Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  15

  Предмет: К/107/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  15

  Предмет: П4-3/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К/37/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П2-22/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К/97/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  15

  Предмет: УО-5/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-21/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 15:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-98/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  16.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  16.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: КС-44/2018

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  16.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-95/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-97/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-62/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-63/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  16.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-28/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  16.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-86/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  16.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-82/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  16.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-16/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 08:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-14/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 08:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-180/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-183/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 08:35
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-143/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-123/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 08:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-163/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 08:55
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-170/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-173/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:05
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-174/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-175/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-178/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:16
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-182/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:17
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-176/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-177/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:25
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-191/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:28
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-179/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-181/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:35
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-48/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-136/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-22/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 10:55
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-164/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-80/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-34/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К/76/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-74/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-9/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2-23/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-20/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-56/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-20/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-57/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К/80/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-58/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К/87/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К/82/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.11.2018, во 08:35
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-13/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К/78/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-45/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-26/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К/92/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПЛ1-П-10/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К/113/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К/98/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: К/112/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-85/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-51/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: К/5/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-48/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К/115/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  22

  Предмет: П2-26/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  22

  Предмет: К/72/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-192/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-О-49/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 08:40
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-О-50/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  26

  Предмет: П2-18/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  26.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-195/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-196/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-23/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-197/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-О-51/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: МАЛВП-44/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  26.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-О-15/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  26

  Предмет: К/63/15

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-О-37/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-19/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-57/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-88/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.11.2018, во 13:35
 • Ноември
  27

  Предмет: МАЛВП-77/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  27

  Предмет: К/1/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  27

  Предмет: П1-25/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  27

  Предмет: К/109/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: МАЛВП-36/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: ПЛ1-П-12/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  27

  Предмет: К/130/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  27

  Предмет: РО-59/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  27

  Предмет: К/117/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  27

  Предмет: РО-60/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  27

  Предмет: РО-99/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: К/124/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-50/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-77/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.11.2018, во 10:00