Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  23

  Предмет: К-261/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 08:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-177/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: КМ-8/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-57/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: КМ-13/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 08:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-235/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-71/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Соба 8
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-9/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-126/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ТС-5/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-85/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Соба 8
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-127/20

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-44/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Соба 8
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-13/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Соба 8
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: СТ-13/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-114/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-129/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-56/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-234/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: П2-33/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-274/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-13/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  26.05.2022, во 08:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-7/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  26.05.2022, во 08:55
 • Мај
  26

  Предмет: РО-136/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Соба 8
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-9/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-8/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-47/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-12/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-42/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-45/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2-42/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-74/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-77/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-194/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-41/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-34/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: РО-35/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ТС-3/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-71/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-262/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-349/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-7/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-219/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-258/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  30.05.2022, во 08:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП1-8/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 08:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-207/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-579/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 08:47
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1379/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 08:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1466/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 08:52
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-187/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  30.05.2022, во 08:55
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-964/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: П4-9/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 7
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-227/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-179/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  30.05.2022, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-181/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 5
  30.05.2022, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-148/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-60/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-92/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: П1-1/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-147/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-142/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-102/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-27/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П4-64/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-140/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:05
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-65/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: РО-99/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-39/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-37/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:25
 • Мај
  30

  Предмет: РО-15/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: П2-157/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-141/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:55
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-644/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:56
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1195/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:57
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-536/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1197/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 11:03
 • Мај
  30

  Предмет: К-530/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-3/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:45
 • Мај
  30

  Предмет: К-11/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: П4-72/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-268/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  31.05.2022, во 08:30
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-8/2022

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 08:30
 • Мај
  31

  Предмет: П5-1/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: ТС-6/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-265/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: П3-13/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: П2-7/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-75/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.05.2022, во 09:15
 • Мај
  31

  Предмет: КМ-12/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-127/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: СТ-3/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-7/2022

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-70/2021

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: П2-39/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: КС-КР-30/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: П2-36/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.05.2022, во 11:45
 • Мај
  31

  Предмет: СТ-33/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: СТ-10/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  31.05.2022, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: СТ-11/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  31.05.2022, во 12:45
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-14/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП2-15/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.05.2022, во 13:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-253/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  01.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-160/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  01.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-170/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 08:35
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-176/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-90/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-94/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-95/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-40/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ТС1-3/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-104/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  01.06.2022, во 09:01
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-96/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  1

  Предмет: К-91/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-402/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  01.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-71/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-264/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  02.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-575/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-968/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:35
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-68/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:46
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-69/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:47
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-70/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-71/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:52
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-72/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-73/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 08:57
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-74/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-1/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-2/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-75/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-78/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:12
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-80/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:17
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-81/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-133/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-83/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:32
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-87/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-88/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:37
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-89/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-91/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:42
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-92/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:52
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-6/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-270/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-93/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  02.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-18/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-21/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  02.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-116/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  02.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-254/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-97/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-99/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 08:35
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-100/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-104/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-105/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-106/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-109/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-252/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-111/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-112/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-113/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-121/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-246/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-126/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  3

  Предмет: К-151/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-372/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-274/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-159/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-153/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 08:46
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-365/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 08:47
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-364/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1033/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 08:52
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-363/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  6

  Предмет: К-440/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП-21/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-361/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:07
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-359/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-358/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1058/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:23
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  6

  Предмет: К-236/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-355/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП-27/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-173/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-354/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-353/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-352/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-351/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-350/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П5-2/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-70/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 10:13
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 10:17
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  6

  Предмет: К-6/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-160/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-611/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-63/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-128/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-131/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 08:35
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-136/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-137/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-138/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-141/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-144/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П3-2/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-368/21

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-46/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-149/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-43/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-44/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ВПП-23/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: СТ-9/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П2-171/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-63/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-40/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-25/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ТС1-4/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-50/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-99/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-82/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 08:47
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-83/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-84/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 08:52
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-85/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-86/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-162/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-1/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-35/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-87/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-88/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:07
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-100/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-101/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:13
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-103/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-102/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-248/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-22/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-63/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-251/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  08.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  8

  Предмет: СТ-15/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  08.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  8

  Предмет: СТ-17/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  08.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  9

  Предмет: П2-11/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-160/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-228/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  09.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П2-174/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-10/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-412/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-47/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: П2-3/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: П4-26/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-637/21

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: МАЛВП-63/2022

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-383/21

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  13.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: КМ-16/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  13.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П1-15/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-Ј-62/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-Ј-62/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-О-106/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1428/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-О-165/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: П3-3/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: П1-78/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: СТ-14/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1252/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-1453/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-О-24/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-Ј-126/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  14.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  14

  Предмет: МАЛВП-194/2021

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: ТС1-20/20

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П4-19/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: П3-14/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  14.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  14

  Предмет: К-223/22

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П2-41/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  14.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-30/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  14.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ВПП-1/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  15.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  15

  Предмет: МАЛВТС-21/2021

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  15.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ТС-5/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  15.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  15.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-38/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  15.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-Ј-99/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-473/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-1532/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:51
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-455/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:52
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:53
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-458/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:54
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-Ј-101/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-464/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:56
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-465/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:57
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:58
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-467/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 08:59
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: РО-1/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-498/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:01
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-499/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:02
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-501/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:03
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-503/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:04
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-504/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-507/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:06
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-485/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:07
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-484/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:08
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-483/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:09
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-277/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-278/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:11
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-190/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:12
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-279/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:13
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:14
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-194/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-193/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:16
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-62/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:17
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-184/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:18
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-183/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:19
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:21
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-478/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:23
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-480/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-481/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:27
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-35/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  16

  Предмет: РО-91/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П4-1/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница л.м
  16.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-115/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-117/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 08:47
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-340/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 08:52
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-512/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П2-28/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:02
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-519/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:07
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-521/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-526/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-527/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:17
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-528/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-532/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:22
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-535/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-536/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-537/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:32
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-539/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-540/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:37
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-541/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-543/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-544/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:47
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-547/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-549/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:52
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-553/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-554/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 09:57
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-557/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  20.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: МАЛВП-47/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-70/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-67/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-72/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  21

  Предмет: П1-24/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ТС1-1/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  21.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-83/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-76/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-81/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-86/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: П1-28/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: П1-28/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-58/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-69/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-88/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  21

  Предмет: РО-89/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  21.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  21

  Предмет: СТ-16/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  21.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  21

  Предмет: СТ-12/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  21.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  22

  Предмет: ПСО-5/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-О-304/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.06.2022, во 08:47
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-1346/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.06.2022, во 08:52
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-О-6/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-О-266/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.06.2022, во 08:57
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-О-272/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ВПП-2/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-458/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  22.06.2022, во 09:02
 • Јуни
  22

  Предмет: П2-84/21

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  22

  Предмет: РО-21/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  22

  Предмет: П2-12/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  22

  Предмет: П2-23/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  22.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  23

  Предмет: ТС1-6/20

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  23

  Предмет: СТ-18/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  23.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  23

  Предмет: МАЛВП-21/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  23.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  23

  Предмет: П4-22/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  23

  Предмет: МАЛВП-38/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  23.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  23.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  23

  Предмет: П1-12/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  23.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  23.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  23

  Предмет: П1-16/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  23.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  23.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-68/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-4/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-6/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-5/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-8/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-109/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-40/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  27.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-199/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-198/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:51
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-196/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:52
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-193/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:53
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-91/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:54
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-95/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-96/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:56
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-210/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:57
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-94/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 08:58
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-93/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-191/2021

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/22

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 4
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-92/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:01
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-221/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:02
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-176/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-347/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:07
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-348/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:08
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-330/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:09
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-338/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-339/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:11
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-340/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:12
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-57/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:13
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:14
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-47/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-45/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:17
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-43/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-44/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:23
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-37/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-70/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:26
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-328/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-31/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  28.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: П2-164/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-559/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-563/21

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:46
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-637/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:47
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-67/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:48
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:49
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-638/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-639/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:52
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-66/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:53
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-45/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-44/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:57
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-65/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 08:58
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-43/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: МАЛВП-31/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ВПП-25/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-56/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:02
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-64/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:03
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-55/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-54/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:07
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-53/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:12
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-565/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:13
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-562/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:14
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-61/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-60/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:17
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-59/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-58/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:22
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-57/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-63/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:26
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:27
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-571/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:28
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-568/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:29
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-567/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: П2-10/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: МАЛВП-29/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ВПП-4/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-37/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: П4-65/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  30.06.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-612/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-611/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 08:47
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-610/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 08:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-609/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 08:52
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-619/22

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 08:55