Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: ЗАМ-С-23/17

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-873/18

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-30/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-26/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  19.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-33/18

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4/1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-47/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ТС1-2/19

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 42
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-737/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП1-20/16

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П5-10/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-31/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-1029/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-334/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-105/19

  Судија Садула Изаири, Судница Соба 2/1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-224/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-243/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-243/18

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-243/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-80/19

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8/2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-28/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  19.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-22/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-37/18

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4/1
  19.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-236/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-29/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВТС-2/19

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 42
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-237/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-264/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-322/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-247/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-349/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1586/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-238/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-П-36/18

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  19.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-291/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  19.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2433/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-597/18

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-155/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ППОВ-13/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ТС-25/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 42
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-965/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ЗАМ-С-10/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ЗАМ-С-10/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-241/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-265/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-58/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ЗАМ-С-11/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-249/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-250/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2568/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-897/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-3/2019

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2577/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-258/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-953/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-279/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-60/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-10/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-60/19

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-137/2018

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-547/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-1008/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-561/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-533/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-495/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  19.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-592/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  19.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-438/17

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  19.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-82/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  19.02.2019, во 22:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-202/18

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-81/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП1-69/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-28/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-40/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-488/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВТС-58/18

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4/1
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-55/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-612/16

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-515/17

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВТС-63/18

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4/1
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-911/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-94/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-831/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  20.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-129/2018

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К-7/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 5
  20.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-200/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  20.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-117/2018

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  20.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-588/18

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  20.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  20

  Предмет: СТ-91/18

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4
  20.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-895/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-84/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  20.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-182/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П2-355/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  20.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-816/18

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-141/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 6/2
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ЗАМ-С-12/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВТС-6/19

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 42
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП2-487/18

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ЗАМ-К-2/19

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП2-475/18

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП2-414/18

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  21.02.2019, во 09:50