Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-652/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 03:30
 • Август
  16

  Предмет: К-312/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  16.08.2022, во 08:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-563/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 08:35
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-О-304/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 08:45
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-582/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 08:47
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-583/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 08:50
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-О-272/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 08:52
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-584/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 08:55
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-592/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 08:57
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-591/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: КМ-20/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  16.08.2022, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-588/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:02
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-587/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:05
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-586/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:07
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-585/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:10
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-616/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:12
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-613/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:15
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-644/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:17
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:20
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-646/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:22
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-650/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:24
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:25
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-618/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:25
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-614/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:27
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-651/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: К-262/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  16.08.2022, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-О-266/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:31
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-652/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:33
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-589/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:35
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:37
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:40
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:42
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-359/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:45
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-693/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: К-315/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  16.08.2022, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-324/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 08:30
 • Август
  17

  Предмет: КМ-23/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: П2-39/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.08.2022, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: П2-56/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.08.2022, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: КМ-13/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: КМ-22/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: П2-70/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.08.2022, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: П2-66/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.08.2022, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-Ј-148/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 08:45
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 08:46
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-91/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 08:47
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-338/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-69/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:02
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-68/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:04
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-71/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:07
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-70/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:09
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-73/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:10
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-72/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:11
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-74/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:12
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-159/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:14
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-160/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:15
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-161/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:17
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-162/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:20
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-163/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:22
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-167/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:24
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-150/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:27
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-387/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-89/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:33
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-212/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:35
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-75/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:37
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-76/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:40
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-96/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:42
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-87/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:45
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-55/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:47
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-О-91/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:50
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-1217/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-318/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 08:30
 • Август
  19

  Предмет: К-319/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 08:30
 • Август
  19

  Предмет: К-303/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 08:30
 • Август
  19

  Предмет: К-323/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: К-332/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-316/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-26/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 08:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-86/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 08:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-1314/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 08:35
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-1037/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 08:37
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 08:41
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-221/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 08:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 08:47
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-339/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 08:50
 • Август
  22

  Предмет: РО-79/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-340/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-43/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:02
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-45/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:05
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-57/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:07
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-96/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:10
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-559/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:11
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-210/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:12
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-1068/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:13
 • Август
  22

  Предмет: РО-43/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-278/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-279/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:17
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:18
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-102/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: РО-99/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:23
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:25
 • Август
  22

  Предмет: РО-44/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 09:25
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-596/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:27
 • Август
  22

  Предмет: РО-132/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-595/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-594/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:32
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-606/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:35
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-605/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:37
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-604/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:42
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-602/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: РО-73/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-601/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:47
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-600/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-599/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:52
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-598/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:55
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-597/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:57
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-487/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:58
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-488/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-50/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-7/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: РО-114/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: К-337/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: К-336/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: П1-73/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-138/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-136/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.08.2022, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: РО-145/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К-327/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: П1-14/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.08.2022, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-1/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-61/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-2/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-62/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-165/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 08:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-164/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 08:47
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-166/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 08:49
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-168/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 08:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-170/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 08:52
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-169/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 08:54
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-172/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 08:56
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-175/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 08:58
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-177/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: П1-35/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-179/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:03
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-178/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:05
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-631/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:10
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-656/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-117/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 9
  24.08.2022, во 09:17
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-146/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 9
  24.08.2022, во 09:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 9
  24.08.2022, во 09:27
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-264/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-671/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:32
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-384/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:35
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-Ј-147/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:40
 • Август
  25

  Предмет: К-304/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 08:30
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-57/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 08:30
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-58/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: К-317/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-51/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-55/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: К-127/20

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-56/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: К-610/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  29.08.2022, во 08:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  29.08.2022, во 08:50
 • Август
  29

  Предмет: П2-87/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: К-321/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: К-246/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: К-296/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ЗАМ-С-4/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Соба 37
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ЗАМ-С-3/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Соба 37
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ВПП2-19/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  29.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 08:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 08:47
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-110/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 08:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-108/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 08:52
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-107/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 08:55
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-103/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 08:57
 • Август
  30

  Предмет: ВПП-2/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: П2-27/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:02
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:05
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:07
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:12
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:17
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:22
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:25
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:27
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: П3-12/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-25/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:32
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-568/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:35
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:36
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-318/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-156/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 10:05
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-149/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-21/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:45
 • Август
  30

  Предмет: П2-12/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: П2-23/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 13:00
 • Август
  30

  Предмет: П2-7/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 13:15
 • Август
  31

  Предмет: К-356/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 08:30
 • Август
  31

  Предмет: К-348/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ВПП-25/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-21/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-38/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-353/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ВПП-32/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: РО-92/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-12/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-102/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: П1-16/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 11:45
 • Август
  31

  Предмет: П3-1/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 12:30
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-216/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 08:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-286/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 08:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-217/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 08:35
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 08:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-228/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 08:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 08:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-222/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 08:55
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП-1/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-352/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: П1-8/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-44/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-331/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  01.09.2022, во 09:01
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:05
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:25
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-355/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: СТ-17/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-414/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:35
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: П4-19/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-357/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: П4-6/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.09.2022, во 11:45
 • Септември
  1

  Предмет: РО-75/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-22/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: ОДС-5/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-530/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-7/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-293/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: КМ-17/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-219/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-182/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 08:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-188/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 08:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-195/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 08:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-198/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 08:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-200/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 08:55
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-213/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-220/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 09:05
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-49/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-290/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-52/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-25/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-23/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.09.2022, во 12:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-607/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 08:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-608/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 08:47
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-593/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 08:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-101/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 08:52
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 08:53
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-114/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 08:55
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-118/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 08:57
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-496/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 08:59
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-14/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-497/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ТС-5/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:02
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-494/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:04
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:05
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:07
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-743/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:08
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-641/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-187/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:17
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-23/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:18
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-29/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:22
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-569/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:25
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:27
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-739/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:28
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1507/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-23/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1418/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:32
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1397/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:35
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1325/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:37
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1321/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:38
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-988/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-967/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:42
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-954/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-881/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:47
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-894/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-926/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:52
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-51/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 11:45
 • Септември
  6

  Предмет: СТ-12/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-53/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-73/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-39/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 08:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-120/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 08:35
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-122/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 08:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-123/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 08:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-129/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 08:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-135/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 08:55
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-138/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: П1-21/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-333/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-140/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 09:05
 • Септември
  7

  Предмет: К-360/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВТС-21/2021

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-298/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ППОВ-1/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  07.09.2022, во 11:45
 • Септември
  7

  Предмет: П3-4/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: СТ-22/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: СТ-3/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.09.2022, во 12:35
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-424/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 08:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 08:35
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 08:40
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 08:45
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-430/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 08:50
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-428/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 08:55
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-427/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-329/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-439/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:05
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-440/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:10
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-441/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:15
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-442/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:20
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-443/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:25
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-358/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-445/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:35
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-448/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:40
 • Септември
  9

  Предмет: К-341/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 08:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-431/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 08:47
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-432/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 08:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-433/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 08:52
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 08:55
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 08:57
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-435/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-267/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-516/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:03
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-206/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:07
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:12
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-212/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:17
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-177/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-178/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:22
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-179/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:25
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-148/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:27
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-147/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-146/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:32
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-145/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-143/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:37
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-142/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:42
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-139/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-135/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:47
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-134/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-133/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:52
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-132/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:55
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-129/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:57
 • Септември
  12

  Предмет: К-309/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-8/2022

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 08:30
 • Септември
  13

  Предмет: РО-102/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.09.2022, во 08:40
 • Септември
  13

  Предмет: ВПП-11/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 08:45
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-2/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: П4-28/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ТС-5/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-70/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-72/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: П2-84/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: П4-1/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-71/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ТС1-10/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: РО-93/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: ТС-7/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 12:15
 • Септември
  14

  Предмет: П5-1/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 08:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-80/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 08:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-127/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 08:47
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-160/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 08:50
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-503/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 08:52
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-623/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 08:55
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-659/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 08:57
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-746/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 08:59
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-747/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-162/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ТС-8/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-748/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:02
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-750/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:05
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-752/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:07
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-758/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:10
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-759/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:12
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-761/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:17
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-762/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:20
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-763/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:22
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-764/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:25
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-765/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:27
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-766/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: П1-68/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-1453/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:32
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-619/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:35
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-7/2022

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-16/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: П2-84/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-313/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: П1-65/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: П1-9/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-56/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.09.2022, во 12:30
 • Септември
  15

  Предмет: П1-47/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 08:30
 • Септември
  15

  Предмет: ТС1-8/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: П1-24/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: РО-70/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: П1-78/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: П5-2/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: П2-60/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-62/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  15.09.2022, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-71/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  16.09.2022, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-284/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-349/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 09:01
 • Септември
  16

  Предмет: П5-5/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 16
  16.09.2022, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: КМ-27/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-104/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: П4-16/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 08:30
 • Септември
  19

  Предмет: РО-71/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-369/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: П1-73/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-85/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: П2-8/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 10:15
 • Септември
  19

  Предмет: К-322/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: РО-81/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.09.2022, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-418/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 08:47
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-421/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 08:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 08:52
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-423/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 08:55
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-671/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 08:57
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-44/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.09.2022, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-672/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-105/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  20.09.2022, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-673/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:02
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-674/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-675/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:07
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-682/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-683/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:12
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-684/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-685/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:17
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-686/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-687/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:22
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-95/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:24
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-43/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:26
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:28
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-58/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-109/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-69/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:32
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:34
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-590/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:36
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-615/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:38
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-643/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-647/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:42
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-664/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.09.2022, во 09:44
 • Септември
  20

  Предмет: П4-9/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-119/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  20.09.2022, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-85/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.09.2022, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: П3-13/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.09.2022, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-57/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  21.09.2022, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-58/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  21.09.2022, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: П3-2/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.09.2022, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-635/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  21.09.2022, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ТС-11/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  21.09.2022, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-51/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-55/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  21.09.2022, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-56/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  21.09.2022, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.09.2022, во 08:05
 • Септември
  22

  Предмет: РО-17/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  22.09.2022, во 08:30