Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  17

  Предмет: К-623/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 07:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-161/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-160/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП2-26/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-116/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-163/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-463/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-1/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-118/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-97/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-177/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-63/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-34/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-282/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-400/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ТС-9/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-153/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-444/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-180/2021

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1415/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1416/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1413/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1414/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1412/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1411/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1410/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-181/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-159/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1409/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1408/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1407/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1405/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1406/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1404/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1403/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1129/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1401/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1402/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1129/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1128/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1127/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1126/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-107/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-119/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-133/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-148/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-453/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП2-28/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-77/2021

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-73/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-84/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-63/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  20.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-455/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-150/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1035/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-64/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-124/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-62/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-37/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-43/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-75/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-76/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-32/2021

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-115/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-46/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-62/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-82/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-425/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: TСПОВ-1/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-91/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-106/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-96/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-99/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-98/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-47/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1193/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-644/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-655/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-70/2021

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  21.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1194/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 08:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1200/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1201/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1202/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1204/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  21

  Предмет: К-645/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1206/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-20/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-440/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1208/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1209/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1210/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-3/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-207/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-551/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-253/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-647/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-2/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-578/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-21/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-309/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-52/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-494/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П3-14/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-254/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-256/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-243/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-245/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-233/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-316/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-604/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВТС-7/2020

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВТС-12/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-131/2021

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-287/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-286/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-285/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-97/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-284/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-115/2021

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-283/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-282/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-281/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП-23/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-280/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-279/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-289/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-292/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-324/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-323/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП-49/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-128/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-328/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-332/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-332/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-331/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-199/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-329/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  24

  Предмет: К-457/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-150/2021

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-605/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-42/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  24.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  24.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-35/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-35/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-648/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-501/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-86/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-649/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П3-6/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-43/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-652/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-58/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-33/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП2-1/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-65/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-1/19

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-48/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-49/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  26

  Предмет: К-503/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  26.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1377/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1376/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1373/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1374/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1373/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-5/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-441/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-71/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1372/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1371/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1390/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1391/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1390/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1389/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1388/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1394/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1393/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1397/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1396/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1395/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1399/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1400/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1398/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1125/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: К-507/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-143/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-156/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-513/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  26.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-103/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-104/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-105/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-55/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  27.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-168/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-77/20

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  27.01.2022, во 08:35
 • Јануари
  27

  Предмет: К-372/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-77/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П5-2/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-656/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-116/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-116/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-147/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: К-658/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-107/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ЗАМ-С-19/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ЗАМ-С-21/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-186/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-106/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-369/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-37/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-193/2020

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  27.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-176/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  27.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ЗАМ-К-19/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  27.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-92/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-93/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  27.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-68/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ЗАМ-К-20/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  27.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-61/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница л.м
  27.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-420/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  28.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-603/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  28.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-281/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  28.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-661/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  31.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-170/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  31.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-682/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  31.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-74/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-594/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  31.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-107/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  31.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВТС-20/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-380/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  31.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-63/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  31.01.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: П2-121/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  01.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-665/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  01.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-1476/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-1478/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 08:35
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-559/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 08:40
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-1481/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 08:40
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-1482/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-559/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-1554/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-840/19

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 08:55
 • Февруари
  1

  Предмет: П4-57/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: К-667/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-306/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-118/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: СТ-19/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  01.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-1154/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-573/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-1176/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-559/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  1

  Предмет: П1-57/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-151/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: П1-59/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ЗАМ-К-17/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Соба 48
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: П4-72/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-80/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  01.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: П1-70/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Соба 4
  01.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.02.2022, во 12:15
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-51/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  02.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-180/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-1123/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-380/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 08:55
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-236/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-55/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П4-12/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-50/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-299/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-288/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-395/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-91/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-866/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-1053/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-1284/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-1252/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-1308/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-301/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-56/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-364/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-841/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-838/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-57/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-1/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-201/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 10:25
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-248/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-511/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-2/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-58/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-173/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 10:35
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-173/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.02.2022, во 10:35
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-63/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  02.02.2022, во 10:45
 • Февруари
  2

  Предмет: К-592/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  02.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  2

  Предмет: К-295/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-107/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  02.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  02.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-99/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  02.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-671/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1211/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1214/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 08:35
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1215/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 08:40
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1216/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1219/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1222/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 08:55
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1228/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-64/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-680/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-349/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-100/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1229/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1230/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1231/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1233/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-1234/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-123/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: К-673/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: П4-50/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  4

  Предмет: ВПП1-8/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  4

  Предмет: П2-84/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: П2-63/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  04.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВП-65/2021

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  04.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: П1-73/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  04.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: П2-147/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  04.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  7

  Предмет: К-5/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-223/20

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-512/20

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 08:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-367/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 08:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-361/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-137/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-139/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 08:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-251/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-4/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-47/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-614/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  07.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-252/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-355/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-393/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: К-7/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-531/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  08.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-1212/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-1338/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП-107/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-52/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: П5-1/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-973/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-95/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  08.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-1232/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-1342/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-1342/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-1217/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-1168/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-59/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  08.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-54/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-Ј-164/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-Ј-164/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-О-244/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.02.2022, во 10:20
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-60/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  08.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП-13/2021

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  08.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ВПП1-9/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  08.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  9

  Предмет: К-8/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  09.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1237/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 08:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1239/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 08:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1242/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 08:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1243/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1246/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1247/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 08:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1248/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: П1-58/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: МАЛВП-182/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-360/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1250/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1251/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1253/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1254/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1255/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1258/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ВПП-1/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-625/21

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1436/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1435/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1434/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 08:55
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1433/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 08:57
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1432/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 08:58
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1431/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П2-164/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-50/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: МАЛВП-111/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1430/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1429/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:07
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1428/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1427/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:13
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1426/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1425/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:18
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1424/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1423/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1422/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:28
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1421/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1419/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1420/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1418/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-1417/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-63/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-90/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО-90/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  10

  Предмет: РО-123/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  10.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  10

  Предмет: РО-130/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  10.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО-125/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  10.02.2022, во 12:15
 • Февруари
  10

  Предмет: П4-40/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.02.2022, во 12:15
 • Февруари
  10

  Предмет: РО-124/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  10.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  11

  Предмет: П4-33/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  11.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  11

  Предмет: П2-169/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1441/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1442/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1443/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 08:53
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1444/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 08:55
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1312/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-96/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1445/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1445/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1446/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1447/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1448/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:12
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1449/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1450/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:17
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1451/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1452/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1453/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:27
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1454/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: П4-28/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  14.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1455/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1457/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1440/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1439/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:50
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1438/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 09:55
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-1437/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: П2-125/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  14.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  14

  Предмет: П2-152/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  14.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  14

  Предмет: П2-126/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  14.02.2022, во 12:15
 • Февруари
  15

  Предмет: П4-75/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  15.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: П4-21/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-86/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  15.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  15

  Предмет: П2-136/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  15.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-671/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 08:40
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-652/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-682/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-475/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  16

  Предмет: П1-75/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  16.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-850/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-851/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:08
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-852/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-853/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:12
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-907/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-908/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:17
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-909/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-910/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-911/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:28
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-921/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  16

  Предмет: П1-84/20

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  16.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-922/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:32
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-923/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:35
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-925/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:38
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-924/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-926/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:43
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-928/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:45
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-927/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:47
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-929/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:50
 • Февруари
  16

  Предмет: ПРК-С-930/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.02.2022, во 09:55
 • Февруари
  16

  Предмет: П2-138/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  16.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  17

  Предмет: П3-13/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  17

  Предмет: П3-13/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  17

  Предмет: МАЛВП-185/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  17

  Предмет: П4-27/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  17

  Предмет: П4-53/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВТС-13/2021

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-76/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-45/21

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  18.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-172/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.02.2022, во 08:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-150/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-150/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 08:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-169/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 08:50
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-58/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 08:55
 • Февруари
  22

  Предмет: П2-90/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-68/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-91/2021

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-103/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 09:05
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-113/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-130/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-166/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-186/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.02.2022, во 09:25