Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  20

  Предмет: П1-23/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-5/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-64/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-141/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.05.2019, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-158/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.05.2019, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-135/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.05.2019, во 14:10
 • Мај
  20

  Предмет: РО-133/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.05.2019, во 14:20
 • Мај
  20

  Предмет: РО-63/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.05.2019, во 14:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-140/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 08:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-144/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 08:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-146/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 08:20
 • Мај
  21

  Предмет: РО-108/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-76/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-109/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 08:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-110/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-65/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-114/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-77/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-78/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-115/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-118/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-84/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-155/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 10:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-86/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-87/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-88/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-131/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-14/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП2-11/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  21.05.2019, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-79/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-80/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-81/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-85/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-83/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 10:40
 • Мај
  22

  Предмет: РО-82/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.05.2019, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-140/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-158/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 08:35
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-145/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 08:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-17/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 08:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-146/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 08:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-146/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 08:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-79/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 08:52
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-147/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 08:55
 • Мај
  27

  Предмет: РО-154/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-59/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:03
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-74/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-66/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:07
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-69/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-67/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-58/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:18
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-63/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-222/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:22
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-20/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:25
 • Мај
  27

  Предмет: РО-8/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-123/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-152/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-151/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-150/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 09:55
 • Мај
  27

  Предмет: П2-4/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-135/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-10/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-22/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 10:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-6/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-87/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-11/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-92/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 10:35
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-26/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 10:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-25/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 10:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-82/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 10:55
 • Мај
  27

  Предмет: РО-16/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-37/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-157/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 11:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-141/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 11:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 11:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО-17/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-13/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-19/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-26/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-74/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.05.2019, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-165/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-46/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.05.2019, во 14:00
 • Мај
  28

  Предмет: К/4/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.05.2019, во 08:30
 • Мај
  28

  Предмет: К/140/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.05.2019, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-П-3/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.05.2019, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-22/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.05.2019, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К/17/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-48/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-152/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.05.2019, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К/37/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.05.2019, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К/109/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.05.2019, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: К/41/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.05.2019, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К/18/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.05.2019, во 08:30
 • Мај
  29

  Предмет: К/18/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.05.2019, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-111/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  29.05.2019, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-40/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  29.05.2019, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-41/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  29.05.2019, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К/23/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.05.2019, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-3/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  29.05.2019, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-5/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  29.05.2019, во 11:00