Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-55/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 08:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-615/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-1/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-744/20

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-33/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС-13/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-130/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-30/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-38/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ОДС-8/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-629/20

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-104/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-39/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-43/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-25/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-101/2020

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-78/2020

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-20/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-37/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-31/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-124/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-35/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-36/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-28/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-124/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-558/20

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ЗАМ-К-15/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС-21/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ЗАМ-К-16/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-45/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 13:05
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ТС-8/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-288/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-287/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-286/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 08:55
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-96/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-131/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-258/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-106/2020

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-285/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-257/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-109/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-95/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-153/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-90/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-149/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-200/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-161/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-14/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-62/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-91/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-35/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-171/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:55
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-76/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-15/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-245/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  26.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: К-555/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-21/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-18/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-17/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  26

  Предмет: П3-5/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-35/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-12/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-47/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  27.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-79/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-125/2020

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-150/2020

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-461/20

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-52/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-58/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-45/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-21/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-70/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: К-722/20

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-90/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-843/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-69/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-68/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-746/20

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-173/2020

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 45
  27.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-171/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ЗАМ-К-18/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  27.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВТС-13/2020

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-160/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  27.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-222/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  27.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-47/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  28.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-518/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  28.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-61/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-101/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-104/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.01.2021, во 08:55
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-108/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П4-11/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П4-11/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П4-43/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  28.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-10/2020

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  28.01.2021, во 09:00