Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-3/20

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  24.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-217/19

  Судија Љупчо Спироски, Судница Соба 4/1
  24.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-504/19

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  24.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-570/19

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2
  24.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-535/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-41/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Судница 1/1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-32/20

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-203/19

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-72/17

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-13/20

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2/20

  Судија Лидија Илиевска, Судница Судница 8/2
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-56/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  24.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-71/20

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5
  24.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ППОВ-17/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  24.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-34/20

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  24.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-51/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  24.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-54/20

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  24.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-46/20

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  24.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-526/19

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  24.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-368/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  24.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-830/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  24.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-247/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-155/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-284/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-243/18

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  27.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-275/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-113/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-78/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-24/20

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-881/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП1-9/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-29/20

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5
  27.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-34/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-182/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  27.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-526/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  27.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-69/2019

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  27.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-845/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-57/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-56/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-4/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-72/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-58/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:35
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-5/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:35
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-62/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:35
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-6/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-75/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-89/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-7/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-10/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-55/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:55
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-16/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:55
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-17/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 09:55
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-246/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-187/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-117/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-230/18

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-202/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-214/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-406/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-177/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-42/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-179/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-157/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-154/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-178/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-107/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-176/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-131/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-212/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-140/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-39/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-160/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП-2/20

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-345/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ТС1-42/19

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 42
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-19/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П4-205/19

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-227/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-533/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-204/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-233/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-230/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-147/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-136/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-226/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-133/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-118/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-125/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-134/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-222/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-239/20

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-88/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 10:01
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-240/18

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  28.01.2020, во 10:05
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-21/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 10:05
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-79/20

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  28.01.2020, во 10:05
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-256/18

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  28.01.2020, во 10:10