Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-108/2018

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-103/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-297/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-545/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 08:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-529/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 08:55
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-142/2018

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-446/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-461/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 09:05
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-81/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-516/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-215/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-35/18

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ТС-7/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-3/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-47/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-35/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-16/18

  Судија Лорета Горгиева, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-30/18

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-372/18

  Судија Лорета Горгиева, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-156/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 04:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-25/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-47/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 08:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-68/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-242/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 08:55
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-77/17

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-71/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-443/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-361/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-65/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-135/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-М-6/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-107/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-653/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:25
 • Ноември
  20

  Предмет: К-332/18

  Судија Лорета Горгиева, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-82/17

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П5-8/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-167/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-165/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-111/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-163/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВТС-20/2018

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-149/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-76/17

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-143/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-169/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС-9/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-394/18

  Судија Лорета Горгиева, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-100/17

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-371/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-322/18

  Судија Лорета Горгиева, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-78/17

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 11:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ППОВ-1/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.11.2018, во 11:45
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-174/2018

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-345/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-34/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-98/17

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 12:15
 • Ноември
  20

  Предмет: К-381/18

  Судија Лорета Горгиева, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-159/2018

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-356/18

  Судија Лорета Горгиева, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-375/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-40/17

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-99/2018

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПЛ1-П-33/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.11.2018, во 08:15
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-87/18

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  21.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-583/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-115/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 08:50
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-18/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 08:55
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-599/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-54/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-186/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-9/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 09:05
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-182/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-218/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-О-305/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-75/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Соба 10
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПЛ1-П-37/18

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-137/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П2-111/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П2-82/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-147/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-218/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-79/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-288/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВТС-28/2017

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  22

  Предмет: П1-123/17

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: СТ-53/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: П2-152/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: СТ-55/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-74/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-111/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-53/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К-198/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-76/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: СТ-58/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  22.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  22

  Предмет: СТ-57/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-50/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-166/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-56/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-186/2018

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  22.11.2018, во 10:00