Одлука по јавен оглас бр.2/22 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Одлука по јавен оглас бр.2/22

Новости  |  08.3.2023
 
 ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 
    СУ-07.бр.4/23-7
     08.03.2023 год.
          В Е Л Е С
 
 
 
     Судскиот администратор на Основен суд Велес Сузана Варналиева, врз основа на чл.35 ст.2 од Законот за судска служба (Сл.весник бр.43/14) по спроведената постапка по објавениот Јавен оглас бр.2/22, за вработување на судски службеници на неопределено време, за работно место Советник - инфрматичар категорија В, ниво В1,    1 (еден) извршител, по доставеното писмо со Записник од страна на Комисијата за селекција за вработување СУ-04.бр.31/23-2 од 07.03.2023 година, на ден 08.03.2023 година, ја донесе следната:
 
 
 
О  Д  Л  У  К  А
 
   Не се врши избор по Јавниот оглас бр.2/22 од 07.12.2022 година, за вработвање на неопредлено време на судски службеник, за работно место Советник-информатичар, 1 (еден) извршител, од причина што пријавениот кандидат не ја поминал административната селекција.
 
            
 
О б р а з л о ж е н и е
 
 
     Од страна на Основен суд Велес во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на ден  27.12.2022 година, објавен е Јавен оглас бр.2/22 за вработување на  неопределено време на судски службеник за работно место  Советник-инфрматичар категорија В, ниво В1, 1 (еден) извршител.
 
   Од страна на  Комисијата за селекција за вработување, до судскиот администратор доставено е писмо со Записник СУ-04.бр.31/23-2 од 07.03.2023 год. во кој се наведува дека по Јавниот оглас бр.2/22 за вработување на  неопределено време на судски службеник за работно место  Советник - инфрматичар пријавениот кандидат не ја поминал административната слекција. 
 
      Поради наведеното следуваше да се одлучи како во изреката на одлуката.

 

 
                                                                                                                                               Судски администратор
                                                                                                                                                 Сузана Варналиева
 
 
 
 
 
   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_