Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: К-460/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП2-154/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-165/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-414/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-371/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ЗАМ-С-93/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П5-7/19

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ЗАМ-С-94/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  17.09.2019, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: П2-146/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-13/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 2/1
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-56/2019

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2930/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-508/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-431/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-25/19

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-221/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-221/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-540/18

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2932/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:05
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-173/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-174/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-183/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-176/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-193/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:25
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-14/19

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ЗАМ-С-95/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-13/2019

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-246/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-92/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-197/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-201/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:35
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-207/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:40
 • Септември
  17

  Предмет: РО-234/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-225/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-213/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-214/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-125/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 10:55
 • Септември
  17

  Предмет: П1-411/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-375/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-120/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-247/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-127/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-129/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 11:05
 • Септември
  17

  Предмет: РО-285/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 11:15
 • Септември
  17

  Предмет: К-142/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-10/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП1-35/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-249/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-142/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: ТС-2/19

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4
  17.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-139/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  17.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-127/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-367/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  17.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-232/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-221/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 12:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-286/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 12:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-288/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-48/19

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  17.09.2019, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-22/19

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 4
  17.09.2019, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-212/19

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8/2
  17.09.2019, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-288/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 12:45
 • Септември
  17

  Предмет: П1-1023/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.09.2019, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-157/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  17.09.2019, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-241/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-202/19

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 20
  17.09.2019, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-470/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  17.09.2019, во 13:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-462/17

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 14:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-134/19

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  17.09.2019, во 14:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-541/18

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  17.09.2019, во 14:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-139/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-220/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-158/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: РО-155/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-452/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-317/19

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-150/19

  Судија Драган Геровски, Судница Судница 3/1
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-О-51/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-112/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-2909/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-2502/18

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-О-55/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-13/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-247/19

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8/2
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-340/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-368/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-101/19

  Судија Славица Тоиќ, Судница Соба 7/2
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-16/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-О-128/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-2849/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-2853/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ТС-25/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 42
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-102/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-2002/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-2002/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-38/19

  Судија Александра Зафироска, Судница Соба 67
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-366/19

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-79/2019

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19
  18.09.2019, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-О-220/19

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7/2
  18.09.2019, во 10:50
 • Септември
  18

  Предмет: К-331/19

  Судија Бетим Јахја, Судница Соба 5/2
  18.09.2019, во 11:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-259/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 19/
  18.09.2019, во 11:00