Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-73/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 08:45
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-67/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 08:50
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-69/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 08:55
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-68/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-161/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: РО-75/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: СТ-38/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-278/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-36/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:05
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-429/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:10
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-44/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:15
 • Септември
  16

  Предмет: СТ-36/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  16.09.2019, во 09:15
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-34/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:20
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-43/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:25
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  16.09.2019, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-37/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-46/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:35
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-1033/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:40
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-149/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:45
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-215/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:50
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-388/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 09:55
 • Септември
  16

  Предмет: П4-37/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-1031/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-6/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 10:05
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-209/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 10:10
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-205/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 10:15
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-67/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.09.2019, во 10:20
 • Септември
  16

  Предмет: К-276/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  16.09.2019, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-247/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.09.2019, во 11:00
 • Септември
  16

  Предмет: П2-34/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  16.09.2019, во 11:45
 • Септември
  16

  Предмет: ВПП2-28/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-9/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-138/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-519/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 08:55
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-451/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-39/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-48/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-311/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-115/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-508/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:05
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-258/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-968/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-740/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-974/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:25
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-149/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-30/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-999/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  17.09.2019, во 09:35
 • Септември
  17

  Предмет: К-294/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-33/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-1/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-40/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-35/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  17.09.2019, во 11:45
 • Септември
  17

  Предмет: П1-35/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  17.09.2019, во 11:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-85/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 45
  17.09.2019, во 11:45
 • Септември
  17

  Предмет: П2-58/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.09.2019, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-22/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.09.2019, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-39/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  17.09.2019, во 13:45
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП1-9/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-111/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-214/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-120/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-115/2019

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-71/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-280/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  18.09.2019, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-64/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.09.2019, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-242/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 11:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-90/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.09.2019, во 11:25
 • Септември
  18

  Предмет: П2-90/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.09.2019, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-83/17

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 11:45
 • Септември
  18

  Предмет: РО-116/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 11:45
 • Септември
  18

  Предмет: П2-135/17

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 11:45
 • Септември
  18

  Предмет: П4-11/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  18.09.2019, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-84/17

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-102/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-112/2019

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-80/17

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 12:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-98/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 12:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-99/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-53/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Соба лм
  18.09.2019, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-317/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  19.09.2019, во 08:30
 • Септември
  19

  Предмет: ВПП1-10/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 08:30
 • Септември
  19

  Предмет: ВПП-38/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 08:45
 • Септември
  19

  Предмет: К-324/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: П2-56/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: МАЛВП-128/2019

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ВПП-39/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: П2-96/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: П4-17/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 13
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-83/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-34/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-276/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-299/19

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: П2-30/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 11:45
 • Септември
  19

  Предмет: РО-113/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-32/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: П2-52/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: П3-6/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 12:00