Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  15

  Предмет: К-75/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: П1-39/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-379/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.07.2024, во 09:00
 • Јули
  16

  Предмет: П4-29/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.07.2024, во 09:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-66/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.07.2024, во 11:30
 • Јули
  17

  Предмет: РО-74/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.07.2024, во 08:00
 • Јули
  17

  Предмет: РО-156/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.07.2024, во 08:15
 • Јули
  17

  Предмет: ВПП2-14/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.07.2024, во 09:00
 • Јули
  17

  Предмет: П1-34/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.07.2024, во 09:30
 • Јули
  18

  Предмет: РО-234/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  18.07.2024, во 08:00
 • Јули
  18

  Предмет: ЗАМ-С-1/24

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.07.2024, во 08:45
 • Август
  15

  Предмет: К-226/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  15.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-220/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-222/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: К-225/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-70/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: К-230/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.08.2024, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: К-232/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-235/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: К-236/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  29.08.2024, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: К-239/24

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  29.08.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-466/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-526/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-84/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-440/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-507/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.09.2024, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-46/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.09.2024, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-57/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.09.2024, во 08:45
 • Септември
  3

  Предмет: РО-55/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.09.2024, во 08:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-571/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П4-54/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-392/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-53/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-12/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВТС-17/2021

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-574/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 09:05
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-578/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 23
  03.09.2024, во 09:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-579/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-581/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-583/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 09:25
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-584/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-31/2024

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-14/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-39/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-586/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 09:35
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-588/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: К-409/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: РО-61/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-42/2024

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.09.2024, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: П2-163/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-16/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.09.2024, во 11:45
 • Септември
  3

  Предмет: П2-29/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.09.2024, во 11:45
 • Септември
  3

  Предмет: П2-24/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-56/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-16/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: П1-72/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-542/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП1-3/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-1/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-58/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-57/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-20/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-142/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-59/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.09.2024, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П2-18/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: СТ-25/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.09.2024, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-18/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-5/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  04.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-38/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.09.2024, во 11:45
 • Септември
  4

  Предмет: П4-54/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.09.2024, во 11:45
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП1-2/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-606/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 23
  05.09.2024, во 05:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-109/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-40/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.09.2024, во 08:45
 • Септември
  5

  Предмет: П2-159/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-591/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-60/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: П4-32/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-596/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2024, во 09:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-597/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2024, во 09:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-598/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2024, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-599/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2024, во 09:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-600/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2024, во 09:25
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-603/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-42/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П4-72/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-ТС-1/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-604/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2024, во 09:35
 • Септември
  5

  Предмет: П2-23/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-79/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-27/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-44/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-28/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2024, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: П4-22/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.09.2024, во 11:45
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-18/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2024, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: П3-2/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-452/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  06.09.2024, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП1-1/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  06.09.2024, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: П1-21/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.09.2024, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-22/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.09.2024, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-143/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.09.2024, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-13/2024

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.09.2024, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: П4-34/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.09.2024, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-31/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.09.2024, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: П4-17/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-56/2024

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  10.09.2024, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-24/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.09.2024, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.09.2024, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВТС-11/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВТС-11/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: СТ-ТС-2/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-16/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: П4-8/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-11/2024

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-49/2024

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ВПП1-13/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-53/2024

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  11.09.2024, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-25/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.09.2024, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-25/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.09.2024, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.09.2024, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-88/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.09.2024, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: К-353/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  13.09.2024, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: П1-85/22

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.09.2024, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-653/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-654/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:05
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-655/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-658/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-660/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-662/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:25
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-663/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-667/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-668/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-670/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-675/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-678/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 09:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-679/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-4/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.09.2024, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-683/24

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  13.09.2024, во 10:05
 • Септември
  13

  Предмет: П1-56/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.09.2024, во 11:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-6/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  13.09.2024, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: П1-10/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.09.2024, во 11:45
 • Септември
  16

  Предмет: К-20/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2024, во 08:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-146/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2024, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: П2-8/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.09.2024, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-49/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-49/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-149/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2024, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-26/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.09.2024, во 11:45
 • Септември
  16

  Предмет: К-151/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2024, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-20/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница л.м
  16.09.2024, во 13:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-10/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-19/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-46/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-47/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-48/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-49/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-50/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-51/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 10:15
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-52/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-53/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.09.2024, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-54/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 12:15
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-55/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.09.2024, во 12:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-445/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.09.2024, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-75/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.09.2024, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-146/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  18.09.2024, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-60/2024

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.09.2024, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-19/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.09.2024, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-2/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Судница 4
  18.09.2024, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-443/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.09.2024, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-23/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  19.09.2024, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-86/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2024, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: П4-19/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  19.09.2024, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: РО-81/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2024, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: П5-3/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.09.2024, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  19.09.2024, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-21/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  19.09.2024, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-82/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2024, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-75/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2024, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: П2-128/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.09.2024, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ВПП-162/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  19.09.2024, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: РО-225/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2024, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-225/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2024, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: П1-88/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.09.2024, во 11:45
 • Септември
  20

  Предмет: К-39/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.09.2024, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-20/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.09.2024, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-24/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  23.09.2024, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-6/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.09.2024, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-53/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.09.2024, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-6/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.09.2024, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-19/24

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  24.09.2024, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-204/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  24.09.2024, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: П2-56/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  24.09.2024, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-103/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.09.2024, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-139/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  25.09.2024, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВТС-2/2024

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.09.2024, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-140/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  25.09.2024, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-141/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  25.09.2024, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: РО-142/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  25.09.2024, во 11:45
 • Септември
  25

  Предмет: РО-143/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  25.09.2024, во 12:15
 • Септември
  26

  Предмет: РО-144/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.09.2024, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: П1-57/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.09.2024, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.09.2024, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ТС1-8/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.09.2024, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-145/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.09.2024, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ВПП1-5/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.09.2024, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-147/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.09.2024, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-148/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.09.2024, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-28/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.09.2024, во 11:45
 • Септември
  26

  Предмет: РО-149/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.09.2024, во 11:45
 • Септември
  26

  Предмет: РО-150/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.09.2024, во 12:15
 • Септември
  26

  Предмет: РО-151/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.09.2024, во 12:45
 • Септември
  27

  Предмет: К-454/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.09.2024, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-170/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.09.2024, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-171/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  30.09.2024, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: П4-52/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.09.2024, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-76/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-33/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.10.2024, во 13:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП1-12/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: К-99/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-501/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.10.2024, во 10:31
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-3/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-10/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-35/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-120/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-83/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-6/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-67/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2024, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-26/2024

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-47/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-211/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 9
  08.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П1-30/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  08.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-37/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  08.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К-93/24

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  08.10.2024, во 09:40
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-23/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  08.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-523/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  08.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-108/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  08.10.2024, во 11:45
 • Октомври
  8

  Предмет: ВПП-229/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  08.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-38/2024

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-30/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВТС-6/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.10.2024, во 11:45
 • Октомври
  14

  Предмет: К-64/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  14.10.2024, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П4-15/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  15.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-49/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-81/2023

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  15.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: П2-167/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  15.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: П1-28/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-21/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-226/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-110/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-110/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-110/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-18/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-148/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2024, во 11:45
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-77/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-42/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П2-38/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П2-33/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2024, во 09:15
 • Октомври
  18

  Предмет: П2-35/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-4/24

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  18.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П2-36/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П2-75/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2024, во 10:15
 • Октомври
  18

  Предмет: К-528/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П2-34/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2024, во 11:45
 • Октомври
  21

  Предмет: РОПОВ-2/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.10.2024, во 00:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П3-6/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-2/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.10.2024, во 11:45
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-82/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  24.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-34/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  24.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-13/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  28.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-20/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  29.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-78/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  29.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  29.10.2024, во 11:45
 • Октомври
  31

  Предмет: П4-65/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: П4-60/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: П1-28/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2024, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-183/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.11.2024, во 09:15
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-185/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.11.2024, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-180/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.11.2024, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-182/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.11.2024, во 09:45
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-184/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.11.2024, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-181/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.11.2024, во 10:15
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-179/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.11.2024, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ТС-12/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.11.2024, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-55/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.11.2024, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: П4-55/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.11.2024, во 11:45
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-175/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.11.2024, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: РО-178/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.11.2024, во 12:30
 • Ноември
  6

  Предмет: РО-8/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.11.2024, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П1-30/24

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  06.11.2024, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: РО-25/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.11.2024, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: РО-13/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.11.2024, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: РО-9/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.11.2024, во 10:30
 • Ноември
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-2/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.11.2024, во 11:45
 • Ноември
  6

  Предмет: TСПОВ-1/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.11.2024, во 12:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-46/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.11.2024, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-66/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.11.2024, во 11:45
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-31/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-155/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-174/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-206/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-207/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 11:45
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-159/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-213/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-43/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 12:45
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-198/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.11.2024, во 12:45
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-34/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2024, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-18/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2024, во 09:15
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-27/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2024, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-31/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2024, во 09:45
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-41/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2024, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-19/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2024, во 11:45
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-23/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2024, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-50/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2024, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП1-7/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  28.11.2024, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-2/2024

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.12.2024, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-17/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.12.2024, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.12.2024, во 11:45
 • Декември
  9

  Предмет: СТ-34/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  09.12.2024, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-19/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.12.2024, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-20/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.12.2024, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-30/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.12.2024, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-21/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.12.2024, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-27/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.12.2024, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-28/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.12.2024, во 10:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-7/24

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.12.2024, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-126/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.12.2024, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: К-360/07

  Судија Тони Делев, Судница
  16.10.2207, во 13