Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-218/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-21/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 08:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-15/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 08:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-10/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-7/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-20/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-19/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 10:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-129/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: КС-КР-14/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: К/13/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-5/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: К/116/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 14:00
 • Март
  20

  Предмет: К/5/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-2/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-91/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: К/5/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-88/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: П1-7/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К/63/15

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-9/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К/18/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-5/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: К/38/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: К/11/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: П2-3/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.03.2018, во 14:50
 • Март
  20

  Предмет: П1-6/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.03.2018, во 15:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-74/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.03.2018, во 15:10
 • Март
  21

  Предмет: К/66/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.03.2018, во 08:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-99/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.03.2018, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П1-30/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.03.2018, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: К/16/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2018, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: ПЛ1-П-5/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.03.2018, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: К/19/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2018, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-106/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.03.2018, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: П1-1/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.03.2018, во 09:00
 • Март
  22

  Предмет: К/107/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2018, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-105/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.03.2018, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: К/20/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2018, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-107/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.03.2018, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-104/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.03.2018, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: П4-2/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.03.2018, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: К/1/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  22.03.2018, во 11:00
 • Март
  22

  Предмет: РО-4/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.03.2018, во 14:00
 • Март
  22

  Предмет: РО-94/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  22.03.2018, во 15:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-17/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.03.2018, во 08:45
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-16/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.03.2018, во 08:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-9/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-10/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: П4-1/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-11/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-18/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.03.2018, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: К/7/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  26.03.2018, во 11:00
 • Март
  27

  Предмет: П1-29/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-2/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-96/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: РО-3/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: П1-28/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-98/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: К/20/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: П2-33/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: К/126/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  27.03.2018, во 11:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-100/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  27.03.2018, во 13:00
 • Март
  28

  Предмет: К/113/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  28.03.2018, во 08:30
 • Март
  28

  Предмет: ПЛ1-П-1/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.03.2018, во 08:30
 • Март
  28

  Предмет: РО-31/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  28.03.2018, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: РО-89/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.03.2018, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: П1-3/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.03.2018, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: ПЛ1-П-1/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  28.03.2018, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-101/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  29.03.2018, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: К/27/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2018, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: МАЛВП-110/17

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-10/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  29.03.2018, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: К/22/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2018, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: К/102/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  29.03.2018, во 10:35
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-11/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.04.2018, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-3/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.04.2018, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.04.2018, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: К/41/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.04.2018, во 08:30
 • Април
  3

  Предмет: П1-5/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  03.04.2018, во 08:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-12/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  03.04.2018, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-П-2/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.04.2018, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-8/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  03.04.2018, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-П-3/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.04.2018, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: К/109/17

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.04.2018, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-П-4/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.04.2018, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-9/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.04.2018, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: К/3/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.04.2018, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-7/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.04.2018, во 11:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-5/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  04.04.2018, во 08:30
 • Април
  4

  Предмет: МАЛВП-10/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  04.04.2018, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: РО-12/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  04.04.2018, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: РО-8/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  05.04.2018, во 09:00
 • Април
  5

  Предмет: ВПП-1/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  05.04.2018, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: К/20/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.04.2018, во 08:30
 • Април
  10

  Предмет: РО-1/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  10.04.2018, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П2-6/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  10.04.2018, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: К/17/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.04.2018, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: РО-85/17

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  10.04.2018, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К/18/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.04.2018, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: РО-13/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  10.04.2018, во 11:00