Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  19

  Предмет: К-465/15

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП-142/2017

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-56/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-290/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: П4-51/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.03.2018, во 09:45
 • Март
  19

  Предмет: П2-399/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП-4/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: П4-16/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП-4/2018

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: П2-236/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-555/16

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: П4-34/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП-9/2018

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-278/17

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-188/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ВПП2-2/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: К-488/16

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ВПП2-17/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 10:45
 • Март
  19

  Предмет: К-5/18

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: К-185/16

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП2-125/17

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: К-204/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: К-753/16

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: К-150/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: О-165/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: П2-180/17

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: К-312/16

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: П1-607/17

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: К-59/17

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: К-782/15

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП2-225/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.03.2018, во 12:15
 • Март
  19

  Предмет: К-215/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.03.2018, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: П1-88/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 4
  19.03.2018, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: К-135/17

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5
  19.03.2018, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: П1-718/17

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  19.03.2018, во 13:10
 • Март
  19

  Предмет: П2-25/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  19.03.2018, во 13:20
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП-56/2018

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.03.2018, во 13:30
 • Март
  20

  Предмет: ВПП1-16/17

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-12/17

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  20.03.2018, во 09:15
 • Март
  20

  Предмет: К-509/17

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: П4-245/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: П1-513/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: СТ-14/17

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ВПП2-63/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 09:45
 • Март
  20

  Предмет: РО-35/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 44
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К-523/17

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: СТ-18/17

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-214/17

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-43/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-26/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ВПП1-6/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-55/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К-44/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П2-173/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ВПП1-8/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: П4-3/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: П2-53/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-34/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 44
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: СТ-6/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: К-524/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-317/17

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: К-335/17

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: К-623/15

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-5/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-12/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.03.2018, во 11:30
 • Март
  20

  Предмет: СТ-10/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  20.03.2018, во 11:30
 • Март
  20

  Предмет: П1-41/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 44
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: СТ-5/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-348/17

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: П2-27/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-487/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: К-423/16

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-95/2017

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  20.03.2018, во 12:30
 • Март
  20

  Предмет: ВПП-25/16

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  20.03.2018, во 12:30
 • Март
  20

  Предмет: К-85/18

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  20.03.2018, во 12:30
 • Март
  20

  Предмет: К-671/17

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  20.03.2018, во 12:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-6/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  20.03.2018, во 13:00
 • Март
  20

  Предмет: К-654/17

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  20.03.2018, во 13:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-293/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.03.2018, во 13:00
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-99/2017

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.03.2018, во 13:30
 • Март
  20

  Предмет: П4-49/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.03.2018, во 13:30
 • Март
  20

  Предмет: П1-518/17

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  20.03.2018, во 13:30
 • Март
  21

  Предмет: П1-67/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  21.03.2018, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-289/17

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  21.03.2018, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: П1-641/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  21.03.2018, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: К-8/18

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  21.03.2018, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П1-69/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  21.03.2018, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ВПП-61/16

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П1-630/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ВПП-60/16

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: К-389/17

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-17/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ВПП-62/16

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П1-626/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-30/2018

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 17
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П1-399/17

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  21.03.2018, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: П1-585/17

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  21.03.2018, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: ВПП1-10/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  21.03.2018, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: К-602/17

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  21.03.2018, во 11:00
 • Март
  21

  Предмет: П4-276/17

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  21.03.2018, во 11:00