Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-614/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-752/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-758/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:33
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-556/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:34
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-751/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:35
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-748/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-757/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:42
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-750/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-753/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 08:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-746/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-761/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:03
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-755/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-754/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-756/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-749/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:23
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-747/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-573/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:33
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-745/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:35
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-759/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:37
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-119/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-9/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-770/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:46
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-769/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-807/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 09:55
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-768/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-767/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-766/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:13
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:13
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-765/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-764/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-554/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:23
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-428/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-763/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-762/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:33
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-455/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:35
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-391/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-519/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:47
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 10:55
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.12.2022, во 11:05
 • Декември
  13

  Предмет: К/75/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: К/93/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: К/85/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-75/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-76/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-77/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: РО-72/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-84/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К/101/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К/59/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-50/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: К/48/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-35/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1-15/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К/72/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-54/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-57/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-785/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-803/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:33
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-783/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-802/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:37
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-780/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-801/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:42
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-778/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-797/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:47
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-777/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-794/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:53
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-772/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:55
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-787/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 08:57
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-771/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: П3-1/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-789/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:03
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-781/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-793/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:07
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-782/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-791/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:13
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-779/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-798/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:17
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-774/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-795/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:22
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-775/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:25
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-786/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:27
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-773/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-788/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:34
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-784/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-790/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:37
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-776/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-792/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-826/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:47
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-796/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-806/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 09:55
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-805/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-799/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 10:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-804/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-800/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-543/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-38/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 10:25
 • Декември
  15

  Предмет: РО-55/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-37/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-40/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 10:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-794/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-959/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 11:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-117/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 11:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-69/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.12.2022, во 11:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-612/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:25
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-813/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:33
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-809/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-331/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-819/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-820/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:45
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-816/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-814/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 08:55
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-811/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-815/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:05
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-808/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-810/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-818/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:25
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-817/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-574/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-564/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-562/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 09:55
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 10:05
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-577/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-20/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-917/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-58/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: К/87/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: К/73/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.12.2022, во 09:05
 • Декември
  21

  Предмет: К/88/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-607/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:22
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-596/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:23
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-600/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:25
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-32/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-617/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:33
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-821/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:35
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-823/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:40
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-27/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 08:55
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-620/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-824/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 09:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-22/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 09:15
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-456/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 09:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-852/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-702/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-12/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-824/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-450/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 10:35
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-822/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 10:35
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-34/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 10:40
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-518/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 10:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-39/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.12.2022, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: К/49/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.12.2022, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: К/40/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.12.2022, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: К/98/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.12.2022, во 09:30
 • Декември
  29

  Предмет: П1-12/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  29.12.2022, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-870/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:05
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-867/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:10
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-861/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-858/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:20
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-859/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:25
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-857/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-866/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:35
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:43
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-Ј-26/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-825/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-580/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 08:55
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-589/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-Ј-44/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-593/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-Ј-45/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-833/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-853/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-839/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-831/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:25
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-832/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-837/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:35
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-836/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-854/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.01.2023, во 11:10
 • Јануари
  12

  Предмет: К/52/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  12

  Предмет: К/82/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  13

  Предмет: К/103/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.01.2023, во 10:35
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:03
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-183/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:05
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:07
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:10
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:13
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:15
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:18
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:20
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-396/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:23
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-326/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:25
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:28
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:29
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-Ј-52/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-651/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:45
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-Ј-41/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 08:55
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-594/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-565/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-840/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:13
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-523/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-385/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-667/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:22
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-830/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:23
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-Ј-51/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-836/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-828/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-827/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-829/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-835/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-О-23/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-561/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:25
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-834/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:27
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-841/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-838/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:33
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-850/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:35
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-849/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:37
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-844/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-843/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:43
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-842/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-846/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:47
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-845/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-847/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:53
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-851/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:55
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-852/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 10:58
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-848/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.01.2023, во 11:05
 • Јануари
  17

  Предмет: К/86/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  17.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К/80/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  17.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К/170/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  17.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К/95/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:03
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-464/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:05
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:08
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:10
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-524/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:13
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-538/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-567/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:18
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-570/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:20
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-571/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:23
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:25
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-576/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:28
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-579/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:29
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-660/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-О-12/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:35
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-855/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-43/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 08:55
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-865/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-869/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-864/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-868/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-856/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-632/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-533/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-558/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-476/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-636/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-627/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-860/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 10:05
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-862/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-863/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-642/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-54/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.01.2023, во 10:55
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-779/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:02
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-590/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:03
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-804/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:04
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-591/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:05
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-601/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:07
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-605/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-770/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:11
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-631/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:13
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-641/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-654/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:18
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-703/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:20
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-716/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:23
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-726/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:24
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-727/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:25
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-747/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:26
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-755/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:27
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:29
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-696/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-53/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К/1/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.02.2023, во 09:00