Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  4

  Предмет: К/5/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.03.2021, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-248/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К/177/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-256/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К/18/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К/176/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К/5/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: К/18/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-161/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-163/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  05.03.2021, во 13:15
 • Март
  9

  Предмет: К/8/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: К/196/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-3/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-1/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 08:30
 • Март
  10

  Предмет: К/9/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.03.2021, во 08:30
 • Март
  10

  Предмет: К/10/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-12/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-252/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-4/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-1/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: П2-5/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-4/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  10.03.2021, во 12:45
 • Март
  11

  Предмет: К/3/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.03.2021, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-102/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-103/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: К/202/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-104/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-105/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-39/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-325/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 08:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-13/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 08:35
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-121/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 08:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-181/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 08:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 08:45
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-112/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-12/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-24/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:20
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-9/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:35
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-О-6/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:45
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-25/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:50
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-26/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 09:55
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-27/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-28/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:05
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-16/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:10
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-15/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:20
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-23/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:25
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-17/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-Ј-8/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:31
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-18/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:35
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-19/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-20/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:45
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:50
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-10/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 10:55
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-11/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 11:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-4/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 11:05
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-Ј-34/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.03.2021, во 08:30
 • Март
  16

  Предмет: П5-1/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 09:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.03.2021, во 09:30
 • Март
  17

  Предмет: К/162/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-106/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 09:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-8/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  17.03.2021, во 09:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-240/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-107/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: К/203/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-108/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-11/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  17.03.2021, во 11:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-109/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 11:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-110/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: П2-27/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  17.03.2021, во 11:30
 • Март
  18

  Предмет: РО-213/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: РО-210/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  18.03.2021, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: К/184/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.03.2021, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: К/183/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.03.2021, во 09:35
 • Март
  18

  Предмет: ПЛ1-П-9/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: К/4/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: К/137/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.03.2021, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: РО-239/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-31/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-30/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 08:40
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 08:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-36/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 08:50
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-32/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: К/178/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:03
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:05
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-39/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:10
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-40/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:15
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-41/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:20
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-42/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:25
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-49/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-50/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:35
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-51/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:40
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-54/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-55/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:50
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-56/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 09:55
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-33/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-34/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 10:05
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-35/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 10:15
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-57/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 10:20
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-2/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-3/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 10:35
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-172/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 10:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-224/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2021, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: РО-162/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  23.03.2021, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К/58/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.03.2021, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-164/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  23.03.2021, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: РО-165/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К/195/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К/172/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  23.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: К/35/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: П2-6/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: МАЛВП-11/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: П1-1/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: МАЛВП-1/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  24.03.2021, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-2/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  25.03.2021, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: К/19/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.03.2021, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: К/11/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.03.2021, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: П1-3/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  25.03.2021, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-3/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  25.03.2021, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-248/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  25.03.2021, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К/4/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.03.2021, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К/28/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-256/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К/14/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.03.2021, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: К/17/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.03.2021, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-249/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  25.03.2021, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-44/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 08:25
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-120/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 08:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-233/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 08:35
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 08:45
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-43/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 08:50
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-52/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 08:55
 • Март
  29

  Предмет: РО-258/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  29.03.2021, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-46/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:05
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-45/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:10
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-47/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:15
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-48/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:20
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-58/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:25
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-59/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-60/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:40
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-61/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:45
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-62/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 09:50
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-63/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-64/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 10:05
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-65/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 10:10
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-66/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 10:20
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-12/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 10:45
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-6/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2021, во 11:00
 • Март
  29

  Предмет: ПЛ1-П-5/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  29.03.2021, во 11:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-245/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  29.03.2021, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: К/12/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.03.2021, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: К/21/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.03.2021, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К/101/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  30.03.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: К/99/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.04.2021, во 08:30
 • Април
  1

  Предмет: К/17/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.04.2021, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-78/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 08:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-77/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 08:35
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-74/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 08:40
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-73/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 08:45
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-69/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 08:50
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-68/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-67/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:05
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-75/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:10
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-76/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:15
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-70/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:20
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-71/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-72/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:35
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-91/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:40
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:45
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-83/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:50
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-94/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 09:55
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-96/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 10:05
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-100/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 10:10
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-248/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 10:15
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-84/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 10:25
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-40/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-177/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 11:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-579/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 11:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-583/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.04.2021, во 11:45
 • Април
  6

  Предмет: К/201/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.04.2021, во 08:30
 • Април
  6

  Предмет: К/7/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.04.2021, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: К/6/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.04.2021, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: К/104/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.04.2021, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: К/174/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.04.2021, во 11:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-81/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 08:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-89/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 08:35
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-85/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 08:40
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-87/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 08:50
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 08:55
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-88/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:05
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-98/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:10
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-101/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:15
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-80/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:20
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-79/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:25
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-95/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-86/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:40
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-90/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:50
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-109/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 09:55
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-103/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 10:05
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 10:10
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-107/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 10:15
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-106/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 10:20
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 10:25
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-102/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 10:35
 • Април
  13

  Предмет: К/104/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.04.2021, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: К/97/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.04.2021, во 10:35
 • Април
  15

  Предмет: К/139/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-204/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-121/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 08:35
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-120/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 08:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-116/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 09:05
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-115/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-114/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 09:25
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-2/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  27

  Предмет: К/166/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.04.2021, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К/117/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  01.06.2021, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К/1/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.07.2021, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: К/166/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2022, во 10:30