Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-872/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-162/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1020/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:32
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-969/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-248/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:37
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-266/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-268/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:42
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:43
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-13/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-284/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:47
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-282/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-279/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:52
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 08:55
 • Јули
  4

  Предмет: РО-24/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-987/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-995/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:13
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-998/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-131/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:17
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-997/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1000/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-267/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:27
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-4/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-272/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-271/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:32
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-270/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-269/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:37
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-275/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:42
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-281/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:48
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-283/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:52
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-254/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:53
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-5/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 09:55
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-6/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1003/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 10:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-952/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 10:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-959/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-250/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 10:33
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-979/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-209/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.07.2022, во 11:05
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-14/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: К/45/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: ЗАМ-С-2/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-27/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: К/59/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: К/8/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К/17/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: К/42/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: К/76/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.07.2022, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: К/102/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К/174/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К/43/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: К/48/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-440/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:25
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1008/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:32
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-291/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:42
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1007/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:47
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-918/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1031/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:52
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 08:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-293/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП1-3/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:04
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:10
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-320/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:13
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:17
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-290/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:20
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:25
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-298/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:27
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:37
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-301/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 09:57
 • Јули
  7

  Предмет: П2-8/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-284/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:05
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-757/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:10
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:12
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-895/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-711/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:20
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:23
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-522/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:25
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-83/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:33
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:37
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-322/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:42
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-28/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:52
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-318/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-3/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 10:57
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-26/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.07.2022, во 11:05
 • Јули
  8

  Предмет: РО-26/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-12/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-733/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-609/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:25
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-856/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:29
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-991/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:32
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-323/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:35
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-390/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:37
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-10/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:39
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-331/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:40
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-327/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:50
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 08:55
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-328/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:05
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:10
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:20
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:22
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-326/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:25
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-714/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:27
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-324/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-2/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:36
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-16/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:50
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-15/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 09:55
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-29/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 10:35
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 10:40
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 10:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-259/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.07.2022, во 10:50
 • Јули
  12

  Предмет: К/49/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: К/1/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  15.07.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-3/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  29.08.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-4/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 08:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-24/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-20/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:15
 • Септември
  1

  Предмет: РО-22/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:15
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-6/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-9/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-28/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-65/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-67/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.09.2022, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-66/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-938/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:02
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-709/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:03
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-550/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-945/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:07
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:08
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-943/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:09
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-523/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-949/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:11
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-687/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:13
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-524/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-688/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:18
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-526/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-955/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:21
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:22
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-607/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:25
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-827/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:27
 • Септември
  5

  Предмет: РО-21/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-340/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 08:55
 • Септември
  5

  Предмет: РО-85/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:25
 • Септември
  5

  Предмет: РО-68/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-22/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-352/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-377/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-373/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 09:55
 • Септември
  5

  Предмет: РО-69/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-372/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-545/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:23
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:25
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-70/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-365/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-364/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-363/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:55
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-358/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 10:57
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-359/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-71/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-977/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 11:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-569/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 11:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-970/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 11:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-225/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 11:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-7/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 11:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-11/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.09.2022, во 11:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-73/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-74/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-78/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-79/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-2/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 14:00
 • Септември
  6

  Предмет: К/122/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.09.2022, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: К/55/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-27/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П3-1/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П2-10/22

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К/14/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-25/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП1-10/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К/29/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: П2-11/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: П2-28/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-76/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К/49/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К/61/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.09.2022, во 09:15
 • Септември
  7

  Предмет: РО-77/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: К/38/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-75/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: К/19/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-72/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-84/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1006/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:03
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1018/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:04
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-985/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-88/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:07
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-70/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:09
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-65/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-63/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:13
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-36/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-112/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:17
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-135/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-968/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:22
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-150/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:25
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:27
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-183/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:28
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-226/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-25/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-400/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:37
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:47
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-142/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:52
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-383/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 08:55
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-384/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-385/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-402/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:07
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-399/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-398/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-396/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:25
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-394/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-391/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-390/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 09:55
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-403/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:03
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-407/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-406/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-405/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-387/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 10:55
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  12.09.2022, во 11:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-720/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-751/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:03
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-746/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:05
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-776/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:08
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-758/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-796/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:12
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-478/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:14
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-18/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-244/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:16
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-44/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-45/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:22
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-243/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:24
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:25
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-837/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:37
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-237/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:47
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-421/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-156/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 08:56
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-69/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:02
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:02
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-423/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:05
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-424/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-427/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:25
 • Септември
  13

  Предмет: П4-1/21

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-428/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-430/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-431/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-432/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:47
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-433/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-822/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 09:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-502/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-241/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-160/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 10:25
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-435/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 10:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 10:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-20/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  13.09.2022, во 11:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-23/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: П3-2/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: К/33/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-29/21

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  16.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-186/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:03
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:07
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-283/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:11
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:12
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:14
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-282/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:21
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:22
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-324/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:24
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-9/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:35
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:37
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-212/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-744/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-42/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:47
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:55
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-556/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 08:57
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-13/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-713/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:05
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-794/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-127/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:13
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-14/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-653/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:27
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-101/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-752/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-917/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-166/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:55
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 09:58
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-36/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-113/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 10:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 10:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-177/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-7/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 10:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-8/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.09.2022, во 11:00
 • Септември
  22

  Предмет: ВПП1-5/22

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:03
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-353/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-305/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:07
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-354/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-360/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:13
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-363/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-377/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-381/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:22
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:24
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-417/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-436/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:26
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-473/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:28
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-790/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-107/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-745/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-768/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-414/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 08:55
 • Септември
  27

  Предмет: К/170/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-190/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-880/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 09:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-416/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 10:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-418/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.09.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-485/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-493/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:03
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-496/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-804/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:07
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:09
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-812/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-814/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:12
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:14
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-820/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-832/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:16
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-842/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:18
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-849/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-851/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:22
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-864/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:24
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-873/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:25
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-878/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:26
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-890/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:28
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-934/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:29
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-852/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:35
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:36
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:37
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-418/21

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-463/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:43
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-265/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:46
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:49
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:53
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-438/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-458/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:03
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-440/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-461/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:07
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-444/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-460/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:13
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-446/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:23
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-459/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:23
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-455/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-464/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:33
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-448/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-445/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-443/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-262/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-441/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-439/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-451/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-450/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-442/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-456/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  05.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: К/40/22

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  06.10.2022, во 09:00