Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 08:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-384/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-200/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-27/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-66/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-479/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-354/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-385/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-95/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: П2-136/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-134/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-68/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-41/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-136/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 13:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-41/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 05:18
 • Декември
  11

  Предмет: К-386/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 08:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-25/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 08:45
 • Декември
  11

  Предмет: П3-3/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-423/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-405/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-404/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-421/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-360/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-342/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-97/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-17/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-450/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-392/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: П1-81/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-12/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-87/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 08:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-131/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: П3-1/22

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-136/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.12.2023, во 08:45
 • Декември
  12

  Предмет: К-350/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.12.2023, во 08:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-201/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.12.2023, во 08:50
 • Декември
  12

  Предмет: П2-92/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-50/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-42/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-69/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-78/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-199/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П3-12/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П2-105/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-83/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: П2-85/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-86/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.12.2023, во 09:55
 • Декември
  12

  Предмет: П2-86/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-90/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П4-21/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-280/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: П3-1/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 11:45
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-204/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.12.2023, во 11:45
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-84/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: П4-60/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП1-11/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-406/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  13.12.2023, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-104/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.12.2023, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП-5/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.12.2023, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-33/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: КМ-26/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-61/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-216/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-172/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-137/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: КМ-17/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-69/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: КМ-8/18

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-208/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: П4-25/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-417/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-32/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-225/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-50/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-16/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.12.2023, во 08:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1055/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 08:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1056/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 08:47
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1057/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 08:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1058/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 08:55
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1059/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 08:57
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1061/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-35/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: СТ-ТС-2/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-73/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1-21/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 9
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1062/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:05
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1063/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:07
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1064/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1065/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: П4-27/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.12.2023, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1066/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:17
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1068/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1069/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:25
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1070/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:27
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1071/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1-39/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: П2-118/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1072/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:35
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1073/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:37
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1074/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1311/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1312/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:47
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1313/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1318/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:55
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1320/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 09:57
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1322/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-30/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-100/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-259/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.12.2023, во 10:02
 • Декември
  14

  Предмет: П1-62/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: П2-106/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  14.12.2023, во 11:45
 • Декември
  14

  Предмет: П4-31/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.12.2023, во 11:45
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-61/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.12.2023, во 12:15
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-12/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  14.12.2023, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-76/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.12.2023, во 13:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-23/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.12.2023, во 14:00
 • Декември
  15

  Предмет: П2-11/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.12.2023, во 07:50
 • Декември
  15

  Предмет: П2-11/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.12.2023, во 08:00
 • Декември
  15

  Предмет: П2-38/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.12.2023, во 08:15
 • Декември
  15

  Предмет: П2-38/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.12.2023, во 08:20
 • Декември
  15

  Предмет: К-284/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  15.12.2023, во 08:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-418/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  15.12.2023, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ОДС-5/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.12.2023, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-411/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  15.12.2023, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ВПП2-31/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: КМ-28/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-295/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-400/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  15.12.2023, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-414/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  15.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-196/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  15.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-299/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  15.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: П1-25/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.12.2023, во 13:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-394/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  18.12.2023, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: КМ-7/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 08:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-211/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-102/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-218/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.12.2023, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-213/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 08:47
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-214/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 08:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-246/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 08:55
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-268/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 08:57
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-269/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-28/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-532/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-40/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-257/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-270/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:05
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-271/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:07
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-276/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-278/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-63/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-279/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:17
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-300/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-304/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:25
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-215/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:27
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-216/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-31/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-218/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:37
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-242/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-217/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:42
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-249/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-287/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:47
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-306/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1243/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.12.2023, во 09:55
 • Декември
  18

  Предмет: П2-44/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-82/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-409/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: П2-48/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 11:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-75/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-92/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 12:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-213/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-191/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.12.2023, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-357/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.12.2023, во 08:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-107/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-86/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: П2-146/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-71/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: СТ-39/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  19.12.2023, во 09:01
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-60/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-436/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: П2-110/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-437/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: П2-98/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-370/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-47/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-43/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  19.12.2023, во 11:45
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-92/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  19.12.2023, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-68/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.12.2023, во 14:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-138/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  20.12.2023, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-195/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.12.2023, во 08:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1331/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 08:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1334/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 08:47
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1335/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 08:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1336/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 08:55
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1339/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 08:57
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1343/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-269/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.12.2023, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-33/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.12.2023, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-42/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.12.2023, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-158/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  20.12.2023, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1344/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:05
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1346/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:07
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1347/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:10
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1349/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:15
 • Декември
  20

  Предмет: РО-103/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.12.2023, во 09:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1351/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:17
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1354/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:20
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1356/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:25
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1357/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:27
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1362/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: П1-30/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: СТ-40/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-160/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-10/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1364/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:35
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1365/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:37
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1367/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:40
 • Декември
  20

  Предмет: П2-57/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.12.2023, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1369/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1373/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:47
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1374/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1378/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:55
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1379/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 09:57
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1380/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-95/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: П4-9/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-97/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-157/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-214/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  20.12.2023, во 10:15
 • Декември
  20

  Предмет: РО-162/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-94/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-197/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: П4-49/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.12.2023, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-212/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  20.12.2023, во 11:45
 • Декември
  20

  Предмет: РО-228/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.12.2023, во 11:45
 • Декември
  20

  Предмет: РО-223/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ТС1-6/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-10/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.12.2023, во 12:15
 • Декември
  20

  Предмет: РО-108/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.12.2023, во 13:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-31/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.12.2023, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-105/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.12.2023, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-1/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.12.2023, во 08:45
 • Декември
  21

  Предмет: РО-107/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП1-12/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-201/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-29/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-31/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 09:15
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-32/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-428/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: П4-15/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-73/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: СТ-23/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-98/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: П2-152/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-30/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: П2-152/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 10:01
 • Декември
  21

  Предмет: П2-152/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 10:01
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-40/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.12.2023, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-86/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.12.2023, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: П2-112/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  21.12.2023, во 11:45
 • Декември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 11:45
 • Декември
  21

  Предмет: РО-81/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.12.2023, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: П5-5/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  21.12.2023, во 12:15
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-30/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.12.2023, во 13:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-203/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: К-314/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: РО-216/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  22.12.2023, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-71/2023

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  22.12.2023, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-266/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 11:30
 • Декември
  22

  Предмет: П1-1/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  22.12.2023, во 11:45
 • Декември
  22

  Предмет: П1-38/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  22.12.2023, во 12:00
 • Декември
  25

  Предмет: К-247/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.12.2023, во 08:30
 • Декември
  25

  Предмет: К-291/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  25.12.2023, во 08:30
 • Декември
  25

  Предмет: РО-211/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.12.2023, во 08:45
 • Декември
  25

  Предмет: ТС-5/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.12.2023, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: К-275/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.12.2023, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: К-424/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  25.12.2023, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: К-320/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.12.2023, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: П2-138/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.12.2023, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: П1-56/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.12.2023, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: П4-34/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.12.2023, во 10:30
 • Декември
  25

  Предмет: К-395/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  25.12.2023, во 11:30
 • Декември
  25

  Предмет: РО-119/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.12.2023, во 11:30
 • Декември
  25

  Предмет: РО-91/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.12.2023, во 12:00
 • Декември
  25

  Предмет: РО-208/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.12.2023, во 12:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП-93/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.12.2023, во 08:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП1-7/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.12.2023, во 08:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1384/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 08:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1385/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 08:47
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1386/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 08:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1388/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 08:55
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1389/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: ППОВ-1/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.12.2023, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: П4-47/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.12.2023, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1391/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:05
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1393/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:10
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1396/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:12
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1399/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1406/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:20
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1407/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:25
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1409/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: П4-42/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: П3-6/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: П1-61/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1410/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:35
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1411/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1415/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1418/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1419/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 09:55
 • Декември
  26

  Предмет: П1-27/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-1420/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: РО-202/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-91/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: РО-203/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.12.2023, во 10:15
 • Декември
  26

  Предмет: РО-133/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.12.2023, во 10:30
 • Декември
  26

  Предмет: П4-28/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.12.2023, во 11:45
 • Декември
  26

  Предмет: П2-36/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.12.2023, во 11:45
 • Декември
  26

  Предмет: ТС-9/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.12.2023, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: П2-37/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.12.2023, во 13:00
 • Декември
  27

  Предмет: П2-117/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.12.2023, во 08:30
 • Декември
  27

  Предмет: РО-135/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.12.2023, во 08:45
 • Декември
  27

  Предмет: П2-81/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: П2-30/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-433/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: П1-47/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: П2-134/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.12.2023, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-432/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.12.2023, во 09:40
 • Декември
  27

  Предмет: П2-120/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-177/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: П2-147/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.12.2023, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-419/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.12.2023, во 11:30
 • Декември
  27

  Предмет: П2-127/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.12.2023, во 11:45
 • Декември
  27

  Предмет: П2-93/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.12.2023, во 11:45
 • Декември
  27

  Предмет: П2-142/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.12.2023, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: П2-140/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.12.2023, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: П2-151/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.12.2023, во 13:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1504/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 08:45
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1505/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 08:50
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1506/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 08:55
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1507/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: СТ-42/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  28.12.2023, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1508/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:05
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1509/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:10
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1510/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:15
 • Декември
  28

  Предмет: СТ-41/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  28.12.2023, во 09:15
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1511/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:20
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1512/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:25
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1513/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:30
 • Декември
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-98/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  28.12.2023, во 09:30
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1514/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:35
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1515/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:40
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1516/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:45
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1517/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:50
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-1518/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.12.2023, во 09:55
 • Декември
  29

  Предмет: К-293/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  29.12.2023, во 09:00
 • Декември
  29

  Предмет: К-319/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  29.12.2023, во 09:30
 • Декември
  29

  Предмет: К-382/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  29.12.2023, во 11:30
 • Јануари
  3

  Предмет: К-357/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1333/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1337/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:05
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1338/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:10
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1340/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:15
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1341/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:20
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1342/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:25
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1345/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  3

  Предмет: К-381/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1348/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:35
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1350/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:40
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1352/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1353/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:50
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1355/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 09:55
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1358/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1321/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 10:05
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1326/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1328/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1330/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.01.2024, во 10:20
 • Јануари
  3

  Предмет: К-422/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  4

  Предмет: РО-128/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  4

  Предмет: РО-130/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  4

  Предмет: РО-114/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  4

  Предмет: РО-113/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  4

  Предмет: РО-116/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.01.2024, во 10:45
 • Јануари
  4

  Предмет: РО-127/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.01.2024, во 11:45
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1186/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  5

  Предмет: К-327/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  05.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1188/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:05
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1193/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:10
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1194/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:15
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1196/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:20
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1199/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:25
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1200/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  5

  Предмет: КМ-25/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  05.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1201/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:35
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1203/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:40
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1206/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1210/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:50
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1211/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 09:55
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1212/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1214/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 10:05
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1216/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1217/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  5

  Предмет: ПРК-С-1218/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.01.2024, во 10:20
 • Јануари
  8

  Предмет: РО-139/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  08.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  8

  Предмет: РО-140/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  08.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  8

  Предмет: РО-141/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  08.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  8

  Предмет: РО-142/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  08.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  8

  Предмет: РО-143/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  08.01.2024, во 11:00
 • Јануари
  8

  Предмет: РО-144/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  08.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  8

  Предмет: РО-145/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  08.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  9

  Предмет: РО-210/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  9

  Предмет: П1-54/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  9

  Предмет: К-429/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  9

  Предмет: МАЛВП-139/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  9

  Предмет: П1-53/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: П4-8/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  9

  Предмет: ВПП-137/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  9

  Предмет: СТ-34/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  09.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1401/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1402/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 08:50
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1421/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 08:52
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1422/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 08:55
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1423/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1424/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:05
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1425/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:07
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1426/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:10
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1427/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1428/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:17
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1429/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:20
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1430/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:25
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1431/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:27
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1432/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1433/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:32
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1434/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:35
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-92/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:37
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1435/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:40
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1436/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:42
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1437/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-271/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:47
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1438/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:50
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-355/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:52
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1439/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:55
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1028/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 09:57
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1440/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-48/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ТС-3/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-1131/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.01.2024, во 10:02
 • Јануари
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-46/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  10

  Предмет: СТ-12/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-90/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 12
  11.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВП-63/2023

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  11.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: РО-39/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1220/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  11.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: К-164/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  11.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1276/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:05
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1278/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:10
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1280/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1281/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:20
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1282/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:25
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-185/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: К-262/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  11.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-17/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  11.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВП-45/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1290/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:35
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1292/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:40
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1301/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  11.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1302/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:50
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1307/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 09:55
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1308/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  11.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВТС-11/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1314/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:05
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1315/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1316/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1317/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:20
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1319/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:25
 • Јануари
  11

  Предмет: П1-53/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  11.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1332/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-780/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:35
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-1139/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  11.01.2024, во 10:40
 • Јануари
  11

  Предмет: К-425/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  11.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  11.01.2024, во 11:45
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-45/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  11.01.2024, во 11:45
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-54/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  11.01.2024, во 12:15
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-44/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  11.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-25/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  11.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  12

  Предмет: П2-76/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  12

  Предмет: РО-115/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.01.2024, во 11:45