Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  23

  Предмет: ВПП2-102/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  23.07.2018, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: К-288/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  14.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1227/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ВПП2-369/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-93/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-93/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-273/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-255/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1234/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:05
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1238/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:10
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1248/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:15
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1257/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:20
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1258/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:25
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1262/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВП-96/2018

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1264/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:35
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1267/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:40
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1269/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:45
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1270/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:45
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1277/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 10:50
 • Август
  16

  Предмет: П4-255/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1294/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:05
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1266/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:05
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1300/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:10
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1276/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:10
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1304/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:15
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1307/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:20
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1311/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:25
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1316/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1320/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:35
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1323/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:40
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-С-1332/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:45
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-О-134/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  16.08.2018, во 11:45
 • Август
  16

  Предмет: П1-144/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: П1-661/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  16.08.2018, во 13:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-117/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  16.08.2018, во 13:30
 • Август
  17

  Предмет: К-332/18

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  17.08.2018, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВП-104/2018

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: П4-39/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: П1-408/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  17.08.2018, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: П1-111/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  17.08.2018, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: П1-348/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  17.08.2018, во 11:30
 • Август
  18

  Предмет: ВПП2-369/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  18.08.2018, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: П1-247/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  18.08.2018, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-125/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1344/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:04
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-126/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:05
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1337/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1342/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:12
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1346/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1353/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:16
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1358/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1361/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:24
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1362/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: П4-135/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1364/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-138/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:43
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1396/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 09:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-111/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: П2-192/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1367/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: П4-88/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-290/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-133/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:02
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1406/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:04
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-127/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:05
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1421/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:06
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1135/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1370/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1408/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1155/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1373/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1411/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1410/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:23
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1448/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:25
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1425/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:29
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1435/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1443/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:35
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-134/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1423/18

  Судија Борка Златеска, Судница Соба 18
  20.08.2018, во 10:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-63/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:45
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-67/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-84/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 10:55
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-86/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: К-204/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  20.08.2018, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-О-128/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:05
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-515/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-993/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1074/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1092/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:25
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1175/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1180/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:35
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1181/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1214/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1215/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:45
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-119/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.08.2018, во 11:50
 • Август
  20

  Предмет: К-215/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  20.08.2018, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-226/17

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  20.08.2018, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-59/17

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  20.08.2018, во 12:15
 • Август
  20

  Предмет: К-47/18

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  20.08.2018, во 12:30