Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  7

  Предмет: РО-106/20

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4031/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-120/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-414/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  07.12.2023, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4034/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 09>
  07.12.2023, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4038/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-696/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-62/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4040/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-221/21

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: П2-375/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Соба 7/2
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4042/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4043/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: РО-563/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  07.12.2023, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: РО-575/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-1058/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-433/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4046/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4058/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: РО-324/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  07.12.2023, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4071/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  07.12.2023, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4077/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4080/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-495/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4096/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4099/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-147/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-156/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-676/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-549/23

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4100/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-336/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-337/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-386/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-420/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  07.12.2023, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4995/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-61/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-61/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-545/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-394/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-96/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-572/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-65/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-153/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-132/2023

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-140/2023

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-1342/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-167/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-376/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-138/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Соба 7/2
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-109/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-76/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-205/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-733/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-115/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-40/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-766/23

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-702/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-162/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: СТ-8/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-401/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: РО-14/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-128/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-640/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-378/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛЖ-1/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-380/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-17/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: РО-12/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-727/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-646/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 11:45
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-115/2023

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-597/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-347/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-323/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-474/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  11.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-174/2023

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  11.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-455/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП2-48/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 08:00
 • Декември
  12

  Предмет: ЗАМ-С-38/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4226/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-465/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4235/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 12
  12.12.2023, во 09:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4241/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 09:
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4242/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4251/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4256/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4264/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-661/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П4-136/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-161/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-598/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4278/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:35
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4284/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: РО-230/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4285/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-512/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-409/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4287/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4295/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 09:55
 • Декември
  12

  Предмет: РО-630/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 09:55
 • Декември
  12

  Предмет: РО-615/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-682/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-658/23

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-4300/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-762/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-34/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-533/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-713/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 10:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-5199/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 10:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-5211/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 10:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-5212/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 12
  12.12.2023, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-5222/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  12.12.2023, во 10:20
 • Декември
  12

  Предмет: РО-37/23

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 10:20
 • Декември
  12

  Предмет: РО-235/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-778/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-48/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: П4-128/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ТС-5/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-453/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-81/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-86/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП-730/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-608/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-227/23

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-77/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-52/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-221/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-293/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 11:45
 • Декември
  12

  Предмет: П1-960/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-8/2023

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП2-54/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-956/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-434/20

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-51/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-669/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-1117/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-52/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-543/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  12.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-71/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  12.12.2023, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-51/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  12.12.2023, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-607/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  12.12.2023, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП2-55/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  12.12.2023, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-54/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  12.12.2023, во 13:45
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-52/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  12.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-55/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  12.12.2023, во 14:15
 • Декември
  13

  Предмет: П2-316/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-303/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-753/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-314/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: П1-935/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Соба 7/2
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-323/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-737/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-261/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-707/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-248/19

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-321/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-306/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-48/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: П1-144/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-296/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: РО-320/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-127/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-317/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-127/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-315/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 11:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-322/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-411/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 181
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-691/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-763/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: П2-90/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-771/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 11:45
 • Декември
  13

  Предмет: РО-295/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 11:45
 • Декември
  13

  Предмет: РО-302/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-221/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-174/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-489/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-1526/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  13.12.2023, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-368/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  13.12.2023, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-732/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  13.12.2023, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4302/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4310/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:05
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4311/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4311/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4316/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4322/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4327/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:25
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4338/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ОДС-5/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-60/2023

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-161/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-27/2023

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3/1
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4353/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:35
 • Декември
  14

  Предмет: РО-611/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  14.12.2023, во 09:35
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4355/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: РО-620/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  14.12.2023, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: РО-721/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-159/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4357/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-137/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-132/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-133/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-134/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-53/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: РО-52/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4369/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4645/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-4375/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-3785/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-677/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ППОВ-16/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-759/23

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-391/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-672/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-214/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-42/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-256/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-74/23

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-140/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-215/22

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 2/1
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-2828/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  14.12.2023, во 10:05
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-2914/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  14.12.2023, во 10:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-3922/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  14.12.2023, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-3933/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  14.12.2023, во 10:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-3984/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  14.12.2023, во 10:25
 • Декември
  14

  Предмет: РО-267/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ТС-11/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Соба 4/1
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-2776/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-728/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1-519/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-583/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-247/23

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-3800/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2
  14.12.2023, во 10:35
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-3881/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 1
  14.12.2023, во 10:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-3919/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2
  14.12.2023, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-732/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-78/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  14.12.2023, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: П2-56/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-63/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-434/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-12/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  14.12.2023, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-435/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 11:15
 • Декември
  14

  Предмет: РО-830/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-612/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-68/2022

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: П4-289/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  14.12.2023, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-715/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  14.12.2023, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-9/2023

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  14.12.2023, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1-453/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  14.12.2023, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-591/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18/
  14.12.2023, во 11:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-731/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 11:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-114/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  14.12.2023, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1-864/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  14.12.2023, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-114/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1-529/20

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  14.12.2023, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1-777/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  14.12.2023, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-589/23

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6
  14.12.2023, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-85/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-6/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  14.12.2023, во 13:30
 • Декември
  14

  Предмет: П4-219/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  14.12.2023, во 13:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4377/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4379/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4386/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4396/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4405/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4407/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:25
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4410/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4414/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4417/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4423/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4427/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4441/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 09:55
 • Декември
  15

  Предмет: К-713/23

  Судија Садула Изаири, Судница Соба 2/1
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-848/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4442/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-585/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-602/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-848/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4469/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4479/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4482/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: РО-823/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4486/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4488/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:25
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4493/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: РО-737/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  15.12.2023, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-100/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  15.12.2023, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: РО-439/21

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4494/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4498/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: РО-800/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4503/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4505/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-4510/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  15.12.2023, во 10:55
 • Декември
  15

  Предмет: ППОВ-22/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  15.12.2023, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-798/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-426/23

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  15.12.2023, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-237/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 11:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-323/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  15.12.2023, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: РО-879/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-79/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  15.12.2023, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: РО-273/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 11:45
 • Декември
  15

  Предмет: РО-169/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-293/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  15.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-170/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 12:15
 • Декември
  15

  Предмет: РО-230/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: РО-217/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 12:45
 • Декември
  15

  Предмет: РО-165/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  15.12.2023, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: П1-340/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  15.12.2023, во 13:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-340/19

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  15.12.2023, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-571/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: П2-493/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-306/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  18.12.2023, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: П4-115/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-488/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-747/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П2-452/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-796/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-786/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 09:35
 • Декември
  18

  Предмет: РО-406/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: РО-111/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: РО-413/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-222/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 09:50
 • Декември
  18

  Предмет: РО-693/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-761/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-300/21

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-108/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-389/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-108/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-80/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 10:05
 • Декември
  18

  Предмет: РО-157/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:05
 • Декември
  18

  Предмет: РО-775/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Соба 4/1
  18.12.2023, во 10:10
 • Декември
  18

  Предмет: РО-504/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 10:10
 • Декември
  18

  Предмет: РО-496/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-936/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-327/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-327/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  18.12.2023, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-124/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  18.12.2023, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-588/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:20
 • Декември
  18

  Предмет: РО-694/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:25
 • Декември
  18

  Предмет: РО-516/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-925/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-617/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:35
 • Декември
  18

  Предмет: РО-492/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:40
 • Декември
  18

  Предмет: РО-114/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-150/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 10:50
 • Декември
  18

  Предмет: РО-768/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-247/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-765/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:05
 • Декември
  18

  Предмет: РО-328/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-493/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 11:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-162/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 11:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-273/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  18.12.2023, во 11:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-719/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:20
 • Декември
  18

  Предмет: РО-864/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:25
 • Декември
  18

  Предмет: РО-865/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-419/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-742/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-778/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:35
 • Декември
  18

  Предмет: РО-772/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:40
 • Декември
  18

  Предмет: РО-116/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-291/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 11:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-639/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:50
 • Декември
  18

  Предмет: РО-684/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 11:55
 • Декември
  18

  Предмет: ТС-36/21

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-276/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-174/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-174/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  18.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: П2-345/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  18.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-622/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:05
 • Декември
  18

  Предмет: РО-491/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:10
 • Декември
  18

  Предмет: РО-102/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-271/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:20
 • Декември
  18

  Предмет: РО-623/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:25
 • Декември
  18

  Предмет: РО-695/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-117/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:35
 • Декември
  18

  Предмет: ТС1-14/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 12:45
 • Декември
  18

  Предмет: К-323/23

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6
  18.12.2023, во 13:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-273/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  18.12.2023, во 13:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-934/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  18.12.2023, во 13:00
 • Декември
  18

  Предмет: СТ-53/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 13:15
 • Декември
  18

  Предмет: СТ-50/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  18.12.2023, во 13:30
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-572/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 08:30
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП1-72/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4683/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4689/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:05
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4698/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4702/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4704/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4705/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:25
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4710/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-464/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-105/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: П4-412/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4713/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4718/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: РО-158/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  19.12.2023, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4721/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4727/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4738/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 09:55
 • Декември
  19

  Предмет: РО-55/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4744/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-162/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-581/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-556/23

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-108/20

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-567/23

  Судија Верка Костовска, Судница Судница 6/2
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-562/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-406/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-55/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4752/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 10:05
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4757/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: РО-155/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  19.12.2023, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4762/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: П4-301/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  19.12.2023, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4767/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-3512/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 10:25
 • Декември
  19

  Предмет: К-767/23

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-438/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-3526/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-497/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-73/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: П4-394/22

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 42
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: П4-338/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-4530/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  19.12.2023, во 10:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-О-301/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  19.12.2023, во 10:40
 • Декември
  19

  Предмет: РО-286/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  19.12.2023, во 10:45
 • Декември
  19

  Предмет: РО-329/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 10:45
 • Декември
  19

  Предмет: РО-441/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 11:00
 • Декември
  19

  Предмет: П1-1105/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-629/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: П1-779/21

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.12.2023, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-455/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 11:45
 • Декември
  19

  Предмет: РО-753/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-361/23

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 6/2
  19.12.2023, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-565/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-565/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.12.2023, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-357/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.12.2023, во 12:15
 • Декември
  19

  Предмет: РО-357/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 12:15
 • Декември
  19

  Предмет: РО-675/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-567/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  19.12.2023, во 12:45
 • Декември
  19

  Предмет: РО-567/22

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.12.2023, во 12:45
 • Декември
  19

  Предмет: РО-32/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.12.2023, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-96/2023

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  19.12.2023, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-34/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  19.12.2023, во 13:15
 • Декември
  20

  Предмет: К-755/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Судница 2/1
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-305/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-326/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: РО-325/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-440/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-645/23

  Судија Верка Костовска, Судница Судница 5/2
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-664/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-624/23

  Судија Јордан Велковски, Судница Соба 5/2
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-324/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 10:15
 • Декември
  20

  Предмет: РО-317/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: СТ-38/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-486/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: П2-267/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-124/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 10:45
 • Декември
  20

  Предмет: СТ-39/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Соба 4/1
  20.12.2023, во 10:45
 • Декември
  20

  Предмет: РО-319/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 10:45
 • Декември
  20

  Предмет: СТ-40/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  20.12.2023, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-722/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  20.12.2023, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-447/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  20.12.2023, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: П2-556/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-26/22

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-126/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  20.12.2023, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-127/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-340/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-630/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-127/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-341/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 12:15
 • Декември
  20

  Предмет: РО-336/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  20.12.2023, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  20.12.2023, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-80/23

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  20.12.2023, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: П2-455/21

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-932/23

  Судија Иљир Реџепи, Судница Соба 18
  20.12.2023, во 13:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-78/22

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 4/1
  20.12.2023, во 13:30
 • Декември
  21

  Предмет: ЗАМ-С-40/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  21.12.2023, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП-563/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  21.12.2023, во 08:45
 • Декември
  21

  Предмет: РО-372/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-16/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-4774/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: П1-212/23

  Судија Абдула Азари, Судница Судница 3
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-4836/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  21.12.2023, во 09:05
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-4775/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  21.12.2023, во 09:05
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-4781/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  21.12.2023, во 09:10
 • Декември
  21

  Предмет: РО-119/22

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  21.12.2023, во 09:15
 • Декември
  21

  Предмет: ОДС-7/23

  Судија Бојана Тоиќ, Судница Судница 1/1
  21.12.2023, во 09:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-4803/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  21.12.2023, во 09:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-4807/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  21.12.2023, во 09:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-4812/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  21.12.2023, во 09:25
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-4819/23

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 11
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-636/23

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5/2
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-428/23

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 7/2
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-287/23

  Судија Реџеп Муса, Судница Судница 1/1
  21.12.2023, во 09:30