Известување по спроведена административна селекција по објавен Јавен оглас 2/22 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Известување по спроведена административна селекција по објавен Јавен оглас 2/22

Новости  |  24.2.2023
ИЗВЕСТУВАЊЕ
 
1.
   Листа со шифри на кандидати по административна селекција за Јавен оглас бр.2/22 за вработување на неопределено работно време на Судски референт -дактилограф
 
ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ ПРИЈАВИ
 
    Уредни пријави -2
 
 
 
шифра
Освоени бодови од административна селекција
ОСВ01
26,29
 
 
 
шифра
Освоени бодови од административна селекција
ОСВ02
32,5
 
    Неуредни пријави -нема
 
РАНГ ЛИСТА
на кандидати кои ја поминале административната селекција
со шифра и освоени бодови
 
 
 
 
шифра
Освоени бодови од административна селекција
ОСВ02
32,5
 
 
 
шифра
Освоени бодови од административна селекција
ОСВ01
26,29
 
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА
 
   Комисијата констатира дека нема кандидати за кои постапката за селекција завршила, односно двете поднесени пријави се уредни и кандидатите ја поминаа административната селекција.
 
 
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
 
   Испитот по објавениот јавен оглас бр.2/22, за вработување на неопределено работно време на Судски референт -дактилограф, категорија Г, ниво Г3, шифра на работно место СУД0101Г03001 -2 (два) извршители, ќе се одржи на ден 07.03.2023 година (вторник) во 10:30 часот во просториите на Основниот суд Велес.
   Испитот ќе се состои од два дела и тоа стручен дел и испит за проверка на знаење на англиски јазик - ниско ниво.
  Прашањата за полагање на стручниот дел од испитот ќе бидат составени од: Закон за судска служба, Закон за управување со движењето на предметите, Закон за судовите и Судскиот деловник.
   Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на англиски јазик-ниско ниво, се објавени на веб-страната на Основен суд Велес.
 
 
 
2.
 
   Листа со шифри на кандидати по административна селекција за Јавен оглас бр.2/22 за вработување на неопределено работно време на Советник -информатичар
 
 
 
ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ ПРИЈАВИ
 
    Уредни пријави – нема
 
    Неуредни пријави - 1
 
 
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА
 
 
 
шифра
ОСВ01
 
    Комисијата констатира дека по Јавниот оглас бр.2/22, објавен на ден 27.12.2022 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на веб-страната и на огласната табла на Основен суд Велес, за вработување на неопределено работно време на Советник -информатичар 1 (еден) извршител, поднесена е 1 (една) неуредна пријава со шифра ОСВ01 и кандидатот не ја помина административната селекција.
 
 
   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_