Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-779/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:02
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-590/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:03
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-804/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:04
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-591/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:05
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-601/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:07
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-605/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-770/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:11
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-631/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:13
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-641/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-654/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:18
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-703/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:20
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-716/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:23
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-726/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:24
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-727/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:25
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-747/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:26
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-755/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:27
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:29
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-696/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-531/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:35
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-878/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-871/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-879/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 08:55
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-43/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-730/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-699/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-875/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-872/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-692/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-874/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-887/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-50/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-47/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-886/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-884/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-883/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:41
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-882/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:42
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-885/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-881/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-880/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:51
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-877/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-17/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-48/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-876/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 10:05
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-53/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-25/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-51/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-466/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-536/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-456/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-27/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-917/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-29/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-65/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  31.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-68/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  31.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-29/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  31.01.2023, во 14:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:02
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:05
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:07
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:10
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:13
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:15
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-183/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:17
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:20
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:23
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-934/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-935/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:35
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-940/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:40
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-939/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-938/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:50
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-937/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 08:55
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-936/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-67/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  01.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-554/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-552/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-734/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-46/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  01.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-262/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-170/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-733/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-Ј-59/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-Ј-60/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-О-27/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-Ј-14/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К/76/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П1-17/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  02.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-51/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  03.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К/1/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-908/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-906/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 08:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-39/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 08:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-899/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 08:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-895/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 08:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-905/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 08:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-888/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 08:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-898/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-891/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-889/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-897/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-902/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-896/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-894/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-903/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-890/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-901/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-892/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-25/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-26/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-55/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-56/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-909/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-674/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-526/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-709/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-441/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К/75/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  08.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: К/93/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  08.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: К/85/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-78/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-76/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ВПП1-16/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К/101/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К/103/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К/106/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К/4/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-538/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:03
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-570/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:07
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-576/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-579/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:13
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-464/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-571/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:17
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-910/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-927/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-912/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-923/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-916/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-921/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 08:55
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-75/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-924/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-918/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-57/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-911/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-913/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-922/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-76/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-708/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-919/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-915/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-914/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-920/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-917/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-925/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-77/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-928/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-929/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-930/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-931/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-932/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-72/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-933/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-5/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-735/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-767/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  13

  Предмет: РО-84/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  14

  Предмет: П4-1/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-67/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО-66/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  14.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  15

  Предмет: РО-54/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  15.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К/48/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: П2-23/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  15.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К/87/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  16

  Предмет: К/88/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  16

  Предмет: К/77/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-765/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-27/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 08:33
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-802/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 08:35
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-4/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 08:40
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-38/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 08:45
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-1/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 08:50
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 08:55
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-724/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-941/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-942/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-943/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-3/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-2/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-119/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-732/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-756/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-7/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-14/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-24/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-30/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-15/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-62/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-О-29/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  21

  Предмет: К/110/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-77/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  21.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-69/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  21.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К/52/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П3-4/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  22.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К/9/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-70/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  22.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-40/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  22.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ВПП1-15/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  23.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-21/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  23.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ВПП1-13/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  23.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: К/49/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-61/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  23.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-9/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  23.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-64/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  24.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 08:25
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-949/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-667/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 08:33
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-950/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 08:35
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-951/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 08:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-952/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 08:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-953/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 08:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-954/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 08:55
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-955/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-74/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  27.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-956/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-957/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-960/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-961/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-64/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-73/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  27.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-65/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-66/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-40/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-71/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  27.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-744/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-285/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-687/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:22
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:26
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-494/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:27
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-70/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  27.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-391/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-37/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-69/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  27.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П2-2/23

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  28.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-79/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  28.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К/68/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-78/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  28.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-85/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  28.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-88/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  28.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-63/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  28.02.2023, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-21/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.03.2023, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К/86/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.03.2023, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К/80/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.03.2023, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-55/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.03.2023, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К/170/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.03.2023, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К/104/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.03.2023, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П2-1/23

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.03.2023, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: П5-3/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.03.2023, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К/33/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2023, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-3/23

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.03.2023, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.03.2023, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-58/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.03.2023, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-57/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.03.2023, во 09:15
 • Март
  3

  Предмет: РО-59/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.03.2023, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: РО-61/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.03.2023, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-60/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.03.2023, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-596/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 08:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-612/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-793/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 08:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-946/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 08:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-945/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 08:45
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-1/23

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.03.2023, во 08:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-947/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 08:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-944/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 08:55
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-948/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-2/23

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.03.2023, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:05
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-573/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-959/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-3/23

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.03.2023, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-620/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-518/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-822/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-63/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 09:50
 • Март
  6

  Предмет: РО-4/23

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.03.2023, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-958/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-826/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 10:10
 • Март
  6

  Предмет: РО-89/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.03.2023, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-387/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-749/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 10:20
 • Март
  6

  Предмет: К/73/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-88/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.03.2023, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-61/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-87/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.03.2023, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-694/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-794/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.03.2023, во 10:50
 • Март
  7

  Предмет: ВПП-31/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  07.03.2023, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-67/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  07.03.2023, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: П1-15/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  07.03.2023, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.03.2023, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-О-30/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.03.2023, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: К/7/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  14.03.2023, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: К/6/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  14.03.2023, во 09:00
 • Март
  14

  Предмет: К/8/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  14.03.2023, во 09:30
 • Март
  14

  Предмет: К/9/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  14.03.2023, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К/96/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2023, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: К/95/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2023, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: К/107/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2023, во 11:00
 • Март
  16

  Предмет: К/72/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.03.2023, во 09:00
 • Март
  16

  Предмет: К/97/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.03.2023, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: К/5/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.03.2023, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: К/38/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.03.2023, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-577/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 08:33
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-27/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 08:35
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-866/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 08:40
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 08:43
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-523/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 08:45
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-843/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 08:50
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-26/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 08:55
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-11/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-16/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 09:05
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-22/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 09:10
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-8/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 09:15
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-20/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 09:20
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-9/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 09:25
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-757/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-41/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 09:35
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-993/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-18/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 10:05
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-10/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 10:10
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-5/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 10:15
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-12/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 10:20
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-34/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2023, во 11:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-40/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-39/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 08:35
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-34/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 08:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-32/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 08:45
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-33/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 08:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-38/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 08:55
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-37/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-36/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:05
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-31/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-35/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-50/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:20
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-48/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:24
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-49/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:25
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-45/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-44/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:35
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-46/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:37
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-43/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-42/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:45
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-41/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-29/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 09:55
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-15/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-2/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:05
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-25/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-21/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-17/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:20
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-13/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:23
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-19/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:25
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-28/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-23/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:35
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-47/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1/23

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2023, во 10:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-18/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-594/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  11

  Предмет: К/98/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: К/73/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.04.2023, во 09:00