Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: К/139/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП2-3/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-95/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-97/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.02.2019, во 08:40
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-152/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-1/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-65/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-99/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-31/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-31/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К/140/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: КС-КР-2/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: КС-КР-5/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-124/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К/79/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К/1/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-12/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К/35/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-66/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-62/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К/132/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К/13/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К/6/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К/5/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-217/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-129/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-11/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-227/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-118/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 08:35
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-20/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 08:40
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-21/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 08:50
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-16/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 08:55
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-233/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-15/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-14/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-222/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-22/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-63/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:35
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-59/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-58/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-57/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-56/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 09:55
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-13/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-12/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:05
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-54/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:05
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-17/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-18/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:25
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-О-1/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-51/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:35
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-48/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-47/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-123/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-200/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-168/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-О-44/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К/133/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-13/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  26.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К/4/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К/3/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-17/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  26.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К/7/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К/2/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К/66/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-63/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-1/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-2/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-154/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-9/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-12/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-18/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: К/52/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-15/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-5/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-7/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-8/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-10/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-11/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-17/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-16/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-19/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2019, во 14:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К/82/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П2-3/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-131/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К/150/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К/109/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-68/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-145/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К/18/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-69/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-2/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-21/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-1/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-158/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-70/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-157/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2019, во 13:30