Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  10

  Предмет: К-552/20

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  10.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-519/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: К-111/20

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-186/20

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  17.08.2020, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: К-13/20

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 11:30
 • Август
  18

  Предмет: К-201/20

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  18.08.2020, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: К-97/20

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: П2-93/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: П4-91/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: П1-295/20

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3/1
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: П4-92/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  18.08.2020, во 11:00
 • Август
  18

  Предмет: П4-93/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  18.08.2020, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: П1-584/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  18.08.2020, во 13:00
 • Август
  18

  Предмет: П1-687/18

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  18.08.2020, во 14:00
 • Август
  19

  Предмет: П1-75/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  19.08.2020, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: П2-19/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  19.08.2020, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-276/20

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  19.08.2020, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: РО-7/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: П1-836/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: РО-23/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 10:15
 • Август
  19

  Предмет: РО-36/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: РО-47/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 10:45
 • Август
  19

  Предмет: РО-50/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: РО-56/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 11:15
 • Август
  19

  Предмет: РО-89/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 11:20
 • Август
  19

  Предмет: К-243/18

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  19.08.2020, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: РО-108/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: РО-136/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 11:40
 • Август
  19

  Предмет: РО-144/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.08.2020, во 11:45
 • Август
  20

  Предмет: П2-268/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: МАЛВП-39/2020

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: П2-112/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 19
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-115/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: П1-256/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-37/20

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-480/20

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: РО-205/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-128/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:05
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-134/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-135/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-149/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2189/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:25
 • Август
  20

  Предмет: П2-80/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2006/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2029/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:35
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2055/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2063/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:45
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2099/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2147/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 10:55
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2193/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2196/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:05
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2227/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2253/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2262/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-2379/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:25
 • Август
  20

  Предмет: П1-874/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.08.2020, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-3077/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-3079/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:35
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-3081/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-3084/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:45
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-3099/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-3101/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 11:55
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-3108/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: П1-796/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.08.2020, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: РО-244/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.08.2020, во 13:30
 • Август
  20

  Предмет: РО-237/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.08.2020, во 14:00
 • Август
  20

  Предмет: П2-95/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.08.2020, во 14:30
 • Август
  21

  Предмет: К-362/20

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  21.08.2020, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: К-394/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  21.08.2020, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-64/2019

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  21.08.2020, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: П2-159/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-528/20

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-446/20

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 12
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П1-255/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-328/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  21.08.2020, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: К-389/20

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  21.08.2020, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: П1-533/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  21.08.2020, во 14:00
 • Август
  24

  Предмет: П1-197/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  24.08.2020, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2576/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2530/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2418/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2839/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2644/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2651/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2693/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2599/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2495/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2526/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2386/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2386/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2437/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2914/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2422/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2581/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2582/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2835/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2857/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2580/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-2824/20

  Судија Хуриете Цека, Судница Соба 5/2
  24.08.2020, во 09:30