Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  15

  Предмет: ВПП2-21/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  15.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-144/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-197/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-264/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 08:35
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-21/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 08:40
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-295/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-295/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-74/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-303/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-299/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-229/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-116/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-166/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-268/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:07
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-289/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-294/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-301/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-280/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-234/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-136/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-277/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-273/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-265/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-282/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:55
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-69/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 09:57
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-163/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-5/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-278/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 10:05
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-154/18

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-8/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-181/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-56/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-10/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-281/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 11:35
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-45/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 11:45
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-11/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-42/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-140/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 12:15
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-17/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-43/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-26/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-48/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-230/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-16/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-42/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  18.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-19/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  18.11.2019, во 14:10
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-21/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ОДС-3/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-64/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К/73/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-4/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-16/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  20.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К/3/16

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-17/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  20.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-12/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  20.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К/6/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  21.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-170/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-37/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-413/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  21.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-498/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-499/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2019, во 08:05
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-500/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2019, во 08:10
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-501/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2019, во 08:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-502/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  22.11.2019, во 08:20
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-225/18

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-225/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-205/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 08:35
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-О-72/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-323/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-319/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 08:55
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-447/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-350/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-459/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-460/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-349/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-461/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-347/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-462/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-327/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-463/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-464/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-329/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-325/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:33
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-335/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-465/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-339/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-466/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-467/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-О-52/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-468/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-469/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 09:55
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-470/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-О-68/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-О-68/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-471/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 10:05
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-400/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-О-69/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-318/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  25.11.2019, во 10:27
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-398/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 15
  25.11.2019, во 10:30