Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  15

  Предмет: П2-25/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  15.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К/140/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-63/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К/86/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-60/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: П2-20/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: П5-1/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  15.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К/109/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К/17/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К/32/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-57/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  15.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К/87/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  16

  Предмет: П1-13/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  16.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: К/88/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: К/37/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К/80/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  16

  Предмет: РО-149/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  16.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: РО-158/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  16.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К/25/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К/71/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К/53/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  17.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-64/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-69/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-31/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-67/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  17.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П2-17/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-117/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-120/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  18.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-345/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-344/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-343/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-342/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-341/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-339/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-337/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-336/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-335/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-334/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-332/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-331/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 08:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-329/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-154/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-150/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-327/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-328/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-326/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-346/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-347/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-8/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-349/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-350/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-351/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-352/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-353/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-312/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-21/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-10/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-313/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-314/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-315/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-316/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-317/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:25
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-11/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-318/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-319/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-320/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-321/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-325/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:47
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-322/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-323/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 10:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-324/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-16/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-17/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-19/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-26/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-4/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-74/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-48/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 13:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-147/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.10.2019, во 14:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-51/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-18/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-49/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К/117/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К/68/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-59/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-11/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К/3/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.10.2019, во 10:05
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-127/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-383/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К/58/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-382/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 12:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-381/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 12:20
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-378/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-379/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 12:40
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-380/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 12:50
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-20/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  22.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-384/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-387/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 13:10
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-388/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.10.2019, во 13:20