Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1001/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1002/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 08:47
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1003/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1004/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 08:55
 • Октомври
  2

  Предмет: К-271/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1005/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-13/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1006/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:02
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1007/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1008/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1009/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:12
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1010/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1011/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1012/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:22
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1013/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1014/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-268/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-85/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1015/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:32
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1016/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1017/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1021/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:47
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1018/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1022/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:53
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1019/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-1020/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  02.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  02.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-269/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  02.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-49/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница л.м
  02.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-166/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.10.2023, во 08:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-132/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-275/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-133/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-154/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-313/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-16/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-706/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-86/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-707/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-711/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-713/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-138/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-717/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-718/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-720/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-142/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-81/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-265/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-722/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-723/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-725/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-115/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-727/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-728/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-733/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-129/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-339/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  03.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-734/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-735/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-791/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-153/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  03.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-800/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-801/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-172/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-61/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-684/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-700/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  03.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-145/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-52/2023

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-27/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  03.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-143/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  03.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-16/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  03.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-85/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  03.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-198/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 07:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-121/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 07:50
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-96/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 08:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-98/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 08:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-111/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-117/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-118/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-170/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1023/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1024/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 08:47
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1025/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-133/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1026/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 08:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1027/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 08:57
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1028/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ОДС-2/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-267/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-119/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-71/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1029/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1030/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1031/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:12
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1032/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-120/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1033/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1034/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:22
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1035/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1036/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-121/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-73/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1037/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:32
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1038/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  4

  Предмет: К-227/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  04.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1039/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1040/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:42
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-933/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-122/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-935/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:47
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-934/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-936/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  04.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ОДС-3/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-123/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-74/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-76/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-124/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-125/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-78/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  04.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-9/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-126/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  04.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-49/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-280/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  04.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-134/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: П3-6/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  04.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-20/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП2-18/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-45/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  04.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-137/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-25/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-330/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  05.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-340/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВТС-17/2021

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П5-1/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП2-26/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-2/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-139/2022

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-736/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-224/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-741/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-743/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-744/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-21/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-745/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-747/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-751/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-216/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-106/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-ТС-3/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-328/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  05.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-752/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-753/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-758/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-760/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-761/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-763/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: O1-9/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-333/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-165/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1/2023

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-764/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 10:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-765/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-802/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-803/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-804/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 10:25
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП2-23/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-685/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-22/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-575/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  05.10.2023, во 10:35
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-101/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-65/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  5

  Предмет: O1-14/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-60/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-20/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  05.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-86/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  05.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-94/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: O1-16/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  05.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-159/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  06.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-291/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  06.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-289/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  06.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-285/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  06.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-766/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П1-1/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: КМ-24/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: РО-43/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-770/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-771/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-773/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-779/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-780/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-53/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-783/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-471/22

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: К-317/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  09.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-784/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-787/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-788/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-789/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-795/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-792/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К-295/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К-192/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-О-208/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:05
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-Ј-165/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-О-241/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-О-144/22

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-806/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:25
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-808/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-809/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:35
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-810/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  09.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  9

  Предмет: ОДС-4/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-11/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  09.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-938/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-939/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1075/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 08:55
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1076/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 08:57
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1077/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-293/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-87/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П4-19/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-322/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-81/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1078/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:02
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1079/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1080/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1081/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:12
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1082/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1083/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1084/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1085/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:27
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1086/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-18/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-294/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  10.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-345/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  10.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-80/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1087/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1088/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:37
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1089/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1090/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-79/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1091/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1092/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:52
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1093/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1094/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-164/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-341/23

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-14/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П2-55/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  10.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: П2-59/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  10.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-301/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  10.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-40/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  10

  Предмет: П4-32/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  10.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-139/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1095/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1100/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1101/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 08:55
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1102/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-25/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-140/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-165/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  12.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1103/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1104/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:07
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1105/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1109/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:12
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1110/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1111/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1115/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:22
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1116/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1119/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-141/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-107/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1122/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:32
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1123/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1124/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:37
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1125/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1126/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1127/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1128/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1130/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 09:57
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1131/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ВПП1-12/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-142/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-63/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: СТ-12/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  12.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-143/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-15/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-285/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  12.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-144/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: П2-81/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  12.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  12.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-145/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  12.10.2023, во 12:15
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-146/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-147/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-224/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  13.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-68/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-148/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-149/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВТС-9/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-150/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-151/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  13.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-20/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-40/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  13.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1164/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1161/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 08:47
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1160/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1157/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 08:53
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1156/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 08:55
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1154/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 08:57
 • Октомври
  16

  Предмет: К-303/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1153/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1152/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:03
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1146/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1144/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1142/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:12
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1140/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1134/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:17
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1134/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:17
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-355/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-916/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-918/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:27
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-622/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-164/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-313/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:32
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-380/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-92/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:37
 • Октомври
  16

  Предмет: ЗАМ-К-7/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  16

  Предмет: ЗАМ-К-6/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  16

  Предмет: ЗАМ-К-2/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  16

  Предмет: ЗАМ-К-3/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  16.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: П4-47/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  16.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-262/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  16.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-25/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-20/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-50/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П4-18/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-27/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВТС-2/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П4-6/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  17.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  17.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-85/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  17.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-456/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-875/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1048/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 08:55
 • Октомври
  18

  Предмет: П1-65/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 9
  18.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-46/20

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-120/2022

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВТС-5/2023

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1051/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:05
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-225/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-322/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:17
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-798/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-769/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:22
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-665/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:25
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-502/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:27
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-775/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-83/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-893/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:32
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-862/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-862/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:35
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-847/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:37
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-843/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-831/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:42
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-811/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-995/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:46
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-904/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:47
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-209/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:52
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-693/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:55
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-941/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 09:57
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-271/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  18.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-82/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-65/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  18.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ВПП1-7/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  18.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-308/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-54/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ВПП-78/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  18.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-66/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  19.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-21/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  19.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-40/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВТС-18/2021

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-203/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-314/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-323/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-311/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-212/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  24.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  24

  Предмет: КМ-7/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  24.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  24

  Предмет: К-321/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  24.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-50/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  24.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ТС-18/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  24.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-1/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  24.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-7/2023

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-59/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П3-12/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  24.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-35/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  24.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-319/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  24.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-55/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  24.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  24

  Предмет: СТ-29/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  24.10.2023, во 12:15
 • Октомври
  24

  Предмет: СТ-31/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  24.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-81/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  24.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: СТ-30/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  24.10.2023, во 12:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-20/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/20

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-50/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-201/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-54/21

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-50/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-69/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-17/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  25

  Предмет: СТ-23/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  25.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-94/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  25.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-79/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  25.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-63/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница л.м
  25.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-60/2023

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-107/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-45/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-31/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-541/22

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П3-6/20

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП1-7/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-106/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-329/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П5-1/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  26.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: П2-182/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  26.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-159/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-15/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  26.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-72/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-71/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-71/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  26.10.2023, во 12:31
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-76/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-96/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-75/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-107/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-63/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-61/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  27.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-Ј-51/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.10.2023, во 08:45
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-Ј-60/23

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  30.10.2023, во 08:50
 • Октомври
  30

  Предмет: К-343/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  30.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-357/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  30.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  30

  Предмет: К-331/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  30.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  31

  Предмет: П2-98/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  31.10.2023, во 08:30
 • Октомври
  31

  Предмет: П2-95/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  31.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: П1-77/21

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  31.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-19/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-73/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-20/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2023, во 09:15
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-30/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: П2-73/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  31.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-21/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-27/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: П2-108/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  31.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-28/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2023, во 10:15
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-112/23

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  31.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  31

  Предмет: П2-100/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  31.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  31

  Предмет: П2-121/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  31.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-110/21

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  31

  Предмет: СТ-ТС-2/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  31.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-8/23

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  31.10.2023, во 12:15
 • Октомври
  31

  Предмет: СТ-32/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  31.10.2023, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-158/23

  Судија Катерина Тодорова, Судница Соба 4
  01.11.2023, во 08:30
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-2/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-50/23

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  01.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-64/22

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  01.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-353/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  01.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-914/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-355/23

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  01.11.2023, во 09:01
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-814/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:05
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-816/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-817/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-819/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-820/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:25
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-824/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ТС1-2/22

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  01.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-25/22

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  01.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-827/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:35
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-829/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-830/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-832/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-833/23

  Судија Валентина Даутова, Судница Судница 5
  01.11.2023, во 09:55
 • Ноември
  1