Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  21

  Предмет: П4-80/18

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  21.05.2019, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-155/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 08:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-156/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 08:50
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-157/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 08:55
 • Мај
  21

  Предмет: РО-44/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-192/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-158/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П2-29/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-159/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:05
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-160/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:10
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-161/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-162/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:20
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-163/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:25
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-85/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-164/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П2-25/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-165/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:35
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-166/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-210/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-167/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-168/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:50
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-169/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:55
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-170/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-12/2019

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-15/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-205/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-172/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 10:10
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-173/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 10:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-174/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 10:20
 • Мај
  21

  Предмет: П2-51/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: П2-51/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: П1-25/19

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  21.05.2019, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-214/2018

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 11:45
 • Мај
  21

  Предмет: П4-11/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница л.м
  21.05.2019, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: СТ-27/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.05.2019, во 13:30
 • Мај
  21

  Предмет: СТ-24/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.05.2019, во 13:45
 • Мај
  21

  Предмет: СТ-19/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.05.2019, во 14:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-171/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 17:10
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-170/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-8/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: СТ-14/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Соба 13
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: СТ-22/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Соба 13
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: СТ-29/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: СТ-1/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 10:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-89/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: К-100/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-87/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: П1-28/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.05.2019, во 11:45
 • Мај
  23

  Предмет: П4-2/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  23.05.2019, во 08:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-88/17

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  23.05.2019, во 08:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-262/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  23.05.2019, во 08:45
 • Мај
  23

  Предмет: К-173/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-6/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-85/17

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-79/17

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-13/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-154/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-176/2018

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: СТ-25/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-84/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П2-48/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-121/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-57/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  23.05.2019, во 11:45
 • Мај
  23

  Предмет: К-30/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.05.2019, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-13/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  23.05.2019, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  23.05.2019, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-335/17

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  27.05.2019, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-90/17

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  27.05.2019, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-175/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 08:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-176/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 08:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-177/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 08:55
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-18/2019

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-206/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-178/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-179/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-180/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-181/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-182/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-183/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:25
 • Мај
  27

  Предмет: РО-109/17

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-184/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-185/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:35
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-186/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-187/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-188/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-189/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 09:55
 • Мај
  27

  Предмет: К-212/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-34/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-190/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-106/17

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-191/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 10:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-192/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 10:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-193/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-194/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 10:20
 • Мај
  27

  Предмет: П1-31/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: П2-135/17

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  27.05.2019, во 11:45
 • Мај
  27

  Предмет: СТ-30/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-41/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  27.05.2019, во 12:00