Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2158/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-72/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2163/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:03
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2170/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:12
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2187/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:12
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2171/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2189/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: П2-107/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2191/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:16
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2173/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:17
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2172/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:17
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2193/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:18
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2202/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:20
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2208/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:21
 • Мај
  22

  Предмет: П2-222/18

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: К-272/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: К-259/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2179/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2145/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2155/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2276/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2199/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2080/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2117/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-7/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2240/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2157/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2104/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2222/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-77/19

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2263/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2088/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 3
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2294/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2242/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2201/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2218/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2182/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2140/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2179/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2077/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-235/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ТС-11/19

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 42
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2254/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2088/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2223/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2203/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2097/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2221/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2250/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2156/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2267/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2110/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2137/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-4/19

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2143/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2192/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2289/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-251/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2095/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2302/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2276/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2251/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2167/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2145/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2197/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-2230/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-253/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 10:20
 • Мај
  22

  Предмет: П1-953/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-220/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 10:40
 • Мај
  22

  Предмет: К-138/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  22.05.2019, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-229/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-229/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 7/2
  22.05.2019, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-254/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  22.05.2019, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-178/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  22.05.2019, во 13:30
 • Мај
  22

  Предмет: П1-133/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  22.05.2019, во 14:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-126/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П1-981/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ППОВ-9/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ЗАМ-С-12/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1460/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-652/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:01
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-592/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:03
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-102/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:04
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1509/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:06
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1498/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:07
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1495/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1485/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:11
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-99/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:14
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1473/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: ЗАМ-С-16/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  23.05.2019, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1472/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  23.05.2019, во 09:16
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-2401/18

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-2520/18

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-47/2018

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-2222/18

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-45/19

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:43
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-112/18

  Судија Слаѓана Илиевска, Судница Судница 3/1
  23.05.2019, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: К-547/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1981/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  23.05.2019, во 10:00