Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  4

  Предмет: РО-490/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-481/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-448/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-19/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-357/20

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-43/21

  Судија Лидија Илиевска, Судница Судница 8/2
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-496/20

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: РО-499/20

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-48/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-186/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-176/20

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: РО-182/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: П1-22/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/1
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-432/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-174/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: РО-173/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-204/20

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-9/2021

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/1
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-72/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-128/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ТС1-31/20

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 42
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-120/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-189/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-554/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-512/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-117/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-229/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-78/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-156/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-30/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  05.03.2021, во 10:50
 • Март
  8

  Предмет: РО-56/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: П4-223/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: П1-68/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-89/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: РО-136/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-108/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  08.03.2021, во 10:45
 • Март
  9

  Предмет: П1-2/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-122/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-86/2020

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ТС-18/20

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4/1
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-150/20

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-107/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-36/2020

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-125/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: П1-291/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-513/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-153/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-22/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-55/2020

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-623/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-491/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-726/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2021, во 13:30
 • Март
  10

  Предмет: П3-2/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-200/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-154/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-64/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-210/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: П2-52/20

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-97/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 10:50
 • Март
  10

  Предмет: РО-110/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 11:10
 • Март
  10

  Предмет: РО-146/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-24/2021

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  10.03.2021, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-193/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-649/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 191
  10.03.2021, во 13:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-197/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-13/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 40
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: П4-158/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-28/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-159/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 40
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-99/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-94/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 40
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: П4-96/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-53/2020

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-168/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 40
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-262/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-536/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: П1-790/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-225/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 40
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-42/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 40
  11.03.2021, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-140/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  11.03.2021, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-114/2019

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-425/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  15.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: РО-181/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: П4-43/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: П4-104/20

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-35/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 10:20
 • Март
  16

  Предмет: РО-53/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 10:40
 • Март
  16

  Предмет: РО-71/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 11:00
 • Март
  16

  Предмет: РО-85/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: П4-221/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  16.03.2021, во 13:00
 • Март
  16

  Предмет: П4-23/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6
  16.03.2021, во 13:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-71/2020

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  16.03.2021, во 13:30
 • Март
  17

  Предмет: П1-324/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: П1-669/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: П1-804/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-441/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-433/20

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-422/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.03.2021, во 11:00
 • Март
  17

  Предмет: П2-220/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.03.2021, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: П4-54/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: РО-20/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-4/2021

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: РО-509/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-111/2020

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: РО-507/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: П2-30/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: П4-157/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6
  18.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: П2-167/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: П1-174/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 11:30
 • Март
  18

  Предмет: П2-46/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.03.2021, во 11:30
 • Март
  18

  Предмет: П2-266/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.03.2021, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: П1-665/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: П1-232/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: РО-435/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  18.03.2021, во 19:00
 • Март
  22

  Предмет: П1-662/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  22.03.2021, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: РО-235/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: П4-82/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-250/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 10:20
 • Март
  23

  Предмет: П1-55/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  23.03.2021, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: РО-246/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 10:40
 • Март
  23

  Предмет: РО-258/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-262/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 11:20
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-38/2020

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  23.03.2021, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: РО-249/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 11:40
 • Март
  23

  Предмет: РО-426/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  23.03.2021, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-615/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  23.03.2021, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-741/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  23.03.2021, во 13:30
 • Март
  24

  Предмет: П1-433/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: П1-409/17

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: П4-123/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 11:00
 • Март
  24

  Предмет: П4-40/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  24.03.2021, во 11:30
 • Март
  24

  Предмет: П1-893/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  24.03.2021, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-4/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-351/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  25.03.2021, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: П1-401/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  25.03.2021, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: П2-381/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  25.03.2021, во 13:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-552/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П4-238/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П1-261/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  30.03.2021, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-134/2019

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  30.03.2021, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: П2-269/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  30.03.2021, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: П1-675/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  30.03.2021, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-558/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  30.03.2021, во 13:00
 • Март
  31

  Предмет: П2-257/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  31.03.2021, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-24/20

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.03.2021, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-161/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  31.03.2021, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: П2-188/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  31.03.2021, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-98/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  31.03.2021, во 13:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-2/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: П4-70/20

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: П4-169/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  01.04.2021, во 11:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-52/2020

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  01.04.2021, во 11:30
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-96/2019

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  01.04.2021, во 13:00
 • Април
  6

  Предмет: П2-340/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-576/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  06.04.2021, во 11:00
 • Април
  6

  Предмет: П4-37/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  06.04.2021, во 13:00
 • Април
  7

  Предмет: П4-84/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  07.04.2021, во 13:00
 • Април
  8

  Предмет: П1-266/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  08.04.2021, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-652/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  21.10.2021, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: К-68/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  12.12.2022, во 11:30
 • Април
  11

  Предмет: П4-76/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7
  11.04.2040, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-75/2013

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  14.04.2044, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: П4-137/14

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.09.2044, во 13:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-151/2014

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  23.09.2044, во 13:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П1-625/16

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  16.06.2077, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: П2-253/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  29.09.2088, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П-1212/11

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.01.2121, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ-1-135/11

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2122, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ-1-135/11

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2122, во 13:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ППОВ-23/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  15.10.2199, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-7069/15

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  25.12.2205, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: П-787/10

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  14.04.2301, во 13:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПЛ-1-120/10

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  05.05.2301, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ-1-139/11

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.03.2302, во 13:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПЛ-247/09

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  12.06.2302, во 13:00
 • Јуни
  15

  Предмет: П1-83/12

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  15.06.2302, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: П1-489/13

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  12.03.2304, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-172/14

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  05.06.2304, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-6/15

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  19.05.2305, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-43/15

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  26.05.2305, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П4-268/14

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  27.05.2305, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П4-114/15

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.06.2305, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: П1-198/17

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  21.06.2307, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: РО-260/17

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  06.02.2308, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: П4-181/16

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  13.04.3017, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: П2-352/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  22.03.3018, во 14:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП2-347/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  30.05.3018, во 09:30
 • Февруари
  16

  Предмет: ПЛ-8207/09

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  16.02.3201, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: МАЛВТС-109/17

  Судија Ивица Николовски, Судница Соба 9
  13.03.3208, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-431/13

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  03.04.5204, во 14:00
 • Април
  9

  Предмет: П4-60/15

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  09.04.5205, во 13:30