Општи податоци (надлежности и историјат) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Општи податоци (надлежности и историјат)

Надлежност

Основниот суд Свети Николе согласно Законот за судовите е суд со основна надлежност и е надлежен да одлучува во прв степен за кривични дела и прекршоци и тоа: за кривични дела за кои со закон како главна казна е определeна парична казна или казна затвор до 5 години, ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд, за кривични дела за кои со посебен закон е определна надлежност на суд со основна надлежност, да спроведуваат истрага или истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност, за сите видови на прекршоци, освен за прекршоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или организација или друг орган што врши јавни овластувања и за жалби и приговори за кои се надлежни овие судови. Основниот суд Свети Николе како суд со основна надлежност одлучува во прв степен по граѓански спорови и тоа за спорови во имотно-правните и други граѓанско-правни односи на физички и правни лица чија вредност е до 50.000 евра во денарска противвредност, до колку со закон не е предвидена надлежност на друг суд, за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, утврдување на постоење на брак, за поништување на брак и развод на брак, за законска издршка, за чување и воспитување на деца, за смеќавање на владение, за доживотна издршка, за надомест на штета која не надминува 50.000 евра во денарска противвредност, во постапка за обезбедување и извршување, за работни спорови, за спорови од наследно-правни односи, во вон парнични и оставински работи, да водат тапии и за други работи утврдени со закон.

 

Инаку судот ја покрива територијата на општина Свети Николе и општина Лозово со околу 23 илјади жители.

 

Историјат

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_