Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-411/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-127/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  24.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-64/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 08:35
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-65/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 08:40
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-66/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 08:50
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-О-6/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-О-3/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:10
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-О-4/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-62/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:25
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-170/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-491/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-557/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-549/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-13/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-532/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 10:05
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-11/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-54/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-564/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 10:50
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 11:40
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-12/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 11:45
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-О-24/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-397/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 12:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-22/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-11/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  24.02.2020, во 13:30
 • Февруари
  25

  Предмет: К/120/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-20/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  25.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К/76/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-17/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: К/68/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-89/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  26.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К/6/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-72/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  26.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  26.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-18/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  26.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К/100/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-186/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-6/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.02.2020, во 13:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-3/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К/73/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-82/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-76/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  28.02.2020, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-579/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-230/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 08:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-587/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-583/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-569/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-466/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-20/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-509/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:25
 • Март
  2

  Предмет: РО-193/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-78/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-79/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-80/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-83/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:46
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-88/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-90/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:55
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-90/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-89/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-91/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 10:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-92/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-9/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: П1-8/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-144/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-26/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-56/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-573/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 12:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-381/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 12:20
 • Март
  3

  Предмет: К/5/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.03.2020, во 08:30
 • Март
  3

  Предмет: К/4/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: П2-36/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-91/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К/3/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К/9/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К/8/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.03.2020, во 10:05
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-85/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  03.03.2020, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К/108/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.03.2020, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: К/140/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.03.2020, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-16/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.03.2020, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К/113/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.03.2020, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: К/115/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.03.2020, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: П5-2/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  06.03.2020, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-179/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  06.03.2020, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: П2-32/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  06.03.2020, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: К/12/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.03.2020, во 08:30
 • Март
  10

  Предмет: К/11/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.03.2020, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП-1/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-9/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-11/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П1-19/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: П2-2/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-11/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-9/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: П4-5/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-78/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  12.03.2020, во 13:00
 • Март
  13

  Предмет: К/37/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.03.2020, во 10:00