020, во 11:30
 • Јули
  21

  Предмет: КМ-5/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.07.2020, во 12:00
 • Јули
  22

  Предмет: КМ-47/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  22.07.2020, во 08:30
 • Јули
  22

  Предмет: КМ-46/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  22.07.2020, во 09:30
 • Јули
  22

  Предмет: КМ-44/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  22.07.2020, во 10:30
 • Јули
  22

  Предмет: КМ-45/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  22.07.2020, во 11:30
 • Јули
  23

  Предмет: КМ-43/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  23.07.2020, во 08:30
 • Јули
  23

  Предмет: КМ-42/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  23.07.2020, во 09:30
 • Јули
  23

  Предмет: КМ-41/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  23.07.2020, во 10:30