Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-117/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-16/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:17
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:19
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-26/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-61/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:25
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-170/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-57/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-19/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:45
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-37/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-17/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-14/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 08:55
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-88/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-120/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 09:05
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-25/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 09:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-28/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-47/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.08.2018, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ВПП-1/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  29.08.2018, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-61/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-58/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: РО-34/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-56/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: РО-36/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-57/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 10:05
 • Август
  30

  Предмет: РО-65/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-22/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-27/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-21/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  30.08.2018, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-16/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-22/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-9/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-60/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-79/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-10/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-80/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-71/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-82/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 10:25
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-86/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-15/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 10:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-18/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-11/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-21/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 12:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-17/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-11/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2018, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-74/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-52/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-28/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: П4-3/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-7/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-19/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2018, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-76/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: К/39/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-15/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-23/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: К/18/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2018, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-26/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-29/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 12:45
 • Септември
  4

  Предмет: РО-96/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2018, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: К/86/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2018, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-98/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2018, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: К/3/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-26/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К/66/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2018, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-19/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  05.09.2018, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-77/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  05.09.2018, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: К/1/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.09.2018, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-21/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  06.09.2018, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-13/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  06.09.2018, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К/6/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.09.2018, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-16/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  06.09.2018, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К/31/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.09.2018, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К/52/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.09.2018, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: К/111/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.09.2018, во 08:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-59/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К/28/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.09.2018, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-60/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-24/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  07.09.2018, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-24/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  07.09.2018, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-25/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  07.09.2018, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-25/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  07.09.2018, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-28/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  07.09.2018, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-28/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  07.09.2018, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-64/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-62/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-63/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-53/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  07.09.2018, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-54/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  07.09.2018, во 14:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-81/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-76/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 08:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-74/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 08:50
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-77/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 08:55
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-69/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-67/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 09:10
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-80/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 09:15
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-85/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 09:25
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-84/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-83/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 09:45
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-87/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 09:50
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-75/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-73/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 10:10
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-72/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2018, во 10:15