Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  1

  Предмет: П2-21/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  01.09.2020, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: П2-16/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: П1-17/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-167/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  01.09.2020, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: П5-1/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  01.09.2020, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: К/118/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.09.2020, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-4/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К/65/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-121/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К/46/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.09.2020, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К/76/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К/104/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.09.2020, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К/14/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  02.09.2020, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: П2-11/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-4/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: К/108/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2020, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: П4-5/18

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-186/19

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: К/55/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2020, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-168/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-13/19

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  03.09.2020, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К/123/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-122/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К/127/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К/128/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2020, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: К/83/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  03.09.2020, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-2/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-161/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2020, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-120/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-569/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 08:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 08:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 08:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-121/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 08:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-68/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 08:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-58/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 08:55
 • Септември
  4

  Предмет: РО-28/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-40/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-163/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-583/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-146/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-172/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-171/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-170/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-168/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-32/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  04.09.2020, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-169/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-156/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-175/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-176/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-177/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-178/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-179/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-116/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-8/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-8/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-557/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 10:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-588/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-12/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 11:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-259/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-159/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-563/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 11:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-17/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-173/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-109/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 13:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-147/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 13:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-96/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  04.09.2020, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: К/129/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.09.2020, во 08:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-14/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: К/124/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-162/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-164/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К/97/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К/104/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.09.2020, во 10:05
 • Септември
  9

  Предмет: РО-165/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: К/139/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  09.09.2020, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: П2-6/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: К/122/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2020, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-102/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-103/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: К/131/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: К/5/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: К/130/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-104/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-105/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: К/118/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2020, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-106/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-107/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: К/54/19

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  10.09.2020, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-108/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-109/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 12:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-110/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-160/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  11.09.2020, во 08:00
 • Септември
  11

  Предмет: К/15/20

  Судија Валентина Буровска, Судница Соба 11
  11.09.2020, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПЛ1-П-3/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  11.09.2020, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-1/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-2/20

  Судија Тодор Поп Панев, Судница Соба 10
  11.09.2020, во 09:30