Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3123/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: П1-471/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3128/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 09:35
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3133/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 09:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3151/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 09:45
 • Мај
  17

  Предмет: П1-373/22

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  17.05.2022, во 09:45
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3153/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 09:50
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3154/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 09:55
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3158/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-146/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-227/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-250/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: П4-134/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-803/21

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3164/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 10:05
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-208/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 10:10
 • Мај
  17

  Предмет: П1-561/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  17.05.2022, во 10:15
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-2845/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 10:15
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3072/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 10:20
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-3084/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.05.2022, во 10:25
 • Мај
  17

  Предмет: К-298/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  17.05.2022, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: П1-310/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  17.05.2022, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО-304/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  17.05.2022, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: П4-54/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  17.05.2022, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: П2-488/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  17.05.2022, во 11:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-789/21

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  17.05.2022, во 11:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-297/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  17.05.2022, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: П1-409/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  17.05.2022, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: К-302/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  17.05.2022, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: К-490/21

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  17.05.2022, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: П1-966/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  17.05.2022, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО-363/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  17.05.2022, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: К-681/21

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  17.05.2022, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО-382/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  17.05.2022, во 11:45
 • Мај
  17

  Предмет: РО-365/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  17.05.2022, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-338/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  17.05.2022, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-469/20

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  17.05.2022, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-300/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  17.05.2022, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: П2-173/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  17.05.2022, во 12:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО-384/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  17.05.2022, во 12:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО-418/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  17.05.2022, во 13:00
 • Мај
  17

  Предмет: П1-168/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  17.05.2022, во 13:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-231/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  17.05.2022, во 13:30
 • Мај
  17

  Предмет: П4-323/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  17.05.2022, во 13:30
 • Мај
  17

  Предмет: П2-118/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  17.05.2022, во 14:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3194/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3115/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3172/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3125/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3174/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3149/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3197/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3182/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3169/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3170/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3110/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3137/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-201/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  18.05.2022, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: П1-297/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.05.2022, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: К-43/22

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  18.05.2022, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: П1-270/20

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3/1
  18.05.2022, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: К-305/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  18.05.2022, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: П2-427/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-117/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: К-237/22

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: К-195/22

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: К-307/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: П1-1161/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: П2-400/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ВПП-41/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3278/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3274/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3240/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3261/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3243/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3143/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3218/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3284/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3179/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3190/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3289/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3129/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3206/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:30
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-3131/22

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  18.05.2022, во 10:30
 • Мај
  18

  Предмет: П4-219/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.05.2022, во 10:30
 • Мај
  18

  Предмет: РО-106/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  18.05.2022, во 10:30
 • Мај
  18

  Предмет: РО-310/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  18.05.2022, во 11:00
 • Мај
  18

  Предмет: П1-236/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.05.2022, во 11:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-288/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  18.05.2022, во 11:15
 • Мај
  18

  Предмет: РО-170/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  18.05.2022, во 11:30
 • Мај
  18

  Предмет: П1-467/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.05.2022, во 11:30
 • Мај
  18

  Предмет: ВПП-32/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  18.05.2022, во 11:30
 • Мај
  18

  Предмет: РО-56/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  18.05.2022, во 11:45
 • Мај
  18

  Предмет: РО-79/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  18.05.2022, во 12:00
 • Мај
  18

  Предмет: К-72/22

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  18.05.2022, во 12:00
 • Мај
  18

  Предмет: ВПП-35/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  18.05.2022, во 12:00
 • Мај
  18

  Предмет: П5-2/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  18.05.2022, во 12:30
 • Мај
  18

  Предмет: П4-320/21

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  18.05.2022, во 13:00
 • Мај
  18

  Предмет: П2-48/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.05.2022, во 13:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-55/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-44/21

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3168/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: ППОВ-2/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3175/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 09:35
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3177/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 09:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3178/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3181/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 09:50
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3185/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 09:55
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3209/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 09:55
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3205/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-425/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-160/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-845/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ЗАМ-С-28/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Соба 64
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-66/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-739/21

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3229/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:05
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3230/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:10
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3238/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3247/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:20
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3258/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:25
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3260/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3303/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-197/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-257/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3262/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:35
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3313/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:35
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3265/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-424/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 70
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3267/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3317/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3323/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:50
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3275/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 10:50
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-3329/22

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-268/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-265/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-199/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-283/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 70
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-98/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-77/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 11:45
 • Мај
  19

  Предмет: ВПП-53/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: ВПП-53/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-236/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-145/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-203/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П2-175/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П2-171/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-218/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-248/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  19.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-1009/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-137/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.05.2022, во 22:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2967/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2968/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2990/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3015/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3026/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3027/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3033/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:35
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3034/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2218/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-28/2022

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  20.05.2022, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3052/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3065/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 09:55
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3067/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-28/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-158/22

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ЗАМ-С-35/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3075/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3090/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3002/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3092/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ЗАМ-С-36/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  20.05.2022, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3095/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3103/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1452/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2-199/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ЗАМ-С-37/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-219/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:35
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-223/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-217/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: ЗАМ-С-37/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-112/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-115/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.05.2022, во 10:55
 • Мај
  20

  Предмет: К-186/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 8/2
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-278/22

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-755/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-414/22

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  20.05.2022, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  20.05.2022, во 13:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-779/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-845/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-261/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-441/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-311/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-33/2022

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-71/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-33/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-245/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-296/22

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-102/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: П4-176/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ВПП-48/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ВПП-48/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-121/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-325/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: П2-561/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-192/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-98/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-135/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-42/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  25.05.2022, во 13:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-129/22

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-315/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 70
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-4/2022

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-104/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П1-1014/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-64/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-260/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-34/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-244/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-312/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-95/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: П1-74/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-28/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-57/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-284/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-23/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 10:35
 • Мај
  26

  Предмет: РО-100/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: РО-19/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: РО-295/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: РО-301/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 10:55
 • Мај
  26

  Предмет: РО-309/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-383/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-325/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-323/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 11:05
 • Мај
  26

  Предмет: РО-396/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  26.05.2022, во 11:15
 • Мај
  26

  Предмет: П4-165/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: П2-149/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-378/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-126/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-343/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-976/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-159/2021

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: П1-246/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-243/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: П2-186/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-239/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-132/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-180/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-315/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-324/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  26.05.2022, во 13:15
 • Мај
  26

  Предмет: П4-145/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  26.05.2022, во 13:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-208/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  26.05.2022, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3109/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3113/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3119/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3121/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3134/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3138/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:25
 • Мај
  27

  Предмет: П1-708/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-667/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3144/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-1141/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3152/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:35
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3166/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3171/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3193/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3201/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 09:55
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3207/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-128/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-139/22

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-198/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3221/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3226/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3228/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3234/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3239/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:25
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3246/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-303/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3256/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:35
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3259/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3263/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: П4-155/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3270/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3276/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 10:55
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3283/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3279/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 11:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-31/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-208/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-665/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-665/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-624/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  27.05.2022, во 18:00
 • Мај
  30

  Предмет: ?4-146/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-326/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-376/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Судница 1/1
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-377/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Судница 1/1
  30.05.2022, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-399/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Судница 1/1
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП1-48/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-89/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-174/22

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-392/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Судница 1/1
  30.05.2022, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: РО-393/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Судница 1/1
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-821/21

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-136/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-206/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-390/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Судница 1/1
  30.05.2022, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП1-91/21

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-280/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-91/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: П4-225/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  30.05.2022, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-571/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: П4-27/22

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  30.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-2738/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-2741/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:05
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-Ј-103/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:10
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-2763/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-2812/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:20
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-2813/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:25
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-2838/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-213/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-2929/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:35
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-2946/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 09:40
 • Мај
  31

  Предмет: РО-234/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-12/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: П1-417/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-124/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-152/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-82/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-136/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-212/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-78/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  31.05.2022, во 10:45
 • Мај
  31

  Предмет: РО-190/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 10:55
 • Мај
  31

  Предмет: РО-408/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-117/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-407/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 11:05
 • Мај
  31

  Предмет: РО-406/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 11:10
 • Мај
  31

  Предмет: РО-354/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 11:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-183/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  31.05.2022, во 11:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-381/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 11:20
 • Мај
  31

  Предмет: РО-401/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 11:25
 • Мај
  31

  Предмет: П4-194/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: П1-44/20

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-283/22

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-203/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-110/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-439/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  31.05.2022, во 11:45
 • Мај
  31

  Предмет: РО-195/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  31.05.2022, во 11:45
 • Мај
  31

  Предмет: РО-173/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: П4-101/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-50/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  31.05.2022, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: П4-48/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Соба 4/1
  31.05.2022, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-215/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  31.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: П1-73/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  31.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: П2-37/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: П2-105/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  31.05.2022, во 13:30
 • Мај
  31

  Предмет: П1-533/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  31.05.2022, во 14:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-49/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-339/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-151/2021

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-238/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-336/22

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП-43/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-204/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-56/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-211/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-268/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-287/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-11/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП-29/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-105/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  01.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-41/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-533/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  01.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-146/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  01.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-175/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  01.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-173/22

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 18
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-827/21

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-112/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  02.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-447/21

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  02.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ЗАМ-С-32/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Соба 64
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-108/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 70
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-171/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-65/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ЗАМ-С-11/20

  Судија Ељведин Ферати, Судница Соба 64
  02.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ЗАМ-С-11/21

  Судија Ељведин Ферати, Судница Соба 64
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-69/22

  Судија Шемседин Јусуфи, Судница Соба 1/1
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-61/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-94/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-111/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 70
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-137/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 70
  02.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ЗАМ-С-16/20

  Судија Ељведин Ферати, Судница Соба 64
  02.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: К-675/21

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-17/22

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-21/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-390/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-134/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 70
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-8/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-150/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  02.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-140/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  02.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-101/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  02.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-13/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  02.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-277/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  02.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-70/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  02.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-245/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  02.06.2022, во 14:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3310/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3312/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3321/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3326/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3327/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3328/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-2673/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-551/22

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3331/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ВПП-10/19

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3334/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3351/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3354/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3362/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3368/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3369/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-604/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-338/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-617/21

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3373/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3387/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3391/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3397/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-3401/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  3

  Предмет: П2-113/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  03.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-132/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-134/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-2283/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-235/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-199/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  03.06.2022, во 10:55
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-711/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  03.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-669/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-289/22

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-475/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-244/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-36/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП1-51/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП1-51/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-258/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  06.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-282/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  06.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-287/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  06.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-255/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  06.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-274/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  06.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-124/2020

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-51/22

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-290/22

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-1230/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  06.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-136/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  06.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП1-50/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  06.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП1-50/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  06.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-109/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  06.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-15/2022

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  06.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП1-61/21

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  06.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ТС-1/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  06.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-182/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  06.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-204/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  06.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-586/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  06.06.2022, во 14:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-281/22

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-119/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П3-3/20

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-30/21

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-137/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-242/21

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-462/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-298/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-143/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-265/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-416/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-415/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-131/22

  Судија Томислав Бошковски, Судница Судница 6/2
  07.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-502/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-502/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 181
  07.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-311/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-414/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-423/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.06.2022, во 13:40
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-145/22

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 4/1
  07.06.2022, во 14:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-229/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  08.06.2022, во 09:03
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-388/20

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-95/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П1-629/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ВПП1-41/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-115/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-103/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-141/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-131/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-153/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-25/2022

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-156/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-50/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ВПП1-32/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-175/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-170/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  08.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-161/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  08.06.2022, во 10:42
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-49/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  08.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ВПП1-47/22

  Судија Ељведин Ферати, Судница Судница 8/2
  08.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-313/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  08.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-305/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  08.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П2-184/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  08.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-142/22

  Судија Садула Изаири, Судница Соба 2/1
  09.06.2022, во 10:00